PARA RESIDENTES VÁLIDOS, ASISTIDOS Y PARA USUARIOS DEL CENTRO DE DÍA. PLAZAS CONCERTADAS

Exteriores

Ao ser un Centro de recente construcción, e debido a que foi deseñado específicamente como centro residencial, cumpre todas as normativas existentes aplicables a centros destas características.

Coidáronse os accesos desde o exterior cun deseño funcional, dotado cun amplo vial e zonas delimitadas para aparcamento.

A rotonda interior, ademais da súa funcionalidade, é un elemento ornamental nun amplo conxunto de coidadas zonas verdes

Os pavillóns están intercomunicados por amplos corredores acristalados dando unha sensación de libertade. Especial coidado tívose en todo o referente a eliminación de barreiras arquitectónicas

Castelá

Galego

Quen somos

Onde estamos

Servizos

Contacto

  instalaciones

Exteriores

Interiores

Zonas comúns