PORTADA

NOTICIAS  

A GUARDA

TUI

O ROSAL

OIA

TOMIÑO

BAIXO MIÑO

LOCAL

OUTRAS NOVAS

DEPORTE

AXENDA

NECROLÓXICAS

ENTREVISTAS

COMUNICADOS

PORTUGAL

HEMEROTECA

PÁXINAS

 REPORTAXES

CONCELLO DA GUARDA

RÚAS DA GUARDA

VARIA

FOTOSAYER

FOTOS LECTORES

PATRIMONIO arquivo e documentación

XENTES de Ribadavila

Calendario

ENLACES

 
 
 

 

galiciasuroeste                                                  Informativo A Guarda

  

En el puerto de A Guarda

Rúa Dr. Fernández Albor, 19

Teléf. 986 610 4 74

        659 984 234

A Guarda

 

Rúa Lugo, 11

Telf/Fax 986 614 102

 

36780 A GUARDA

(Pontevedra

CARTELES, CATÁLOGOS, PUBLICIDAD, TARJETAS, SOBRES, LIBROS, FACTURAS, CARPETAS, DÍPTICOS, PROGRAMAS...

Concepción Arenal, 83

Telf 986 610 220 /Fax 986 613 923

A  GUARDA  (Pontevedra)

comercialautobaz@autorecam.e.telefonica.net

Rúa do Porto, 59

Tlfno. 986 610 473

36780 A GUARDA

(Pontevedra)

www.restaurantetrasmallo.es

Plaza de San Benito 2 y 3 bajo

36.780 · A Guarda

telf. 986 60 89 20

infsb@infsb.com

I. M. DÍAZ, SL

Mecánica en general

Fábrica de Invernaderos

 

El Pasaje

Camposancos

A GUARDA

.

'/Fax 986 62 72 44 

Martes, 31 de marzo de 2015      

Hoxe convocatoria do Partido Popular aos seus militantes na Guarda

Hoxe, martes, ás 20 horas, na nova sede dos Populares da Guarda, na rúa Agustín Nandín Lomba, bloque 2, ao carón da Igrexa Parroquial, convócase aos afiliados e simpatizantes do Partido Popular de A Guarda, para a presentación da Xestora do partido, así como para recabar aportacións dos militantes ao programa electoral, no que está traballando a candidata Conchi Ortega xunto co seu equipo. Foi intención de Ortega, sinala a aludida, falar con todos os militantes para convocar a reunión, pero debido ao gran número dos mesmos, e á falta de actualización dos seus datos de contacto, foi imposible. Por esa razón fai un chamamento para que filiados e simpatizantes se acheguen á sede do Partido Popular.

Entre os asistentes estarán o presidente provincial do Partido Popular, Rafael Louzán, e a secretaria xeral, Rocío de Sinde.

 

Cobro dos recibos correspondentes ó Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

Dende mañá, 1 de abril, e ata o 7 de xuño, estarán o cobro os recibos correspondentes ó Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica exercicio 2015.

         No caso de que algún contribuínte non reciba a carta de pagamento pode solicitar un duplicado da mesma dirixíndose a Oficina de Xestión Tributaria (R/ Jose M. Andreini 6 Baixo– Tfno: 986 60 90 67) ou a través da web do Concello de A Guarda (Impresos >Trámites e impresos > Cartas de pagos), xa que ó tratarse de débedas de carácter periódico e notificación colectiva a non recepción no domicilio da mesma non exime da obriga de pagamento nin da vía executiva.

          A partires de dita data as débedas serán esixidas polo procedemento de prema e devengarán os recargos, xuros de demora, e demáis conceptos esixibles.

 

Luns, 30 de marzo de 2015      

O concello da Guarda acometerá unha segunda fase de obras de mellora na Praza de Abastos

O equipo de goberno da Guarda solicitou unha subvención  á consellería de Economía e  Industria para realizar obras de mellora das instalacións  da Praza de abastos. O importe total do proxecto de remodelación acada os 124.418,24 euros, dos que o concello ten que realizar unha aportación directa de 37.325,47 euros e a consellería aportaría 87.092,77 euros.

Este proxecto de remodelación vai dirixido a mellorar o pavimentado do andar baixo do Mercado Municipal, a eliminación duns postos fixos (que están en mal estado) na zona central para  instalación duns móviles en aceiro inox, afrontar a mellora na iluminación coa instalación  de luminarias de  baixo consumo e solucionar zonas de penumbra, repaso do lucernario e mellora da sinaléctica. Xunto coas obras de mellora das instalacións da Praza de Abastos hai  un proxecto de mentoring  por un importe de 3.630 euros.

O concello da Guarda xa realizou unha primeira fase de obras na Praza de Abastos, no ano 2013, cun importe de 77.729,18 euros que consistiron na reparación de humidades, así como na remodelación das dúas fachadas que se atopaban moi deterioradas.

 

Sábado, 28 de marzo de 2015      

A Guarda aspira atopar subvención para o acondicionamento da 2ª fase do castelo de Santa Cruz

O Concello da Guarda vén de participar na convocatoria do 1,5 por cento cultural do Ministerio de Fomento co proxecto de Posta en valor do Castelo de Sta Cruz -2ª fase-, cuxas liñas de actuación incluídas no proxecto están relacionadas coa mellora das condicións de uso e mantemento do interior e do acondicionamento do exterior do recinto amurallado, de maneira que a recuperación das estruturas alteradas permita ó visitante obter unha lectura completa da fortaleza de Santa Cruz

 

Venres, 27 de marzo de 2015      

O periodo voluntario do pagamento das taxas de lixo finaliza o 1 de abril na Guarda

O vindeiro 1 de abril finaliza ó período voluntario de pagamento dos recibos correspondentes á taxa pola recollida do lixo do exercicio 2015.

           No caso de que algún contribuínte non recibise a carta de pagamento pode solicitar un duplicado da misma dirixíndose á Oficina de Xestión Tributaria da Guarda (R/ Jose M. Andreini 6 Bajo – Tfno: 986 60 90 67) ou a través da páxina web do Concello da Guarda (Impresos >Trámites e impresos > Cartas de pagos), xa que ó  tratarse de débedas de carácter periódico e notificación colectiva a non recepción no domicilio da mesma non exime da obriga de pago nin da vía executiva.

          Infórmase, ademais, que a partir da mencionada data as débedas serán esixidas polo procedemento de prema e devengarán os recargos, xuros de demora e demais conceptos esixibles.

 

Miércores, 25 de marzo de 2015      

Pleno ordinario na Guarda o venres

A Corporación da Guarda celebrará este venres, 27 de marzo, ás 20 horas, sesión Ordinaria de Pleno coa seguinte Orde do Día:

PUNTO PRIMEIRO.- DAR CONTA DE DECRETOS

PUNTO SEGUNDO.- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE  APROBACIÓN DE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CREDITO 3/2015.

PUNTO TERCEIRO.- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA Nº 7/2015

PUNTO CUARTO.- PROPOSTA DE ALCALDÍA DE APROBACIÓN DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA ASISTENCIA E ESTANCIA NA GARDERÍA MUNICIPAL DA GUARDA.

PUNTO QUINTO.- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE SUPRESIÓN DAS RETRIBUCIÓNS DO CARGO DE ALCALDE  EN REXIME DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA.

PUNTO SESTO.- PROPOSTA DA ALCALDIA DE APROBACIÓN DOS MODELOS DE DECLARACIÓN SOBRE CAUSAS DE POSIBLE INCOMPATIBILIDADE E SOBRE CALQUERA ACTIVIDADE QUE LLE PROPORCIONE OU POIDA PROPORCIONAR INGRESOS ECONÓMICOS E DECLARACIÓN SOBRE BENS PATRIMONIAIS.

PUNTO SÉTIMO.- DAR CONTA DO ENVÍO DO MARCO ORZAMENTARIO 2015 - 2018 Ó MINISTERIO DE FACENDA E ADMÓN. PUBLICAS

PUNTO OITAVO.- DAR CONTA DO ENVÍO Ó MINISTERIO DE FACENDA E ADMÓN PUBLICAS DA EXECUCIÓN DO 4º TRIMESTRE DO ORZAMENTO MUNICIPAL.

PUNTO NOVENO.- DAR CONTA DO ENVÍO Ó MINISTERIO DE FACENDA E ADMÓN. PÚBLICAS DO ORZAMENTO DO ANO 2015 DO CONCELLO DA GUARDA E DO PADROADO MUNICIPAL SANTA TREGA.

PUNTO DÉCIMO:- DAR CONTA DA LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO 2014.

PUNTO UNDÉCIMO- MOCIÓNS:

·         R.E. Nº 1.148 DO BNG. MOCIÓN PARA DEMANDAR UN PLAN DE EMPREGO FEMININO.

·         R.E. Nº 1.780 DO GMS. INVERSIÓN DA XUNTA NAS INSTALACIÓNS EDUCATIVAS MUNICIPAIS.

·         R.E. Nº 1.781 DO GMS. A HORA DO PLANETA.

·         R.E. Nº 1.784 DO BNG. MOCIÓN PARA DEMANDAR A MELLORA DO SERVIZO DE CORREOS NO NOSO CONCELLO.

 

Luns, 23 de marzo de 2015      

Curso de decoración de palmas en Las Samaritanas

            Tras cerrarse el plazo de inscripción comienza hoy, y hasta el próximo viernes, día 27 de marzo, el Curso de decoración de palmas en la Fundación Las Samartinas, de A Gándara, en horario de mañana y tarde, de 11 a 13 horas y de 16 a 18 horas.

 

Venres, 20 de marzo de 2015      

Educastro: visitas e obradoiros didácticos a Santa Trega

Nos días lectivos do mes de abril o alumnado de Primaria e Secundaria da Guarda poderá participar dun programa de visitas guiadas e obradoiros didácticos que se desenvolverán no MASAT (Museo Arqueolóxico de Sta. Trega) e no poboado castrexo. A programación comezará con visitas guiadas ó castro de Santa Trega (entre 30´- 45´ de duración) e continuará cun obradoiro didáctico (45´) sobre os modos de vida na Idade do Ferro. Cada obradoiro adaptarase ás idades e ciclos específicos e serán desenvolvidos por monitores de GaliPat Servizos Culturais. Os obradoiros que poderán realizar os participantes son:

- A Muller e a cerámica na Idade do Ferro (terceiro ciclo de primaria)

- Símbolos do pasado (primeiro e segundo ciclo de primaria)

- Cazadores na Prehistoria (Secundaria)

Esta actividade forma parte do proxecto educativo EduCastro, financiado polo Ministerio de Cultura, a Consejería de Cultura del Principado de Asturias e o Padroado Municipal Monte Trega. Este proxecto céntrase no mundo dos castros do Noroeste da Península e ademais das visitas e obradoiros completarase cunha plataforma web con aula virtual (www.educastro.es) á que os docentes poderán acceder para consultar diversas unidades didácticas e recursos docentes para poder traballar co alumnado na aula así como una app con diversas seccións de avaliación de contidos e xogos interactivos.

As visitas son gratuítas (non se inclúe o desprazamento ó castro) e están destinadas a un máximo de 1000 alumnos. Os colexios dispoñen dun correo electrónico para efectuar a reserva (reservas@educastro.es), ou solicitar máis información (info@educastro.es), ademais dun teléfono de contacto 655 519 042. En caso de calquera dúbida diríxanse ó Departamento de Cultura do Concello da Guarda: 986 610 283.

 

Luns. 16 de marzo de 2015      

Unha delegación do BNG reúnese cos pescadores do Miño na Guarda e en Tomiño

Unha delegación do BNG, na que participaron a deputada do Congreso, Olaia Fernández; o deputado no parlamento galego, Daniel Rodas: o candidato a Alcaldía da Guarda, Ángel Baz, e o portavoz municipal Xan Lois Lomba reuníronse cos pescadores do Rio Miño na Confraría da Guarda.

Despois de daren conta aos pescadores das xestións e das propostas presentadas tanto no Parlamento Europeo como nos parlamentos Galego e Español para paralizar a normativa Europea que pretende ilegalizar as artes de pescas tradicionais do Miño, abordáronse outros problemas que afectan ao sector.

“As soltas de auga incontrolada do encoro de Frieira provoca danos de grande magnitude na fauna piscícola, aspecto que leva denunciando reiteradamente o BNG no parlamento Español. As centrais eléctricas actúan como auténticas propietarias do rio co consentimento do goberno central” enfatizou Olaia Fernández aspecto no que coincidiron cos pescadores.

Nunha reunión posterior celebrada en Tomiño cos pescadores desta localidade, a alcaldesa Sandra González comprometeuse a levar á Comisión de Límites toda a problemática do rio así como a urxencia de que a Comision de Pescadores e a Confraría da Guarda formen parte desta Comisión para poder defender directamente os seus lexítimos intereses.

 

Venres, 13 de marzo de 2015      

A Guarda galardoa ao deporte celebrando hoxe a VIII Gala do Deporte

Hoxe, 13 de marzo, no Centro Cultural, A Guarda celebra a súa VIII Gala do Deporte, na que se recoñece o sacrificio, dedicación e logros alcanzados polos clubs e deportistas guardeses.

A gala estará conducida polo periodista deportivo Terio Carrera e apadriñada por Arturo Abruñedo Fernández, entrenador do Club de Remo Robaleira, e Manuel Etayo Ortigosa, entrenador do club de balonmán Atlético Guardés.

 

Xoves, 12 de marzo de 2015      

A obra de teatro “D.E.P.” o sábado, ás 20 horas no Centro Cultural da Guarda

Por iniciativa do concello da Guarda, a Compañía Malasombra Produccións representará o sábado, día 21, ás 20 horas, no Centro Cultural, onde se debe recoller previamente o tiket gratuíto, a comedia “D.E.P.” (Descanse en Paz).

D.E.P.” é un espectáculo dirixido a un grande abano de públicos. Tanto a temática, o texto en si, como a posta en escena, resultará de interese a públicos de calquera idade, de diferentes clases sociais e culturais, ben sexa dun ámbito urbano ou rural.

Sipnose

D.E.P.” é unha comedia na que se mostra con moito humor, o egoísmo, a mentira e o engano entre irmáns ante a repartición dunha herdanza. Uns seres humanos que nos amosan o seu lado máis cruel, ante a disputa de bens materiais: "que mamá morra axiña por favor! ".

¿Quen non soubo de pelexas entre irmáns por este motivo?

Como din os expertos: "Unha herdanza sen problemas non é herdanza, senón milagre".

Ou como dicían as nosas avoas: "A quen Deus non lle dá fillos, o demo dálle sobriños".

Isto é “D.E.P.” Unha comedia, claro.

 

Mércores, 11 de marzo de 2015      

Emotivo homenaxe a Julia Sobrino por parte de Mulleres Progresistas

A Asociación de Mulleres Progresistas da Guarda, con motivo do Día da Muller,  organizou  unha cea, que desde hai ano se vén celebrando, á que asistiron un número importante de mulleres da Guarda.

Nesta edición a directiva de Mulleres Progresistas quixo homenaxear a Julia Sobrino González, muller loitadora e cunha amplia traxectoria en distintos ámbitos como son o social,  o cultural, o político e o empresarial.

Julia Sobrino é un referente importante para  as mulleres progresistas da Guarda e a asociación quixo agradecerlle todo o labor realizado durante estes anos. Así, no ámbito cultural, Julia realzou a poesía, o teatro, o baile tradicional galego, e traballou na recuperación do traxe galego da Guarda. No ámbito social organizou e participou en distintos festivais benéficos. No ámbito político foi a primeira concelleira socialista da Guarda, participando activamente no traballo municipal. E, finalmente, no ámbito empresarial foi xerente durante décadas dun emblemático establecemento comercial.

A  directiva da asociación entregoulle un agasallo en recoñecemento a ese labor   desenvolvida a prol do pobo da Guarda.

 

Martes, 10 de marzo de 2015      

No Fuscalho presentarase o documental A Volta dos Nove

Sexta 13, apresentaçom do documentário A Volta dos Nove, arredor da repressom franquista no Val Minhor.

Outubro de 1936. Na noite do dia 15 de ourubro de 1936, nove homens som sacados da prisom habilitada no Frontom de Vigo e levados às aforas de Baiona. Ali seriam selvagemente assassinados. Era o final duma vingança que se iniciara dous dias antes. Mas também era o começo duma lenda: a das cruzes de "A Volta dos Nove".

Apresenta a associaçom, arquivo da memória social e produtora O Faiado da Memoria, de Vila-Garcia (http://www.blogoteca.com/ofaiadodamemoria/)

Podedes ver o trailer no seguinte enlace: http://vimeo.com/79727513

 

Sábado, 7de marzo de 2015      

A Comunidade Educativa da Guarda solicita que se atendan necesidades dos colexios

Non se pode negar o evidente. E evidente é que o grupo de goberno deste concello, para garantir o mantemento dos colexios de primaria e as unitarias, destina dende o 2008 en exclusiva un traballador que, en perfecta sintonía coas direccións dos centros, se encarga de levar a cabo os arranxos e de manter en perfecto estado as instalacións.

Tamén é evidente que o concello, dende que está este grupo de goberno, multiplicou por tres o orzamento municipal que se adica a educación. Evidente é que mesmo organizamos, con moito éxito por certo, os cursos de preparación para a obtención do graduado escolar sen ningunha colaboración, nestes últimos anos, da Consellería de Educación.

Tamén é evidente que, dando por boas as cifras da Consellería, se dos 700.000 euros que din que gastaron na Guarda dende o 2009, lles restamos a inversión de 371.000 euros no Instituto (aí o Concello non ten competencia algunha) e o que custou poñerlle a cuberta o Sinde (arrincada por un temporal) a cantidade queda reducida a pouco máis de 200.000 euros en 6 anos, cantidade certamente cativa.

Evidente e notorio foi o compromiso adquirido polo Xefe Territorial de cambiar a estrutura e o tellado do patio cuberto do CEIP A Sangriña. Anpa e Equipo Directivo saben ben deste compromiso. Estaban presentes cando o adquiriu.

Cada administración debe facerlle fronte as súas responsabilidades e cos seus medios. Non é culpa deste concello que a Consellería de Educación sufrira un recorte tan importante nas súas partidas. En todo caso iso denota a importancia que esta Xunta lle da ó ensino público. Certamente hai un novo plan provincial de investimentos, pero será o grupo de goberno quen decida a que necesidades vai destinado. Porque cada pau ten que aguantar a súa vela, e poñerlle unha nova cuberta ó pavillón de Solanas, facer o novo cuberto da Sangriña, etc. son competencia estricta da Consellería.

As demandas de arranxos e cumprimento dos compromisos adquiridos polo Xefe Provincial parten da comunidade educativa a través do Consellos Escolares. O Concello actúa como portavoz destas demandas. Non queremos entrar nun cruce de acusacións, simplemente temos a pretensión de que se atendan as necesidades dos centros educativos que son competencia da Consellería de Educación.

 

Venres, 6 de marzo de 2015      

Representación teatral “O Furancho”, con motivo do Día Internacional da Muller no Centro Cultural da Guarda

Subvencionada pola Secretaría Xeral da Igualdade e polo Fondo Social Europeo, hoxe, venres, ás 20:30 horas, e previa recollida de entradas de balde, no Centro Cultural ou no Centro de Información á Muller (ao lado do Xulgado de Paz), represéntase “O Furancho” co gallo do Día Internacional da Muller, no Centro Cultural da Guarda.

Actividade

Sinopse:

Marián Bañobre e Isabel Risco, artistas multidisciplinares, sempre na vangarda do deseño e das últimas tendencias, preséntannos a súa última creación: O furancho. Unha nova aposta empresarial que cheira a éxito a pesar do contexto hostil no que vivimos.

Un espazo cargado de "agroglamour" no que se fusionan as tendencias máis "trendies" con elementos propios da máis pura tradición, como os zocos e o pololo. Cada un dos detalles é parte dun todo harmónico configurado a partir de estilismos minimalistas e cálidos que sintetizan o pasado co presente, o rural co cosmopolita, o loureiro coas novas tecnoloxías.

Dúas mulleres fortes, con carácter e desbordante personalidade, que definen á perfección a esencia enerxética e desvergonzada das pallasas: dúas iconas femininas que foron, son e serán referentes de beleza universais e fonte de inspiración para todas esas loitadoras que son quen de poñer o mundo patas arriba para lograr que os seus soños se fagan realidade.

No noso furancho pódese consumir o excedente de viño, que é sinónimo de humor, e gozar dun espazo de comunión e complicidade no que o público acode a empaparse coa máis pura e sincera expresión da comedia hilarante.

E para quen non sexa de moito beber alcohol, no noso Furancho Spa resort vitinícola Rosalía de Castro ofrecemos tratamentos de beleza e saúde baseados na viñoterapia. O corpo humano é unha parra que se expande. Cada célula é unha uva que nos flúe por dentro. Nós cruzamos as sementes das cepas máis exquisitas para atopar a combinación perfecta que che aporte relax e benestar. Todo sen química, nin sulfitos. Ecolóxico 100%.

“Desconexión”

O Centro de Información á Muller (CIM) vai levar a cabo o programa “Desconexión” subvencionado pola Secretaría Xeral da Igualdade e o Fondo Social Europeo, no que se traballará o tema da igualdade, facendo especial fincapé na violencia de xénero.

O programa conta con dúas partes:

Na primeira delas, traballarase cos e coas menores aquelas áreas ocupacionais, como son as actividades da vida diaria, a educación, o xogo , o tempo libre e a participación social.

E a segunda parte será unha xornada lúdica e de convivencia enfocada a traballar coas mulleres e coas súas fillas e fillos, buscando proporcionar ferramentas de autoprotección e educación en igualdade, con puntos de encontro entre ambos que reforcen a través do xogo e da risa, así como de situacións cotiás, os vínculos socio-afectivos e materno-filiais.

Este programa levarase a cabo, previa derivación do CIM, os días 13 e 14 de marzo.

 

Xoves, 5 de marzo de 2015      

Hoxe terá lugar a presentación de Conchi Ortega como candidata do PP a Alcaldía da Guarda

            Ás 19.30 horas de hoxe, xoves, terá lugar no Centro Cultural da Guarda a presentación da candidata do Partido Popular á Alcaldía da Guarda, nas eleccións de maio, Conchi Ortega.

            Ao acto asistirá o presidente provincial do Partido Popular, Rafael Louzán.

 

O concello da Guarda reduce os residuos sólidos urbanos e incrementa a reciclaxe

O concello da Guarda consegue situarse entre os concellos de Galicia que máis reciclan, este logro acádase grazas ao esforzo diario dos veciños que co seu xesto permiten ademais  un aforro considerable para as arcas municipais.

Reducción de residuos

O concello da Guarda enviou a SOGAMA 4.417 toneladas de residuos no ano 2006. Ano a ano as cifras de lixo enviadas a planta de Sogama téñense reducido,  ata acadar no ano 2014 a cifra de 3.157 toneladas. Isto supón unha reducción do 28,52% ou 1.260 toneladas  menos.

O concello implicóuse realizando  campañas de concienciación na cidadanía, no instituto e nos colexios, introducindo melloras no funcionamento do Punto Limpo que a día de hoxe é un  dos mellor xestionados de Galicia, ou aumentando o número de contenedores adicados  á reciclaxe. A finalidade era  e  é  enviar  a menor cantidade posible de lixo a SOGAMA. Por iso,  nestes momentos está en marcha unha nova campaña de concienciación dirixida á cidadanía para seguir informando da conveniencia da separación dos residuos e dos beneficios que iso lle supoñen ao conxunto da veciñanza.

Aforro económico

A minoración de toneladas  enviadas a SOGAMA supuxo   un aforro importante para as arcas municipais. O aforro só nestes últimos catro anos ronda os 300.000€, aforro que se logrou  ao incrementar a reciclaxe. Isto permitiu que o  concello  non incrementase  o recibo de lixo aos veciños a pesar da suba desproporcionada que fixo  SOGAMA sobre os concellos,  pasando  o custe da tonelada dos 61,50euros  a 82,10euros  no 2014, un incremento  no  prezo do 35%,

Colaboración da cidadanía

O concello da Guarda está por riba da media  galega en reciclaxe de vidro, plásticos,  papel-cartón, madeira, pilas e  aparatos eléctricos e  electrónicos. Por pór un exemplo, en  vidro superamos nun 90% á media  galega.

No 2014  recolléronse máis de 3.400litros de aceite  doméstico nos nove puntos de recollida  que están distribuídos  na localidade,  incrementándose respecto  do ano pasado nun 60%.

O concello realiza  o  esforzo, sen custe económico para os veciños,  da recollida de voluminosos. Así no 2014 realizáronse máis de 200  saídas para recoller  voluminosos  que se levan ao Punto Limpo da localidade,  un dos poucos que conta cun sistema de xestión sostible  en Galicia.

Estas  altas porcentaxes de  reciclaxe e o aforro económico que isto supón  débese ao esforzo que realizan  os veciños   da Guarda,  aos que temos que felicitar por estes altos niveis de reciclaxe que permiten colocar  A Guarda no cume dos municipios que máis reciclan en toda Galicia.

 

Mércores, 4 de marzo de 2015      

O Centro Cultural acolleu unha actividade sobre alérxenos na hostalaría

O  Concello da Guarda organizou unha charla informativa sobre Alérxenos Alimentarios, á que asistiron máis de 30 persoas relacionadas co sector da hostalaría do municipio. Esta actividade dá resposta a unha propia demanda do sector pola obrigatoriedade da implantación da nova normativa alimentaria.

Durante o desenvolvemento da actividade os participantes tiveron a ocasión de solucionar as súas dúbidas relacionadas coa problemática das principais alerxias e intolerancias, os riscos e a prevención da contaminación dos alimentos.

 

Sábado, 28 de febreiro de 2015      

OR.PA.GU y ABANCA firman un convenio de relaciones financieras

De izquierda a derecha: José Manuel Nogueira, Manuel Cadilla, Antolín Pérez, Jorge Martínez, Eliseo Ameal, Paola Latas y Juan Jesús González

 

La gerente de OR.PA.GU, Juana Parada, y el director territorial de ABANCA en Vigo, Jorge Martínez, firmaron un convenio de colaboración para el mantenimiento de relaciones financieras que busca impulsar el crédito y la mejora competitiva de este sector en el sur de Galicia.

Gracias a este acuerdo, los asociados de OR.PA.GU se beneficiarán en la entidad financiera gallega de cláusulas como la “cobertura de precios sobre gasóleo”, un instrumento financiero que permite fijar o limitar los precios futuros del gasoil, eliminando la incertidumbre del mercado y el riesgo de subida de precios, pudiendo además establecer el plazo de la cobertura.

El préstamo personal y pago anticipado de subvenciones e impuestos estarán exento de comisiones y se mejorarán las condiciones para avales financieros y la financiación del leasing mobiliario pesquero. Para la exportación e importación, se mejoran las comisiones de las remesas y las comisiones de créditos documentarios y se fijan tarifas de financiación especiales. Respecto a los pagos a proveedores se bajará el interés y la comisión por anticipo.

Además, los asociados de OR.PA.GU. se beneficiarán de las condiciones generales del Plan Activamos, firmado entre ABANCA y la Deputación de Pontevedra, en el que se establecen pólizas de crédito para creación de empleo, préstamos para actuaciones de mejora de eficiencia energética, préstamos o leasing para nuevas inversiones, gestión de pólizas de seguros y banca electrónica para utilizar desde el ordenador o el teléfono móvil.

La gerente de OR.PA.GU, Juana Parada, califica el acuerdo de “satisfactorio y productivo”, “la tendencia es a establecer colaboraciones con otras entidades y organismos para facilitar y fomentar la actividad pesquera haciendo que las empresas asociadas sean cada día más competitivas”. Para el director territorial de ABANCA en Vigo, Jorge Martínez, este tipo de colaboraciones “confirman la apuesta de la entidad por las Pymes y autónomos, que contribuyen a reforzar el tejido productivo de Galicia”.

 

Venres, 27 de febreiro de 2015      

Renovación DNI na Guarda

O concello da Guarda informa que a partir do luns, día 2 de marzo, comezaranse a dar as citas para a renovación do Documento Nacional de Identidade para os meses de abril, maio e xuño.

Calquera interesado pode solicitala chamando ao teléfono 986 61 00 00, entre as 8.00 e as 15.00 horas de luns a venres, ou tamén persoalmente nas dependencias municipais.

 

Mércores, 25 de febreiro de 2015      

O día 28 acto de homenaxe a Rosalía de Castro no Centro Cultural da Guarda

No día do 178 aniversario do nacemento de Rosalía de Castro, o Concello da Guarda presentou o evento de “Homenaxe a Rosalía de Castro” que se celebrará o próximo sábado, 28 de febreiro, ás 18:00 horas, no Salón de Actos do Centro Cultural, en colaboración coa Fundación Rosalía de Castro, e contando coa presenza de dous artistas que teñen na obra rosaliana a súa fonte de inspiración: Anxo Angueira (poeta e presidente da Fundación Rosalía de Castro) e Tino Baz (cantautor guardés que ten musicado Follas Novas e Cantares Gallegos). Presenta o acto Meli Rei, profesora de galego do IES Sangriña.

 

Venres, 20 de febreiro de 2015      

A represetación “O Furancho” e o programa “Desconexión” actividades do CIM da Guarda para marzo

            Co gallo do Día Internacional da Muller o CIM da Guarda, coa subvención da  Secretaría Xeral da Igualdade e polo Fondo Social Europeo, ofrecerá a representación teatral “O Furancho”, o día 6 de marzo, ás 20.30 horas no Centro Cultural, con entrada de balde ata completar aforo, aínda que haberá que recoller as entradas anticipadamente no Centro Cultural ou no Centro de Información á Muller (ao lado do Xulgado de Paz) antes da representación.

Sinopse:

Marián Bañobre e Isabel Risco, artistas multidisciplinares, sempre na vangarda do deseño e das últimas tendencias, preséntannos a súa última creación: O furancho. Unha nova aposta empresarial que cheira a éxito a pesar do contexto hostil no que vivimos.

Un espazo cargado de "agroglamour" no que se fusionan as tendencias máis "trendies" con elementos propios da máis pura tradición, como os zocos e o pololo. Cada un dos detalles é parte dun todo harmónico configurado a partir de estilismos minimalistas e cálidos que sintetizan o pasado co presente, o rural co cosmopolita, o loureiro coas novas tecnoloxías.

Dúas mulleres fortes, con carácter e desbordante personalidade, que definen á perfección a esencia enerxética e desvergonzada das pallasas: dúas iconas femininas que foron, son e serán referentes de beleza universais e fonte de inspiración para todas esas loitadoras que son quen de poñer o mundo patas arriba para lograr que os seus soños se fagan realidade.

No noso furancho pódese consumir o excedente de viño, que é sinónimo de humor, e gozar dun espazo de comunión e complicidade no que o público acode a empaparse coa máis pura e sincera expresión da comedia hilarante.

E para quen non sexa de moito beber alcohol, no noso Furancho Spa resort vitinícola Rosalía de Castro ofrecemos tratamentos de beleza e saúde baseados na viñoterapia. O corpo humano é unha parra que se expande. Cada célula é unha uva que nos flúe por dentro. Nós cruzamos as sementes das cepas máis exquisitas para atopar a combinación perfecta que che aporte relax e benestar. Todo sen química, nin sulfitos. Ecolóxico 100%.

“Desconexión”

Por outra banda o Centro de Información á Muller, tamén co apoio da Secretaría Xeral da Igualdade e o Fondo Social Europeo, vai levar a cabo o programa “Desconexión” no que se traballará o tema da igualdade, facendo especial fincapé na violencia de xénero.

O programa conta con dúas partes: na primeira, traballarase cos menores aquelas áreas ocupacionais, como son as actividades da vida diaria, a educación, o xogo, o tempo libre e a participación social.

E a segunda parte será unha xornada lúdica e de convivencia enfocada a traballar coas mulleres e coas súas fillas e fillos, buscando proporcionar ferramentas de autoprotección e educación en igualdade, con puntos de encontro entre ambos que reforcen a través do xogo e da risa, así como de situacións cotiás, os vínculos socio-afectivos e materno-filiais.

Este programa levarase a cabo, previa derivación do CIM, os días 13 e 14 de marzo.

 

Venres, 13 de febreiro de 2015      

O desfile infantil de hoxe sairás ás 11.30 horas

            O desfile Infantil de Traxes de Entroido 2015 que sairá hoxe, venres, día 13, adiántase ás 11:30 horas por cuestións meteorolóxicas.

 

Xoves, 12 de febreiro de 2015      

Curso de Decoración de Palmas en Las Samaritanas

            Hasta el 12 de marzo es el plazo de inscripción del Curso de Decoración de Palmas que se impartirá, de lunes a viernes, entre el 23 y el 27 de marzo, en la Fundación Las Samartinas de A Gándara (A Guarda). El horario será de 11 a 13 horas y de 16 a 18 horas.

            Las personas interesadas en participar  pueden llamar a los teléfonos 699 393 543 o 986 61 17 71.

 

Mércores, 11 de febreiro de 2015      

A Guarda destina máis de 100.000 euros a subvencións

O concello da Guarda distribuiu 115.490 euros entre as asociacións de carácter social, deportivo e cultural correpondentes cos orzamentos do 2014. Estas subvencións permiten ás asociacións desenvolver a súa función con maior facilidade.

Ás entidades de carácter social  lle corresponderon 17.300 euros,  entre as beneficiadas podemos destacar o Centro San Xerome Emiliani, a asociación Avelaiña, Erguete, Las Samaritanas, Cruz Vermella Española ou a asociación de Fibromialxia.

No ámbito deportivo, 57.600 euros se entregaron a asociacións como  ao clube de Balonmano, Sporting Guardés de Fútbol, clube de Remo Robaleira, Clube Alagua, Clube  A Guarda Hockey Liña,  así como a aquelas que traballan no  deporte base tanto no fútbol, natación, judo, xadrez ou  atletismo.

Para as entidades que traballan no ámbito cultural o concello da Guarda dispuxo de 40.590 euros.  O concello colaborou  con máis de trinta asociacións, entre elas as diferentes comisións de festas,  a  Agrupación Musical  da Guarda, ou entidades coma  a Agrupación Cultural Guardesa ou a Coral Polifónica.

O alcalde, José Manuel Domínguez Freitas,  quere destacar  a importante labor que están a desenvolver estes colectivos na  Guarda. Resaltou o esforzo realizado polas persoas  que compoñen  estas asociacións   que co seu traballo e ilusión permiten realizar unha serie de actividades no  eido cultural, deportivo e social que  engrandecen a vila da Guarda.

Pola súa parte o concelleiro de cultura, Antonio Lomba Baz, resaltou o compromiso do concello coas asociacións culturais que posibilitan que A Guarda sexa un referente  cultural para toda a comarca e manifestou  o seu desexo  de seguir colaborando e traballando coas diferentes entidades culturais.

 

Sábado, 7 de febreiro de 2015      

Charla informativa sobre alérxenos no Centro Cultural o día 23 de febreiro

O Concello da Guarda organiza unha charla informativa destinada, principalmente, ao sector da hostalaría, sobre alérxenos alimentarios, co obxectivo de que os interesados adquiran os coñecementos sobre a problemática relacionada coa presencia de alérxenos nos alimentos como contaminantes dos mesmos: riscos, prevención e nova normativa alimentaria.

A actividade desenvolverase no Centro Cultural o día 23 de febreiro de 16:00 a 19:00 horas. Tódalas persoas interesadas terán que inscribirse previamente no Concello no departamento de Información Xuvenil ou chamando ao 986 61 45 46.

 

Venres, 6 de febreiro de 2015      

Quejas de la vocal del PP en la Entidad Local Menor de Camposancos por no convocarse plenos

La vocal del Partido Popular en la Entidad Local Menor de Camposancos, Mª Jesús Martínez, manifestó su preocupación desde la investidura de Rafael Álvarez, alcalde pedáneo de la entidad Local Menor de Camposancos, por la no convocatoria de los plenos ordinarios que no se celebran en los plazos establecidos por la ley, incurriendo repetidamente en ilegalidad, y recuerda que estos deben celebrarse al menos trimestralmente y el último tuvo lugar el 26 de septiembre del 2014.

La vocal popular se regfiere también al último pleno celebrado en el ayuntamiento de A Guardia, en el que el teniente-alcalde y portavoz de PSOE, Miguel Español, recriminaba a una concejala de otro partido político, sus escritos, calificándolos de “barriobajeros” y diciendo que no es necesario faltar al respeto. Mª Jesús afirma que  “es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio  y que esa misma llamada de atención se la apliquen al socialista Rafael Álvarez, puesto que las faltas de respeto y el insulto es algo que en la Entidad Local Menor de Camposancos, utiliza el alcalde pedáneo, contra la vocal del Partido Popular”.

 

Martes, 3 de febreiro de 2015      

Coa abstención do PP, a Corporación da Guarda apoia as peticións da Plataforma de Emigrantes

No Pleno Ordinario do mes de novembro os grupos do PSdeG-PSOE, BNG e CG votaron a favor dunha moción da Plataforma de Emigrantes Retornados do Baixo Miño (o PP abstívose) na que entre outros acordos se solicitaba que os grupos municipais asinaran un comunicado público denunciando o dobre proceder do PP.

Nese comunicado os grupos municipais do PSdeG-PSOE, BNG e CG no Concello da Guarda condenan a dobre maneira de proceder do PP que maioritariamente apoia ós emigrantes retornados nos concellos votando a favor das mocións que representa a Coordinadora Galega de Retornados e votando en contra das mesmas iniciativas tanto no Parlamento de Galicia como no Congreso dos Deputados.

 

Mércores, 28 de xaneiro de 2015      

Pleno da Corporación da Guarda o venres ás 20 horas

O concello da Guarda celebrará este venres, 30 de xaneiro ás 20 horas, Sesión Ordinaria do Pleno da Corporación coa seguinte Orde do Día.

PUNTO 1º.-   APROBACIÓN ACTAS SESIÓNS ANTERIORES (Ord. 28/11/2014; extraord. 22/12/2014).

PUNTO 2º.-   DAR CONTA DE DECRETOS.

PUNTO 3º.- PROPOSTA DE APROBACIÓN DA CONTA XERAL 2013.

PUNTO 4º.- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE PRÓRROGA DO CONTRATO DE COLABORACIÓN NA XESTIÓN TRIBUTARIA, CENSAL, INSPECTORA E RECADADORA DO CONCELLO DA GUARDA.

PUNTO 5º.- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE SUPRESIÓN DE DEDICACIÓN PARCIAL Ó CONCELLEIRO DELEGADO DE SERVIZOS, SEGURIDADE E TRÁFICO.

PUNTO 6º.- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE CAMBIO DE NOME DE RÚAS.

punto 7º.- mocións.

            RE nº 7626 do BNG: Moción sobre a modificación das condicións de adhesión a SOGAMA.

            RE nº 198 do BNG: Moción sobre creación dunha tarifa eléctrica galega.

            RE nº 199 do BNG: Moción para realizar actividades que promovan o coñecemento da obra e do compromiso de Rosalía de Castro, a comezar pola súa defensa do galego.

RE nº 229 do BNG: Moción relativa á declaración de municipio oposto á aplicación do Tratado Transatlántico de Comercio e Investimento.

RE nº 247 de CONVERXENCIA GALEGA.

RE nº 374 do BNG: Moción pola exclusión da prohibición de artes de deriva das artes artesanais que pescan en augas continentais e marítimas de Galiza.

RE nº 482 do BNG: Moción para demandar a creación dos Consellos de Saúde das áreas sanitarias.

PUNTO 8º-   ROGOS E PREGUNTAS.

 

Venres, 23 de xaneiro de 2015      

Atalaya finalizó el pasado miércoles el curso de Cociña Tradicional Galega

La Asociación Cultural y Deportiva Atalaya finalizó el pasado miércoles el curso de Cociña Tradicional Galega, enmarcado en el programa Pensa en Ti de la Diputación Provincial, que se ha desarrollado a lo largo de 30 horas.

Atalaya quiere agradece al profesional y cocinero Ramón Verde Rodríguez su labor docente y buena organización del curso, así como a la Fundación Las Samaritanas y a su presidenta, Mari Carmen Colmenero, su colaboración y la cesión de las instalaciones para poder llevar a cabo esta acción formativa en la que han participado 16 personas.

 

Mércores, 21 de xaneiro de 2015      

O BNG na Guarda  solicita adicar o mes de febreiro a Rosalía de Castro

O grupo nacionalista do BNG presenta unha moción para que se realicen actividades que promovan o coñecemento da obra de Rosalía de Castro e do compromiso na defensa do galego, ao cumplirse o próximo 24 de febreiro 178 anos do nacemento de Rosalía de Castro, a escritora máis representativa da lingua e da literatura galegas, e tamén quen marcou o camiño a seguir ao iniciar o proceso de recuperación de usos do galego co obxectivo de lle devolver a súa dignidade.  A publicación de Cantares Gallegos, o primeiro escrito integramente no noso idioma, sinala o inicio da restauración do uso escrito do galego e o final de séculos de silencio e esquecemento.

 “Nuns tempos en que os datos obxectivos indican un alarmante descenso no uso do galego, a difusión do coñecemento da súa obra é necesaria para as galegas e os galegos, en especial para as xeracións máis novas, pois nos seus textos atopamos procedementos e argumentos para fomentar a utilización da nosa lingua e comprender a nosa identidade cultural” di Hortensia García, concelleira do BNG.

Para o BNG na Guarda é necesario aproveitar a reivindicación desta data para estendela a un mes de febreiro de firme e inequívoco compromiso co idioma. Sumar todos os esforzos posíbeis para continuar o camiño iniciado por Rosalía e facer que o galego sexa a lingua na que expresemos todos os nosos sentimentos e emocións, na que desenvolvamos a nosa actividade profesional, e coa que contribuímos á cultura universal.

O grupo nacionalista pide ao Concello da Guarda que emprenda e apoie a realización de actividades diversas de promoción da obra da escritora que impliquen aos veciños ao longo do mes de febreiro, realizando lecturas públicas da obra rosaliana en lugares destacados do municipio; desenvolvendo unha serie de actividades para promover o coñecemento da obra rosaliana a través da música, o teatro, a literatura ou a danza, así como seminarios, mesas redondas e conferencias sobre a súa obra e figura.

 

Luns, 19 de xaneiro de 2015      

Antonio Lomba, actual concelleiro de Cultura e Educación, relevará a  Freitas como cabeza de lista da candidatura socialista

Antonio Lomba Baz, actual concelleiro de Cultura, Educación e Novas Tecnoloxías, é, por decisión unánime dos socialistas guardeses, o candidato á Alcaldía nas municipais de maio. Concelleiro dende o ano 2003, forma parte do goberno municipal dende o ano 2007; ten por tanto unha longa experiencia na vida municipal. A destacada política cultural do Concello nestes anos, así como unha estreita e proveitosa política educativa forman parte dos seus innumerables logros.

No campo profesional, Antonio Lomba é enxeñeiro e exerce como profesor de Tecnoloxía; nos últimos 14 anos no IES A Sangriña. O seu alumnado sabe da súa valía como profesor motivador. Os seus alumnos teñen recibido un bo numero de galardóns por proxectos innovadores.

Coñecida hai un tempo a decisión de Domínguez Freitas de non repetir como candidato, a Agrupación Socialista iniciou os traballos para a determinación do novo candidato. Na liña histórica de relevo organizado, “hoxe podemos anunciar que contamos cun inmellorable candidato. Rigor, responsabilidade e traballo son tres características fundamentais de Antonio Lomba”, sinalan os socialistas da Guarda.

Un grupo de traballo define xa as  liñas de precampaña. “O traballo feito nos últimos oito anos, un  proxecto de futuro ambicioso e realista, unha boa lista e un mellor candidato serán as armas que poñeremos enriba da mesa para seguir contando co respaldo maioritario das guardesas e dos guardeses”, din desde o PSOE local.

 

Sábado, 17 de xaneiro de 2015      

O BNG presentará enmendas nos Parlamentos Galego, Español e Europeo en defensa das artes de pesca tradicionais no rio Miño

Unha delegación do BNG na que participaron o portavoz municipal da Guarda, Xan Lois Lomba; a representante do BNG no parlamento Europeo, Ana Miranda, e o deputado no parlamento Galego, Daniel Rodas, reuníronse na tarde de onte con pescadores do rio Miño na Confraría da Guarda para analizar o problema que supón para o sector de pescadores do rio Miño incluír as artes de pesca tradicionais na prohibición de redes de deriva.

Tanto Miranda coma Daniel Rodas abriron a porta para que a Comisión Europea estea disposta a correxir a inclusión de outras artes tradicionais como a do xeito, despois de reunirse coas autoridades europeas, formando parte dunha delegación galega encabezada por eles e na que participou unha ampla representación do sector.

Os representantes do BNG comprometéronse cos pescadores do rio a presentar propostas no parlamento galego, Español e Europeo para impedir que as lampreeiras e trasmallos do Miño entre outras artes tradicionais que se utilizan no rio entren na prohibición que ten prevista Europa para as artes de deriva.

Despois da reunión na Confraría Ana Miranda e Daniel Rodas acompañados pola Alcaldesa de Tomiño reuníronse tamén cos pescadores de Tomiño afectados pola mesma problemática".

 

Venres, 16 de xaneiro de 2015      

La Diputación de Pontevedra ignora las mejoras que precisa la rúa Concepción Arenal de A Guarda, de titularidad provincial

            En tre ocasiones, desde 2009, el alcalde de a Guarda, José Manuel Domínguez Freitas, reclamó al presidente de la Diputación la urbanización del tramo de la calle Concepción Arenal, entre la Rúa Galicia y Canónigo Domínguez Fontela, además de entregarse en el ente provincial el proyecto de “Mellora e Urbanización da rúa Concepción Arenal”, redactado por un técnico municipal. Recuerda el alcalde que este es el único vial de titularidad provincial en A Guarda.

            La única respuesta a esta demanda municipal, fue un escrito del director de Infraestructuras de la Diputación que asume, en marzo de 2013, que quedó pendiente de ejecutar ese trecho de 200 metros y para el que Domínguez Freitas reclamaba “la urgencia de que se haga” debido no solo “al estado de las aceras, iluminación y capa de rodadura, sino que la falta de canalización de aguas pluviales en ese tramo impide que el Ayuntamiento pueda conectar el resto de calles de titularidad municipal que tienen dicha red, como ocurre en la actualidad, y lleguen a la depuradora”.

            Recuerda el alcalde que el tramo ya urbanizado hace años, entre Domínguez Fontela y la Rúa do Porto, tiene el firme de rodadura defectuoso por lo que, según los técnicos, precisan de urgente asfaltado.

            El alcalde de A Guarda reiteró la petición a la Diputación para que se lleven a cabo las obras solicitadas, pues se trata de una de las calles más transitadas de A Guarda tanto por peatones como por vehículos, siendo también de las más comerciales.

 

Xoves, 15 de xaneiro de 2015      

La caja aceite de oliva virgen extra de Jaén de la Fundación Las Samaritnas fue para el número 3437

La Fundación Las Samaritanas recuerda que en el sorteo de Navidad el boleto agraciado es el que lleva el número 3437, pudiendo la persona que lo posea recoger la caja aceite de oliva virgen extra de Jaén, en la Casa de Acogida, pudiéndose poner en contacto con la Fundación llmando al teléfono 986 611 771 o en la dirección: Fundación las Samaritanas, Rúa da Capela nº14 - A Gándara-A Guarda.

 

Febrero en femenino”. Talleres de fotografía en La Casa Taller

Durante el mes de febrero, varias mujeres creadoras impartirán unos talleres de fotografía específicos en La Casa Taller, estudiando diferentes ámbitos de la fotografía desde una mirada femenina.

El primero, de los talleres será los días 13 y 14, de la mano de Gore Vázquez, fotógrafa profesional, que impartirá un taller de iniciación a la Fotografía digital. Se aprenderá a manejar la cámara réflex digital. Velocidad de obturación, diafragma, enfoque manual y balance de blancos.

El segundo taller, 20 y 21 de febrero, lo impartirá Arminda Vera, técnico en PhotoShop, que enseñará a editar las imágenes con el programa de ediciónPhotoshop. Tanto si se es principiante como si se tiene un cierto nivel, se mejorará el flujo de trabajo.

Y el tercer taller, a cargo de Mónica Vila, tendrá lugar los días 27 y 28 de febrero, tratándose la Fotografía divertida. Se intentará sacar el máximo provecho a la cámara, jugando con la luz y otros elementos de una manera creativa.

El coste de cada uno de los cursos es de 50 €. El horario es el viernes de 20 a 23 horas y el sábado de 10 a 13 horas Plazas limitadas. Imprescindible cámara Réflex digital. Para el segundo curso, portátil con Photoshop.

Para reservar plaza debe llamarse al teléfono 607 08 61 92. 

Esta iniciatva cuenta con el apoyo de Berra Muller, colectivo de mujeres creadoras del Baixo Miño.

 

Mércores, 14 de xaneiro de 2015      

A Xunta recuperará as condicións ambientais no antigo vertedoiro de entullos do Torroso

A Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, anuncia a licitación para a contratación das obras de adecuación e clausura dun vertedoiro de residuos da construción e demolición no concello da Guarda, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional nunha porcentaxe máxima do 80 por cento, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013, cuxo prazo de execución  será de 3 meses, estimándose o valor do contrato en 147.765,02 euros.

            O vertedoiro, con capacidade útil de 40.662 m3, foi proxectado no ano 2002 nunha antiga canteira de rochas de construción e áridos situada en dúas parcelas arrendadas polo Concello da Guarda á Comunidade Veciñal de Montes en Man Común da Guarda, cunha superficie conxunta aproximada de 6.989 m2, e estaba destinado a residuos da construción, co fin de que este tipo de residuos recibise o tratamento adecuado desde ou punto de vista ambiental, finalizando as obras en novembro de 2003.

Estíamse que o concello da Guarda, que recibiu esta concesión o 20 de xaneiro de 2004 depositou 36.125 m3 destes residuos inertes, comunmente compostos por restos de sucidade, pedras, formigón, ladrillos, escaiola e grava, entre outros, ficando inactivo a partires de abril de 2012.

As obras de clausura do vertedoiro proxectadas e licitadas onbte por conta da CMATI teñen por finalidade acadar a adecuación, clausura e integración paisaxística do antigo vertedoiro co obxectivo prioritario evitar o seu impacto ambiental e paisaxístico así como a súa eventual utilización para a eliminación incontrolada doutros residuos, cos riscos ambientais e de saúde pública asociados.

A licitación nclúe as actuacións necesarias para acadar, non só a clausura do vertedoiro, senón tamén a recuperación do espazo afectado e a súa integración na contorna natural circundante mediante a retirada de restos vexetais, reacondicionamento e recolocación de residuos en condicións de estabilidade, recuperación da topografía orixinal do terreo, restauración mediante cobertura de solos, restauración forestal e da cuberta vexetal, integración ambiental e paisaxística, control das augas de escorremento e protección da contorna e control de acesos.

 

Sábado, 10 de xaneiro de 2015      

Técnicas de relaxación, combater o estrés e a ansiedade

A Asociación Érguete Baixo Miño abre o prazo de inscrición para participar nun curso de “Técnicas de Relaxación, combater o estrés e a ansiedade” que dará comezo neste mes de xaneiro baixo a colaboración da Deputación de Pontevedra, dentro do Programa “Ti Tamén Contas 2014” e o Concello de A Guarda.

A actividade está aberta a todas as persoas interesadas e realizarase no local social da Asociación Érguete Baixo Miño na Guarda cun custe de 6 euros.

O curso dará comezo o mércores, 21 de xaneiro, cunha sesión semanal en horario de tarde e cunha duración total de 30 horas.

Todas as persoas que desexen participar poderán inscribirse deixando os seus datos no local da Asociación Érguete Baixo Miño sita na r/Colón, 20 (Edif. O Pescador 1º piso) de A Guarda -Pontevedra, no teléfono 986 614 407 ou no e-mail  info@erguete.org    

 

Luns, 5 de xaneiro de 2015      

Curso de Técnicas de Memoria e Conservación da Memoria

            La Asociación Cultural y Deportiva Atalaya organiza un curso de Técnicas de Memoria e Conservación da Memoria de 30 horas de duración. El curso pertenece al programa de la Diputación Provincial de Pontevedra, Ti tamén contas.

             El programa "Ti tamén contas" tiene por finalidad fomentar el envejecimiento activo y mejorar la calidad de vida de las personas mayores para que establezcan nuevas relaciones sociales y participen en actividades que eleven su estado anímico, potenciando la cooperación social, promoviendo espacios de encuentro e intercambio de experiencias para evitar el aislamiento y las situaciones de soledad.

            La formación se impartirá en las aulas de la casa de acogida de Las Samaritanas en A Gándara y el horario previsto es de 16.30 a 19.30 los miércoles. La fecha de inicio será el día 21 de enero y finalizará el día 25 de marzo.

            Para contactar y reservar plaza, los teléfonos de contacto son 699 393 543  y  607 610 706. Al finalizar la formación se entregará diploma