PORTADA

NOTICIAS  

A GUARDA

TUI

O ROSAL

OIA

TOMIÑO

BAIXO MIÑO

OUTRAS NOVAS

DEPORTE

OCIO

CITAS

DEMOGRAFÍA

ENTREVISTAS

COMUNICADOS

PORTUGAL

HEMEROTECA

CON

VOZ

PROPIA

PÁXINAS

 REPORTAXES

FESTAS DO MONTE

RECREO ARTÍSTICO GUARDÉS

CASINO DE CAMPOSANCOS

DCONCELLO DA GUARDA

RÚAS DA GUARDA

VARIA

FOTOSAYER

IMAXES

PATRIMONIO arquivo e documentación

XENTES de Ribadavila

AXENDA

CAIXÓN DE SASTRES

ENLACES

 EMPREGO

*

 

José Darse Sobrino

II parte

anterior          portada

por José A. Uris Guisantes

27 abril 1908. Sesión Ordinaria presidida por el Alcalde don Severiano Martínez Núñez.

YNCENDIOS.- Los Señores Presidente y Síndico, dijeron que con motivo del voraz incendio que se inició á las doce de la noche del lunes veinte del actual, y redujo á cenizas la casa número 30 de la propiedad de Angel Lomba Rey, sita en la calle de Ordóñez de esta Villa, y la imprenta del periódico semanal Heraldo Guardés instalada en la planta baja de  dicha casa, han tenido ocasión de observar una vez más, el distinguido comportamiento de todas las autoridades  locales é instituto armado, y el heroísmo de varios jóvenes del comercio, y muy especialmente el de los obreros todos, y la espontánea actividad digna de elogio, de las domésticas de las principales familias de la población, facilitando agua para el servicio de la bomba.

En estos acontecimientos, siempre sensibles, es donde se vé de manera obstensible la fraternidad y nobleza de los pueblos, por cuya razón entienden, que debe consignarse en acta un voto de gratitud para cuantos han concurrido á sofocar  el destructor elemento evitado a fuerza de muchos sacrificios que se propagase á las casas contiguas.

El Ayuntamiento enterado, Acuerda de entera conformidad con la propuesto por los espresados Señores Presidente y Síndico.

Casa de  Angel Lomba Rey, no seu baixo estaba a imprenta Guttemberg e redacción do semanario Heraldo Guardés. Estaba na rúa Ezequiel Ordóñez nº 30.

                                      -----------------------------------------------

Non bastaba coas denuncias e desgracias para Darse que debe lamentar quedar sen imprenta durante un tempo por motivo do fogo que arrasou o edificio. A Corporación fai constar na acta anterior el distinguido comportamiento de todas las autoridades locales, pero de boca para fóra porque Darse seguiu sendo denunciado unha e outra vez por estas  distinguidas personalidades  locais.

Respecto deste incendio acontecido na Guarda debemos sinalar que nun pequeno libriño editado polo Concello da Guarda en 2004 co título “O Heraldo Guardés, a Imprenta e o seu Director, José Darse” da autoría de don Xoán Martínez Tamuxe (páx. 51) se di que [...]  a) a industria gráfica que se queimou en 1908 foi a Imprenta Guttenberg de Darse; b) que a mesma, en principio, e cando ardeu achábase en Vigo, onde, probablemente, se iniciou, na dita tipografía, a publicación do Heraldo en 1904; que, despois do sabido a imprenta, reiterámolo, en 1909, foi trasladada á Guarda, onde, se reinicia a edición do semanario guardés xa ata a súa desaparición en 1935...” 

Bomba contra fogo fabricada en Bilbao por SHELDON GOERRAGAY y Cia, tamaño 4, Modelo “Hacienda” nº 621 con patente inglesa MERRY WERTHER & Cia.

Debía ser manexada por 10 ou 14 homes, tiña unha capacidade de bombeo de 315 litros por minuto Valeu 78 libras esterlinas e 10 chelins. O representante da fábrica de Bilbao na Comarca era don José Armell  Veñasco (o mesmo tempo Administrador e Apoderado da empresa Hnos París Morlá sita na Armona). Ata fai pouco podíamos contempla la bomba no baixo de entrada ao Concello.

Esta bomba contra o fogo chegou á Vila da Guarda o día 26 de xaneiro de 1908 ás 12 horas. Esa mesma noite tiveron que desembalar a bomba para acudir a sofocar o fogo de dúas casas no barrio de NETOS, atopándose entre os escombros a dona dunha das casas, dona Ascensión Álvarez Lomba, sendo as outras prexudicadas dona María e dona Serafina Álvarez Lomba, que polos apelidos debían ser irmás da finada.

Naturalmente diante da desgracia ábrese unha petición pública de axuda ás familias afectadas que encabeza o Concello con 100 pesetas.

Despois deste lume (que destruíu as dúas vivendas) veuse a necesidade de acadar máis material para sufocar os incendios, un lugar onde gardar a bomba e sobre de todo a urxente necesidade de contar cun equipo humano dedicado ao mester.

                                       ---------------------------------------------------

Peirao (muelle) do Pasaxe coñecido como CAIS (porto fluvial) arredor de 1873/74. A dereita almacéns de don Domingo Antonio Español López. Na cabeceira destes almacéns os PP. Xesuítas habilitarían a capela de San José para Seminario Menor de Pobres logo de mercar as propiedades de don Domingo Español en 1875. Á esquerda o domicilio de don Domingo Español  que logo sería o Colexio Apóstol Santiago.  

Posiblemente nos primeiros anos o Heraldo fose editado na imprenta Guttemberg en Vigo, pero o que si está claro é que neste ano de 1908 xa tiña instalada a imprenta na Guarda e o semanario era editado na mesma, e que o incendio aconteceu – como se recolle na acta da Sesión Plenaria- o día 20 (luns) de abril de 1908 as doce da noite na casa nº 30 da rúa Ordóñez propiedade de Angel Lomba Rey que a tiña arrendada a Darse. En  Heraldo Guardés figura a casa co nº 18 e nas actas oficiais do Concello co nº 30

No que si estamos totalmente de acordo no que escribe nese mesmo libriño (páx 52) X.M. Tamuxe [...] “lévanos a pensar, facendo cábalas moi verosímiles, que puido tratarse dunha provocación, dun atentado, froito, sen dúbida, dunha posible envexa ou da sempre miserable vinganza persoal ou por razóns políticas...”

E vamos mais aló.... a vinganza foi política, cómo se pode ir comprobando ó longo das denuncias emanadas dende o propio Concello rexido polos conservadores guardeses. Se chega ó colmo de facer constar nesta acta da sesión do 27 de abril de 1908 “En estos acontecimientos, siempre sensibles, es donde se vé de manera obstensible la fraternidad y nobleza de los pueblos”.

Pero quen actuou neste grave suceso  - coma sempre – foi o POBO [...] el heroísmo de vários jóvenes del comercio, y muy especialmente el de los obreros todos, y la espontánea actividad digna de elogio, de las domésticas de las principales familias de la población, facilitando agua para el servicio de la bomba”.

Nembargantes os políticos conservadores inclúen un “piropo” para si mesmos “

el distinguido comportamiento de todas las autoridades  locales, cando o que debían facer as autoridades era acordar unha investigación sobre o atentado que hoxe poderíamos cualificar de terrorista porque ía dirixido a rematar – ou a ameazar a futura posición editorial do semanario – co Heraldo.

                                       -----------------------------------------------------

Xogadores do Deportivo Guardés en CHANS arredor de 1925/26. Fotografía propiedade de Carlos martínez Troncoso.

17 setembro 1908. OFICIO del Juzgado de 1ª Ynstancia e Ynstrucción de Tui al Alcalde Constitucional de La Guardia.

“En causa que me hallo instruyendo contra don Manuél Álvarez Vicente, sobre injurias y calumnais, he acordado reclamar a V., los documentos siguientes: 

1º.-Certificación de los nombres del Alcalde y Concejales que constituyen la actual Corporación Municipal de La Guardia, y fecha de su posesión.

2º.-Otra del número de RESES sacrificadas oficialmente en la Villa de La Guardia, en cada uno de los años de 1898 y sucesivos, hasta la fecha y cantidades que por ese concepto y consumo de las mismas reses, hubiere ingresado el Ayuntamiento.

3º.-Otra de las providencias, acuerdos ó resoluciones del Ayuntamiento, ó de la Alcaldía de La Guardia, por los cuales se hubiese decretado en el año 1900 en CONSUMO de PAN de los fabricantes del Rosal, don Serafín González y don Ramón de Santiago, ó correcciones que á los mismos se hubiesen impuesto, expresando los fundamentos ó motivos de tales resoluciones, acuerdos ó providencias, cantidad de piezas de pan decomisadas y destino que se les hubiese dado.

Dios guarde a V. muchos años. Fdo: Policarpo Fernández. 

20 outubro 1908. O secretario do Concello D. Enrique María Sesto Certifica con esta data os anos, número de reses sacrificadas no matadoiro Municipal e arbitrios cobrados. Pero don Manuel Álvarez Vicente na súa crítica vertida en Heraldo Guardés referíase as reses e o pan  de “matute” que non “pasaba” polos arbitrios.

Entre 1898 a 1908 foron sacrificadas 7.639 reses de vacún e ingresáronse  85.708,59 pesetas.

A Corporación implicada nestes sucesos entre o Concello, José Darse Sobrino e don Manuel Álvarez Vicente eran:

Alcalde: Severiano Martínez Núñez. Tomara posesión en 1904

1º Tte. Alcalde: Manuel Álvarez Morales. Posesión en 1904.

2º Tte. Alcalde: Francisco González Costa. Posesión en 1904.

Síndico: Juan Domínguez Troncoso.posesión en 1906.

2º Síndico: Juan Giráldez Martínez. Posesión en 1906.

Regidores: Vicente Troncoso. Posesión en 1904.

José Manuel Portela. Posesión en 1904.

Francisco Álvarez Vicente.Posesión en 1904.

Agustín Sobrino Vicente. Posesión en 1906.

Francisco Vicente Pérez. Posesión en 1906.

Francisco Trigo. Posesión en 1904.

José Español. Posesión en 1906.

Ricardo González. Posesión en 1904. 

23 outubro 1908. D. Enrique María Sesto volve a certificar  para o Xulgado de 1ª Instancia de Tui.

...”resulta que en el año 1907, fue multado por la Alcaldía don Serafin González Núñez por infracción de los Bandos de Buen Gobierno, dictados en virtud del acuerdo del Ayuntamiento de 21 de Enero de dicho año, reglamentando la introducción del pan de trigo que dicho señor, y otro (don Manuel de Santiago) fabricaban en tahonas establecidas en el distrito del Rosal.

...” a don Manuel de Santiago, no se le ha impuesto multa alguna, pero se le han decomisado por el presidente de la Comisión del Ramo, en diversos días 109,5 panes faltos del peso prevenido en los Bandos..”.

30 xaneiro 1909. Despois do fogo e queima da imprenta, volve a editarse na Guarda o Heraldo Guardés que rematara un 18 de abril (dous días antes do incendio) ata este  30 de xaneiro.

Panorámica do Porto das Guarda arredor de 1914/15 coa grúa de vapor ao fondo usada para confección de bloques de formigón de varias toneladas con que “tapar a” Fosella. Podemos ver tamén as primeiras “motoras” a vapor fondeadas. Fronte á grúa da Casa Hilario Sertucha Sánchez de Bilbao (agora parece que é BILBO), cuia oferta fora aceptada polo Goberno en Madrid e saíu publicada na Gaceta do 4 de novembro de 1908. Foi alcumada polo pobo como grúa Bilbao, pero debera ser grúa Sertucha. Fotografía propiedade de Carlos Martínez Troncoso.   

17 marzo 1909. Sesión Supletoria presidida por el Alcalde don Severiano Martínez Núñez.

SESIÓN SECRETA.- El Sr. Alcalde Presidente manifestó que tenía que dar cuenta de un asunto relacionado con el Régimen Interior y decoro de la Corporación. En su vista, los Sres. Asistentes, en conformidad con lo preceptuado en el art. 97 de la Ley Municipal, Acuerdan sea Secreta la continuación de la Sesión, á cuyo fin se mandó despejar el local cerrándose la puerta del mismo, y acto seguido, el referido Sr. Presidente dijo: “que había sido zanjada la Causa  que entre el Ayuntamiento  y don Manuel Alvarez Vicente se sustanciaba ante los Tribunales  por consecuencia de la denuncia formulada por la Corporación contra dicho Señor, por injuria y calumnia: que la transación debida a los buenos oficios de respetables personalidades, especialmente á los de don Constantino Candeira González, vecino de ésta Villa, constaba en una acta, suscrita en siete del que rige por el repetido Sr. Candeira , por el Sr. Alvarez y por dicho Sr. Presidente  al que consideraba garantizador en la aveniencia la honra y buen nombre de los individuos de la Corporación, circunstancia por la cual, no dudaba en obtener la aprobación de sus compañeros”.

Seguidamente solicitó, obtuvo e hizo uso de la palabra, el Regidor Sr. D. Agustín Sobrino Vicente manifestando; que ha oído con satisfacción lo expuesto por el Sr. Presidente, y si bien no le satisfacen de una manera absoluta  los términos de la transación, estaba conforme, porque no es partidario de cuestiones, y menos cuando son de la índole de la de que se trata, por cuya razón, esperaba la conformidad de sus compañeros, y á la vez  rogaba, que el acta de avenencia  se inserte literal en el Libro para que conste en todo tiempo como documento importante al buen nombre de la Municipalidad .

Conformes todos con las manifestaciones del Sr. Sobrino, se inserta  el acta de transación  que es del tenor siguiente:

ACTA.= El Señor Alcalde  de La Guardia, en representación   del Ayuntamiento, y don Manuel Alvarez, exhortado por mi, en mi domicilio, á poner honroso término á las cuestiones  que tengan dentro  ó fuera de los Tribunales, las dan por concluidas con las explicaciones  siguientes:

DECLARA el señor Alcalde que, sin poner en duda la rectitud de los móviles del Señor Alvarez, ni su derecho a censurar los acuerdos del Ayuntamiento que juzgue desacertados, cree  necesaria la declaración por parte del Señor Alvarez, de que en los artículos que dieron márgen á su procesamiento trató de poner en duda la honradez y moralidad  de los individuos que componen la Corporación Municipal.=

El Señor Alvarez  de acuerdo con lo manifestado por el Señor Alcalde, retira cuantas frases hayan podido  considerarse ofensivas al buen nombre de los individuos que componen la Corporación en dichos artículos, añadiendo, que la forma de los mismos respondía al estado de ánimo en que se encontraba, por razón de  las vivas censuras  de que creyó ser objeto por algún individuo del Ayuntamiento al comentar otros artículos suyos.=

Y para que conste firmo esta acta con don Severiano Martínez Núñez  y don Manuel Alvarez Vicente por duplicado en La Guardia á siete de Marzo de mil novecientos nueve.= Testigo: Constantino Candeira González.= Alcalde: Severiano Martínez Núñez.= Escritor en  Heraldo Guardés:  Manuel Alvarez Vicente.=”.

El Ayuntamiento perfectamente enterado y en vista de las satisfaciones dadas por don Manuel Alvarez, Acuerda dejar de ser parte en la Causa, y que por la Alcaldía se comunique así al Procurador del Ayuntamiento en Pontevedra, don Ramón Rivas.

El Ayuntamiento  además á petición del Regidor Sr. Sobrino Vicente don Agustín, Acuerda se expida al mismo, testimonio literal de la parte secreta de la Sesión.. Firma el Sr. Alcalde y Concejales. El Secretario Enrique M. Sesto.   

28 xuño 1909. Sesión Ordinaria presidida por el Sr. Alcalde don Severiano Martínez Núñez.

LITIGIOS – CUENTAS.- El señor Alcalde Presidente  manifestó que cumpliendo el cometido que se le confirió en la Sesión anterior, ha solicitado y obtenido las cuentas de gastos de Abogado y Procurador que han defendido al Ayuntamiento en la Causa por injurias y calumnias sostenida con don Manuel Alvarez Vicente, cuyas cuentas ascienden á la suma de mil pesetas, las cuales  unidas á las 18,50 pesetas que costó un poder, ascienden á la suma total de 1.018,50 pesetas, reiterándose el acuerdo anteriormente al Sr. Alcalde para efectuar el pago.

Campo de fútbol de CHANS en 1918. José Darse Sobrino foi un dos dirixentes do fútbol local dende Chans ata o Estadio Troncoso. Fotografía propiedade de Carlos Martínez Troncoso.

5 agosto 1909. OFICIO do Alcalde OIA nº 200, dirixido ao Alcalde de A Guarda.

”En contestación a la comunicación de V. de fecha 3 del corriente, tengo el gusto de manifestar que se han dado las ordenes oportunas a los agentes de esta Alcaldía para que regojieran todos los ejemplares del periódico “Heraldo Guardés” correspondiente al día 31 de julio último, que circularan en este Municipio, resultando de las diligencias practicadas, que no hallaron ejemplar alguno”.

Dios guarde a V. muchos años.OYA 5 de agosto de 1909. Fdo. Manuel Fagúndez.

                                       ------------------------------------------------

Nota: O Alcalde de Oia que non era do grupo conservador de don Agustín Sobrino lavouse as mans e oficialmente non deron atopado os números de Heraldo Guardés que se repartían en todo o pobo. Como di Juan Noia Xil en Fuxidos: “o <<trust>> ordoñista poñían  trabas a todo intento de evolución progresista, para acalar o espertar da durmida conciencia dun pobo sumido na inercia dun deixar facer”.

                                             ----------------------------------------------

14 decembro 1909. OFICIO do Xulgado de 1ª Ynstancia e Ynstrucción de Tuy (entrada nº 616).

Espero de V. sirva ordenar se extienda y remita a este Juzgado certificación de quien sea el Director del periódico Heraldo Guardés de esa Villa y figura como tal en ese Ayuntamiento; así lo acordé en Causa que se sigue contra don José Darse por el delito de contra la Patria.

Dios guarde a V. muchos años. Tuy diciembre 14 de 1909.

Club Gallitos de Aveiro no Estadio Troncoso en 1929. O Vice Cónsul de Portugal na Guarda Mario Duarte Faría de Melo está con pantalóns “bombachos”, era outro dos amigos de José Darse, pese a ser de ideas monárquicas, os lazos que os unían eran que ámbolos dous amaban o deporte do balompé, e no caso de Mario Duarte tódolos deportes. Fotografía propiedade de Carllos Martínez Troncoso.

15 decembro 1909. O Xulgado Municipal por Orden do Juzgado de Instrucción de Tui. SOLICITA: “En virtud de demanda emanada del Juzgado de Instrucción de Tuy, ruego a V. se digne informar sobre la conducta y moralidad del procesado don José Darse Sobrino, hijo de Pedro y Rosa y enviarme el informe a la mayor brevedad posible”.

Dios guarde a V. muchos años. La Guardia diciembre 19, 1909.

Fdo. Ricardo Lomba Alvarez.

20 decembro 1910. PROVIDENCIA do Alcalde de A Guarda Severiano Martínez Núñez.

“Recibida la precedente comunicación del Ilmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia, y

RESULTANDO: que según antecedentes el Director del periódico semanal Heraldo Guardés, se halla ausente en la ciudad de Vigo, notifíquese al Administrador don Julian Darse (Sobrino), residente en esta Villa, haciéndole saber la obligación de dar cuenta al referido Director de lo acordado por la superior autoridad provincial”.

Alcaldía de La Guardia, Diciembre veinte de mil novecientos diez.

El Alcalde: Severiano Martínez. El Secretario: Enrique Mª. Sesto.

NOTIFICACION: “En la fecha que encabeza, yo Secretario , busqué y teniendo ante mí en su casa habitación a don Julián Darse, Administrador del periódico semanal, Heraldo Guardés, le enteré por lectura íntegra de la anterior providencia y comunicación que la motiva, dándole de una y otra copia literal de haberla recibido y de quedar enterado, forma de que certifico”.

Recibido: Julián Darse. Entregado: Enrique M. Sesto.

Julían Darse Sobrino en 1905 na súa estadía en Nuporanga (Brasil). Fotografía propiedade de María Castro Sobrino de Laxes (O Castro).

Julían Darse Sobrino (nalgúns escritos e na propia necrolóxica do pasamento de Darse figura como Julio)  estaba en NUPORANGA, poboación fundada un 7 de xaneiro de 1890 co nome de Divino Espírito Santo de Batatais, logo NUPORANGA, municipio que en 1895 pasou a pertencer a Orlandía, pero en 1926 foi restablecido definitivamente.

O nome de NUPORANGA é de orixe tupi – guaraní, nhu ( campo) e poranga ( belo), que da: Campo Belo. 

En 2004 o censo de poboación era de 6.576 habitantes, cunha expectativa de vida de 69,58 anos. Produce azucre de cana, café, soia e electricidade.

Polo municipio pasa o río SAPUCAÍ onde está instalada unha central hidroeléctrica da Companhía Paulista de Força e Luz que distribúe enerxía ao interior de Sâo Paulo con sede en Campinas.

Foi privatizada en 1990 formando un Holding co grupo Votorantin, grupo Camargo Correa e grupo Bradesco.

Alí está a empresa norteamericana de Minnesota Seara – Cargill dedicada a producción e procesamento de alimentos.

A producción de soia está controlada polo Grupo Breijo. Julián Darse Sobrino estaba como Administrador do semanario Heraldo Guardés nestes primeiros anos da saída do semanario local e nas primeiras loitas pola defensa do ideario liberal republicano.

Chegado á Guarda os poucos anos casa con dona Juana Sobrino Vicente pasando a vivir en Netos<>Buxán, cando falece a súa muller volve casar con outra moza da que non temos noticias. Sabemos que o igoal que o seu irmán tampouco tiveron descendencia. Juana era irmán de súa nai dona Rosa Sobrino Vicente e de María Dolores casada con Joaquín Castro Cadilla.  

----------------------------------------------

D. Manuel Álvarez Vicente protector, amigo e colaborador fundamental de José Darse Sobrino ata o seu falecemento ( de parálise intestinal segundo o certificou o médico), un 30 de decembro de 1932 aos 59 anos. 

Tamén José Darse debe defenderse contra outro semanario editado en Tui:

1 decembro 1911.OFICIO do Xulgado de 1ª Instancia e Instrucción de Tui. (Saída nº 537 de 7 de decembro).

“En querella criminal propuesta en este Juzgado por el Procurador don Ricardo Abundancia en nombre de don José Darse, Director del Semanario “Heraldo Guardés”, sobre injurias graves proferidas al mismo por medio de la imprenta, contra don Heriberto Fernández del Semanario local “El Aloya”, he acordado por providencia de ayer oficiar a V. como lo verifico, a fin de que se haga expedir certificación en que se haga constar que el don José Darse es el Director del Heraldo Guardés con referencia a los antecedentes que deben obrar en esa Alcaldía y Ayuntamiento de su digna Presidencia, al cumplirse por don José Darse Sobrino ó el propietario del referido periódico, las formalidades señaladas en el artículo 8º de la Ley de Imprenta”.

Dios guarde a V. muchos años.Diciembre 1º de 1911

Avenida de Ezequiel Ordóñez. Ao carón da Fonte da Vila e  o As de Copas. Os bocois de madeira que vemos á esquerda eran propiedade de don César Troncoso González que tiña un almacén de viños no baixo de seu domicilio.

14 decembro 1915. PRENSA PERIÓDICA. Distrito Municipal de La Guardia- Partido de Tuy- Año de 1915.

RELACIÓN de los periódicos que se publican en esta Villa con expresión de título de los mismos, fecha de su fundación, nombre del propietario y Director y días de la publicación:

Nº 1.- HERALDO GUARDÉS fundado el 15 de octubre de 1904. Propietario y Director José Darse Sobrino, se publica los sábados de cada semana.

Nº 2.- LA VOZ DEL TECLA fundado el 26 de abril de 1911. Propietario y Director Vicente Vicente Táboas se publica los sábados de cada semana.

Fdo. El Alcalde, Agustin Sobrino Vicente.

Panorámica do COUTO en Camposancos arredor de 1914. As pedras da esquerda é onde está hoxe edificado o chalé de Ignacio Rodríguez “o dentista de Tomiño”. A casiña do centro con parede branca era a casa do Sr. Morais. A dereita a casa branca sería reedificada por Arístides Moreira Portela.  Podemos contemplar a estrada de Camposancos de cor branco no centro dereita. Fotografía propiedade de Basilio Moreira Carrero.

29 outubro 1923.Real Decreto Autorizando á los vecinos para asistir á las Sesiones del Ayuntamiento.

El Alcalde de La Guardia don Manuel Otero hace saber el Real Decreto:

A propuesta del Jefe del Gobierno Presidente del Directorio Militar don Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, y de acuerdo con este.

Vengo en decretar lo siguiente:

Art. 1º.-Todos los habitantes de España, mayores de edad, cualquiera que sea su clase y condición, podrán exponer sus quejas y reclamaciones de carácter municipal, ante el Ayuntamiento que corresponda, en día de Sesión pública, oralmente o por medio de escrito, que leerá el propio interesado o persona que le represente.

Del acta de la Sesión se dará copia al Gobernador Civil de la provincia en el día siguiente, para conocimiento y efectos que crea oportunos.

Art. 2º.-Para que puedan exponer libremente sus quejas en el salón de sesiones del Ayuntamiento, habrá un lugar destinado al efecto, desde el que pueda con claridad oirse al denunciante. Una vez que haya terminado su alegación que no podrá pasar de quince minutos, entregará todos los documentos que se refieran al caso, al Secretario del Ayuntamiento, quien bajo su firma, le dará recibo, enumerando en él todos los documentos presentados.

En seguida se formará el oportuno expediente, si no estuviese ya inciado, siguiendo sus trámites legales, pero teniendo el solicitante derecho de pedir noticia cada ocho días, de la tramitación y dándosele por escrito el conocimiento debido que firmará el Secretario.

Art. 3º.-Para seguridad del reclamante, se le concederá por las denuncias que haga públicamente en el salón de Sesiones del Ayuntamiento, la misma defensa, garantías y ventajas que si fuera concejal.

Art. 4º.- Todos los Ayuntamientos de España, colocarán copia de este Real Decreto a las puertas de sus Casas Consistoriales, escrito a máquina o con letra muy clara y fijando en una tablilla con separación de los demás anuncios. Se publicará además en el Boletin Oficial de la provincia.

Art. 5º.-En un mismo día no podrán exponer públicamente sus quejas en el Ayuntamiento, más que cuatro personas, y a fin de que exista un turno riguroso de peticiones, se llevará una lista, donde a los peticionarios – que no tienen necesidad de manifestar el objeto de la petición – recibo del número que ocupen en la lista.

Art. 6º.-La infracción de estos preceptos será castigada con una multa de 50 a 2.000 pesetas.

Si fuera el propio Alcalde el infractor la multa será del doble.

Dado en Palacio a veintinueve de Octubre de mil novecientos veintitrés=

Alfonxo XIII= El Presidente del Directorio Militar Miguel Primo de Rivera y Orbaneja.

5 xullo 1924. HERALDO GUARDÉS. “Periódico Independiente”. Fundado por D. José darse

Suscripciones: Partido de Tuy, trimestre 2 pesetas; España, 10 pesetas; Portugal, 10 pesetas; Norte América, 3 dólares; Argentina, 9 dólares; Otros países, 20 pesetas.

Pago Anticipado. Las suscripciones empiezan en cualquier tiempo y terminan siempre en Diciembre.

Oficinas: calle de Ordóñez, 18.

Número suelto:15 céntimos.

Publicaciones: Anuncios sueltos en 4ª plana,  10 céntimos por línea; En 3ª plana, 15 céntimos; Reclamos, 25 céntimos la línea; Tribuna libre, 25 céntimos la línea.

Repeticiones : precio a convenir.

Cada anuncio satisfará 10 céntimos de impuesto (Ley 14 de Octubre de 1906). Pago Anticipado.

No se devuelven los originales, ni se responde de los artículos firmados. Dirección Telegráfica: HERALDO.

Se publica los Sábados.

Noticias del Nº 1074 de 5 Julio 1924.

Portada no novo Reglamento General de la Sociedad Recreo Artístico Guardés aprobado un 19 de outubro de 1930. O anterior databa da fundación da sociedade en 1890.

26 abril 1931. Nesta Sesión Ordinaria presidida por primeira vez por Celso Candeira Pérez, foi lido o Oficio do Gobernador Civil don Vicente Varela Grandío que comunicara (máis ben ordenara) a renuncia como Alcalde a don Manuel Álvarez Vicente (que logo sería reposto no cargo por presión da Agrupación Republicana ) nomea unha Comisión xestora presidida polo Xefe da Agrupación Republicana don Celso Candeira Pérez; 1º Tte. Alcalde don Brasilino Álvarez Sobrino; 2º Tte. Alcalde don Camilo Carrero Lorenzo; Comisión de Obras a don Juan Noya Gil.

Nomean Síndico a Brasilino Álvarez. COMISIONES.- Para sustituir a las antiguas Comisiones que existían en el Ayuntamiento, se nombran para la de HACIENDA, á don Brasilino Alvarez Sobrino y don Camilo Carrero Lorenzo. Para la de ABASTOS, á don Juan Noya Gil y don Celso Candeira Pérez, y para la de POLICIA URBANA y Rural, á don Camilo Carrero Lorenzo, don Brasilino Alvarez Sobrino y don Juan Noya Gil.

Atopámonos nesta sesión que pola Corporación anterior se acordara o cambio do nome de rúa Calvario polo de [...]“calle de don Agustín Sobrino González, y no encontrando razonable dicha sustitución la Corporación actual, acuerda que continúe dicha vía con su vieja denominación” Nembargantes esta mesma Corporación cambia varios nomes de rúas nesta mesma sesión:

OTROS nombres a la Calles.- Se acuerda que la calle del Directorio, se denomine, de “Pablo Yglesias”. La Plaza de la Constitución, será “Plaza de la República”; la Travesía Bouzó, se llamará, de “Pérez Galdós”; la calle de Alfonso XIII, será de “Galán y García Hernández”; la de Mariano Ordóñez, será de “Concepción Arenal”; la Avenida de Ordóñez, se titulará “Avenida de la Libertad”, hasta el Estadio, y desde aquí hácia Camposancos, de “Rosalía de Castro”.

Panorámica de TUI en 1920. A esta cidade debían acudir tódolos guardeses onde estaba o Xulgado de 1ª Instancia e Instrucción do Partido Xudicial

De seguido e nomeado presidente da Agrupación Republicana don José Darse Sobrino o que como tal preside a Fiesta del Trabajo o 1º de maio deste 1931. A petición previa da Corporación pechan industrias e comercio e as 11 da maña saíu da Alameda de San Pedro (actual Alameda) unha manifestación multitudinaria que encabezaba a Banda de Música de Tabagón e á que se sumaron tódalas organizacións políticas e sindicais republicanas da bisbarra, presidida pola Xunta Xestora Municipal.

Rematando na Praza da República para dende o balcón do Concello dirixir a palabra o Alcalde Celso Candeira, Juan Noya Gil e José Darse pola Agrupación Republicana e Francisco Rodríguez Otero representante da Federación Agraria de Tomiño (no 36 sería paseado e masacrado na entrada de Mondariz xunto ao mestre de Forcadela Hipólito Gallego Camarero tamén agrarista).

Polo tanto Darse neste 1931 contempla como o seu ideario republicano está sendo cumprido, o igual que o Deportivo Guardés colleita éxitos, o Club de Artesanos está en pleno auxe e o seu semanario segue combatendo ao caciquismo. Meses máis tarde comeza o declive físico e a enfermidade vai rematar coa vida dun guardés de pro.     

O poeta local don Remigio Pacheco en xaneiro de 1933 dedicou un EPITAFIO a memoria de don José Darse Sobrino que di:

Ya pertenece a la guardesa historia

el luchador humilde y esforzado

que supo, en la treintena que  ha pasado,

enhiesta mantener su ejecutoria.

 

Su labor fue en extremo meritoria

dirigiendo el semanario que ha fundado,

pues, en él, como estímulo ha tratado

cuanto a La Guardia pudo hacer notoria.

 

Al lamentar la suerte del amigo

afable, que a las letras prestó abrigo

dando al culto guardés grato solaz,

 

ruego que al despertar del trance fuerte

que a todos causa el golpe de la muerte,

Dios le conceda inextinguible paz.

Este é un pequeno resumen  do que pasou o director do semanario local Heraldo Guardés na etapa máis dura dos conservadores locais, xusto ó ano de saír o primeiro número ata preto de cinco mais tarde, debeu sufrir ca destrucción total da imprenta en 1908, pero o seu tesón e afán de superación fixeron posible que a comezos de 1909 a imprenta volvese traballar. En anos posteriores Darse tería conflictos xudiciais debido a algún artigo publicado, pero xa era da responsabilidade compartida do autor e editor e resoltos todos eles en amizade.

FONTES:

Arquivo Municipal da GUARDA.

Conversas con don Manuel Domínguez Pacheco “Taxota e Concepción Andrés García “Concha”.

Conversas con dona María Castro Sobrino.

El Recreo Artístico Guardés 1890-1939 de Joaquín Miguel Villa Álvarez. 1997. Editado polo Recreo Artístico Guardés.

Fuxidos. Edicción 1976 de Juan Noya Gil.

O Heraldo Guardés, a imprenta Guttemberg e o seu Director José Darse de Xoán Martínez Tamuxe. 2004. Editado polo Concello de A Guarda.

Sindicalismo no Baixo Miño (1930-1936) de Joaquçin Miguel Villa Álvarez. 2002. Editado polo concello de A Guarda.

“Testimonios de una época” de Generoso Álvarez Seoane.2004. Editado polo concello da Guarda.

La Guardia el Rosal y Oya. 1979. Angel Luís Troncoso Alonso.

 

José A. Uris Guisantes.

anterior          portada