Índice

www.galiciasuroeste.info

 

O Forte da Insua

Por José A. Uris Guisantes

 seguinte

A Insua, fotografía feita baixo a choiva e pola tardiña. Autor: Zalo de www. canonistas.com

 

O forte da Insúa na desembocadura do Miño construído na illa  de San Isidoro, propiedade de Portugal. Os primeiros poboadores foron frades franciscanos, dedicados a predicar polas freguesías da contorna.

 

Segundo  Antón Ferreira Lorenzo […] Hai máis de catorce mil anos, durante a Glaciación de Wurm, o Esteiro do Miño non se parecía en nada a como o coñecemos hoxe nesa imaxe que podemos contemplar desde a cima do monte Santa Trega ou de San Antón, en Caminha (Portugal).

 

Daquela, espesas capas de xeo cubrían o continente europeo e a península Ibérica non se libraba dos glaciares.

 

O curso do río Miño era máis fondo e a costa se situaba ata más alá dos seus límtes actuais, pois o mar tiña descendido con respecto á actualidade, segundo algúns autores, ata corenta metros por debaixo do actual nivel.

 

As dunas do piñeiral do Camarido non existían e o que hoxe é a Insua non era máis que a continuidade do monte Santa Trega formando o seu un picouto máis ó sur.

 

Cos desxeos, hai once ou doce mil anos, sucederá todo o contrario: o nivel das augas se eleva, incluso por riba do nivel actual asolagando aquel picouto do sur; formarase un novo brazo do río Miño, entre o Monte e o Terroso, que convertirá o Santa Trega nunha illa e que desembocará polas actuais praias de Fedorento e Area Grande (A Guarda).

 

Posteriormente, as augas do océano irán descendendo e desaparecerá o brazo norte do río Miño. A acumulación dos sedientos van restando profundidade ó río, pero a desembocadura seguirá sendo aínda moi amplia, tal e como se reflicte nunha carta portuguesa de 1501 (elaborada por Pedro Reinel, hoxe desaparecida), aínda que, paseniñamente, se irá colmatando dando lugar ás formacións dunares do Camarido, en Portugal, ou do piñeiral de Camposancos, na Guarda. Pero aínda, en 1654, no Mapa do Reyno de Portugal, o piñeiral de Camarido estaba dividido en dous, formando outra illa de area entre a Insua e terra firme.

 

Insua é un topónimo que, segundo A.B. Gouveia, é a forma curta do latín ínsula, co significado de illa. Trátase dun conxunto rochoso de apenas dúas hectáreas de superficie que se atopa na desembocadura do Miño, entre A Guarda e Caminha, á que pertence, separada de Moledo apenas por 300 metros. Tamén é coñecida como a Insua Nova, sendo a Insua Vella o conxunto rochoso que aflora na maré baixa ó norte da Insua.

Segundo algúns estudiosos, Posidonio escribiu que na Foz do Miño existía una illa con dous peiraos e Estrabón menciona que nesta illa, entón chamada Illa Peláxica (segundo identificación do profesor e historiador portugués J. Leite de Vasconcelos que estudiou o poema de Rufo Fausto Avieno Oræ Maritimæ), se daba culto a Saturno. O lugar cristianizouse coa denominación de Santa María da Insua, para os portugueses, e Santa María de Carmes, para os galegos. 

 

Antes de ser ocupada, dícese que era empregada polos baleeiros para descuartiza-las baleas no areal. De feito D. Afonso IV concedeu, en 1340, a Afonso Domingues todas as baleas do reino, desde a foz do río Miño ata o Guadiana.

 

Mais, aínda se fala que antes de se funda-lo convento, existía na illa unha ermida baixo a advocación da Nosa Señora da Salva ou Señora da Boa Viaxem, nome que lle daban os pescadores e mareantes portugueses acudindo, cada 8 de setembro, moitos peregrinos e romeiros á Insua.

 

 

 

Fortaleza da Insua en 1757. Autor: Paulo Juan Brândao

 

No reinado do rei don Joâo Iº de Portugal (1385-1433) frades franciscanos de Galicia baixo a tutela de frei Diogo Arias construíron un pequeno mosteiro na honra de San Francisco entre 1388 a 1392.

 

Frei Jorge de Sousa en 1471 mandou construír nova capela, celas para os frades franciscanos, retellar a casa e axeitala para poder morar doce frades. Foron  frades importantes da Orden, frei Joâo da Póvoa e frei André da Insua.

 

Frei Joâo da Póvoa  foi sete veces Ministro provincial da Orden (1474-1506) e André da Insua foi Ministro da Orden entre 1547 a 1559. Reinando don Manuel Iº de Portugal (1495-1521) foron reforzadas as defensas da Insua arredor de 1512, o mesmo ordenou don Felipe I (1580-1598).

 

Debido as incursións de piratas e corsarios os franciscanos abandonaron a illa pasando ó convento de Santi Antonio en Caminha. Pero a actual estrutura foi mandada construír polo rei don Joâo IV (1640-1656), entre os anos 1649 a 1652.

A actual estrutura remontase a Guerra da Restauración (1640-1668), reinado  Joäo IV de Portugal (1640-1656). Foi executada entre 1649-1652 baixo a dirección do Gobernador de Armas do Miño don Diogo de Lima Nogueira. O longo do século XVIII foron reconstruidas todalas dependencias.

1 de decembro de 1640. Comeza unha nova guerra con Portugal, despois que fora proclamado rei o duque de Braganza co nome de Juan IV (1604-1656). Os portugueses o mando do gobernador militar Gastón de Coutinho tentaron apoderarse da Vila da Guarda pero foron rexeitados. En 1643 o conde portugués de Castell-Mellor como gobernador militar entre o Douro e Miño ordena a restauración do Forte da Insua.

 

Unha das entradas económicas para os frades da Insua foi o pago dunha esmola por recollida de argazo que era autorizada polo abade do convento desde o século XVII. Non podían recoller argazo en domingos é días santos, tampouco podían ir a recollida mulleres e os homes tiñan que abandoar a illa o ponerse o sol.

 

Plano do forte da Insua do exército portugués.

 

28 de outubro de 1665.  […] El Conde de Prado don Francisco de Sousa, Gobernador de la provincia portuguesa Entre o Douro e Minho cruza con sus tropas el río Miño por Goyán, invade y saquea todo el Valle de El Rosal, pasa al Val Miñor destruyendo Gondomar, pasa al Valle del Fragoso, incendia la villa de Bouzas e intenta el asedio de Vigo, saquean O Porriño y llegan a la Villa de A Guarda el 11 de noviembre de 1665, asedian el Castillo de Santa Cruz durante doce días hasta que el 23 de noviembre de 1665 el Gobernador del Castillo don Juan de Madureira entrega la plaza al ejército portugués. La defensa la componían 1.700 infantes de guarnición y dos compañías de caballería atrincherados con diez piezas de artillería, en el castillo de Santa Cruz.

 

Otras noticias mas verosímiles son de que estaba defendido por 500 hombres y 100 vecinos de la Villa, más 150 milicianos de Pontevedra y 150 de Sotomayor. La escasez de municiones (debía rellenar ellos mismos con plomo las balas) y de alimentos, más tres minas colocadas por los portugueses que destruyeron parte de las defensas, hicieron que el Gobernador don Juan de Madureira rindiese la plaza.

 

Neste ano de 1665, as tropas portuguesas ordenan comezar as obras de construción da Atalaia no porto da Guarda que rematan en 1666. 

 

1666. Como las tropas portuguesas habían destruído toda clase de documentos oficiales y particulares, junto a los protocolos de los escribanos de número y de Ayuntamiento el Gobierno ordena que los Escribanos, Juan de Ribas Balladares y Benito Pérez Ordóñez formen interrogatorios a las personas que presenciaran los hechos.

 

D. Juan de Ribas Balladares da también sus testimonio por escrito: Juan de Ribas Balladares, escrivano de numero de la villa de la Guardia y su Jurisdición como mas aya lugar diso que el año pasado de 65 el exército portugues ynbadió esta providencia y pusso cerco a dcha villa y castillo de la Guardia un bocanoche tomando todos los puestos y avenidas con que los vezinos no tubieron mas lugar de tomar las armas y entrarse en el dcho castillo pa defendelle y en la misma noche dcho exército ocupó toda la villa y sus aserios con todo lo que avia en ellos en cuya ocasión se apoderó de la mia y de todos mis vienes y juntamente de todos los papeles que avía y tenía como tal scrivano como lo era y los quemó y destruyó, y al cavo de doze dias rindió a fuerza  de armas dcho castillo dominando toda la jurisdicion que asta la publicación de pazes el tubo a su obediencia dcho castillo villa y mas lugares y algunas personas pretenden pedirme quenta de algunos papeles que avían passado por ante my y parado en mi poder no pudiendo hazerlo por la causa referida

 

D. Antonio García de Valinas, Procurador en Causas dixo Que el año pasado de 1665 a 11 días del mes de noviembre a la bocanoche el exército portugués puso sitio a la villa tomando todas las avenidas y salidas de dcha villa de manera que ningún becino de los que en ella se hallaban se pudiesen rrecoxer alguno y los soldados de dcho exército andaban aciendo dellos lo que querían y dijo el testigo que al tiempo que se pusso sitio a dcha villa no pudo ningún becino aprovecharsse de cossa alguna todo lo qual hes público y nothorio  y en ello por ser verdad se afirma y rratifica y lo firmo de nombre y dixo ser de hedad de quarenta años poco mas o menos

 

D. Benito Pérez Ordóñez, Escrivano de número, dixo    el exército portugués entró a poner sitio a la dcha villa de la Guardia y castillo della boca noche tomando las avenidas con lo que no tube mas lugar que entrar en el castillo con mis armas y en la mesma noche entró con parte de su exército a ganar dcha villa disponiendo de mi casa y de las de los mas becinos lo que le pareció y de todos sus bienes muebles y todos los papeles de mi oficio tiró por las calles asta que a cabo de doze dias ganó dcho castillo y las personas que savían de todo ello bibian obedientes al gobernador que estava en dcho castillo por cuya causa no pude asta ahora azer mi diligencia

 

Francisco González, el biexo, dixo que el año pasado de 65 el Exército portugués al poner el sol puso sitio a la Guardia, el testigo y otros vecinos se recogieron en la Iglesia con algunos otros y en el otro día bió que de cassa del dcho Benito Pérez Ordoñez salía cantidad de papeles hechándolos por la calle y los soldados portugueses e Yngleses y algunos se recogieron en la Yglesia y despues como ubi saco franco en dcha Yglesia ningún becino se pudo aprovechar de cosa alguna y con el ynbierno se perdieron dichos papeles por las calles

 

Julián Domínguez, becino de la Guardia, dixo que el año de 65 el exército portugués al poner el sol puso sitio a la villa de la Guardia y castillo della y algunos becinos se metieron en el dcho castillo y el testigo y otros se quedaron en la dcha villa en sus casas y cosa de las diez de la noche del mismo dia de dcho sitio entró un grueso de caballeria e ynfanteria ganando dcha villa y al testigo le cautibaron junto a su puerta y le an dado una cuchillada y llegando a la casa del dcho Benitto Perez Ordóñez los dchos portugueses mandaron abrir a una criada que estava dentro la abrió dichas puertas y entrando dentro empezaron a quebrar su escritorio en la sala primera donde estavan cantidad de papeles y una arca quitándolos afuera para ver si entre ellos hestava algun dinero y luego en el otro dia pasando por dcha casa bió que toda la calle heran papeles y escrituras en quadernos del dcho Benito Perez que tubo lástima de no poder retirar fuera della ni aber para si de alguna cosa de las que en sus casas tenían sino retirándose al fuerte con sus armas para la defensa dela villa y el dcho en la Yglesia por no tener mas tiempo

 

Francisco Barbosa, vecino de la Guardia, dixo que el exército portugués fortificándose dentro della hurtando y robando todo lo que en ellas avía y quemando muchas de ellas con que los dchos vecinos no tuvieron mas tiempo que el retirarse al fuerte con sus armas para defenderlo y otros en al Yglesia…  …después saliendo del y bajando al convento de monjas a donde tenía su familia bió estartalada y derrocada la casa onde vivía el dcho Juan Balladares y dentro della acuartelados unos Yngleses y toda la calle y portal de la dcha casa sembrada de pedaços de papeles e escrituras pleitos que el testigo reconoció ser de los de dcho ofiçio

 

Después de rendido el dcho fuerte binieron a ver el estado en que habia quedado la villa bió que en la casa de dcho Juan de Niebes Balladares estaba el quartel de gentes estrangeras que dezian ser Yngleses y toda la calle soportal de dcha casa sembrada de papeles e los pedaços de oficio de dcho Juan Ribas  Balladares y sus antecesores y despues el dcho testigo yendo a la villa de Camiña a donde asistió algunos dias como persona que sabe leer y escribir repaarando unos papeles que ha bisto en casa de un portugués bió que unos muchachos trahian escripturas de diferentes años que pasaran por delante del dcho Juan de Ribas Balladares y de Miguel de Ribas Balladares su padre y de Juan Lamas su abuelo y ansi mismo sabe que en el interin que el portugués ocupó esta villa que fue desde el año 65 asta el de 68 el dcho Juan de Ribas no bibió en dcha villa ni en su Jurisdicion asta el tratado de paçes y en dcho tiempo asistió a vivir en la villa de Bayona y cotos de Oya.

 

1 de maio de 1668. As tropas portuguesas abandonan  a Vila da Guarda despois de asinado o Tratado de Paz de Lisboa o pasado 13 de febreiro.

 

Fotografía de:  D GEMN: DSID, DREMN

  

13 de agosto de 1668. D. Felipe de la Gándara y Ulloa escribe que  al terminarse la guerra entre España y Portugal una RO ordena demoler el Castillo de Santa Cruz y con las piedras construir un fuerte en la Barra del Miño, frente a la Insua.

 

Tratado de Paz de Lisboa

 

[…] Artículo de paz entre el muy alto y serenísimo príncipe D. Carlos II,  Rey Católico, sus sucesores y sus reinos, y el muy alto y serenísimo príncipe don Alonso Sexto, Rey de Portugal, sus sucesores y sus reinos, por mediación del muy alto y serenísimo príncipe Carlos II, Rey de la Gran Bretaña, hermano del uno, y aliado muy antiguo de ambos, ajustados por Don Gaspar de Haro Guzmán y Aragón, marqués del Carpio, como plenipotenciario de Su Majestad católica y Don Nuño Álvarez Pereira, duque de Cadaval, Don Basco Luis de Gama, marqués de Niza, Don Juan de Silva, marqués de Govéa, don Antonio Luis de Meneses, marqués de Marialba, Emrique de Sousa Tabares de Silva, conde de Miranda y Pedro Vieyra de Silva, como plenipotenciarios de Su Majestad de Portugal y Eduardo, conde de Sandvich, plenipotenciario de Su Majestad de la Gran Bretaña, mediador y fiador de dicha paz, en virtud de los siguientes poderes.

 

En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero.

 

I. Primeramente declaran los señores reyes Católico y de Portugal que por el presente tratado hacen y establecen en sus nombres, de sus coronas y de sus vasallos, una paz perpetua, buena, firme e inviolable que comenzará desde el día de la publicación de este tratado (que se hará en el término de quince días). Cesando desde legua todos los actos de hostilidad, de cualquier manera que sean, entre sus coronas por tierra y por mar, en todos sus reinos, señoríos y vasallos de cualquier calidad y condición que sean, sin excepción de lugares ni de personas. Y se declara que se dará término de quince días para ratificar el tratado y el de otros quince para publicarle.

 

II. Y respecto de que la buena fe con que se hace este Tratado de Paz perpétua no permite que se piense en guerra para lo futuro, ni en querer cada una de las partes hallarse para este caso con mejor partido, se ha acordado que se restituyan al Rey Católico las plazas que durante la guerra le ocuparon las armas de Portugal y a Portugal las que durante la guerra le ocuparon las armas del Rey Católico, con todos sus términos en la forma y manera y con los límites y fronteras que tenían antes de la guerra. Y todos los bienes raíces se restituirán a sus antiguos poseedores o a sus herederos, pagando las mejoras útiles y necesarias, sin que por esto se puedan pedir los daños que se atribuyen a la guerra. Y quedará en las plazas de artillería que tenían cuando se ocuparon. Y los moradores que no quisieren quedarse podrán llevar todos sus muebles y recogerán los frutos de lo que hubieren sembrado al tiempo de la publicación de la paz. Y esta restitución de las plazas se hará en el término de dos meses, que comenzarán desde el día de su publicación. Pero declaran que en esta restitución no entra la ciudad de Ceuta, que ha de quedar en poder del Rey Católico, por las razones que para ello se han tenido presentes. Y se declara que de las haciendas que se poseyeren con otro título que no sea el de la guerra, podrán disponer de ellas sus dueños libremente.

 

III. Los vasallos y moradores de las tierras poseídas por uno y otro Rey tendrán toda buena correspondencia y amistad, sin mostrar sentimiento de las ofensas y daños pasados. Y podrán comunicar, entrar y frecuentar los límites de uno y otro y usar y ejercer el comercio con toda seguridad por tierra y por mar en la forma y manera que se usaba en tiempo del Rey Don Sebastián.

 

IV. Los dichos vasallos y moradores de una y otra parte tendrán recíprocamente la misma seguridad, libertades y privilegios que están concedidos a los súbditos del serenísimo Rey de la Gran Bretaña por el tratado de 23 de mayo de 1667 y otro del años de 1630, en lo que no se deroga por este tratado, de la misma forma y manera que si todos aquellos artículos, en razón del comercio e inmunidades tocantes a él, fuesen aquí expresamente declarados sin excepción de artículo alguno, mudando solamente el nombre a favor de Portugal. Y en estos mismo privilegios usará la nación portuguesa en los reinos de S.M. católica, según y como los practicaba en tiempos del Rey Don Sebastián.

 

V. Y por cuanto es necesario mucho tiempo para que se pueda publicar este tratado en las partes más distantes de los señoríos de uno y otro rey, a fin de terminar entre ellos todos los actos de hostilidad, se ha acordado que esta paz comenzará en las dichas partes un año después de la publicación que de ella se hiciere en España, pero si el aviso de la paz pudiere llegar antes a aquellos lugares, cesarán desde entonces todos los actos de hostilidad, y si pasado dicho año se cometiere por cualquiera de las partes algún acto de hostilidad, se satisfará todo el daño que de él se originare.

 

VI. Todos los prisioneros de guerra o en odio de ella, de cualquier nación que sean, serán puestos en libertad sin dilación ni embarazo alguno, así de una como de otra parte, sin excepción de persona alguna, ni de razón o pretexto que se quisiera alegar en contrario, y esta libertad comenzará desde el día de la publicación en adelante.

 

VII. Y para que esta paz sea más bien observada, prometen respectivamente los dichos Reyes Católico y de Portugal dar libre y seguro paso por mar o ríos navegables contra la invasión de cualesquiera pirata u otros enemigos, que procurarán apresar y castigar con rigor dando toda libertad al comercio.

 

VIII. Todas las privaciones de herencias y disposiciones hechas en odio de la guerra se declaran por nulas y como no sucedidas. Y los dos reyes conceden perdón a unos y a otros vasallos en virtud de este tratado, debiéndose restituir las haciendas que estuvieren en el fisco y corona a las personas a quienes, si no hubiera intervenido esta guerra, habían de tocar o pertenecer para poder gozar de ellas libremente. Pero los frutos y réditos de los dichos bienes hasta el día de la publicación de la paz, quedarán a los que los hubieren poseído durante la la guerra. Y porque se pueden ofrecer sobre esto algunas demandas, que conviene abreviar para el sosiego de la república, será obligado cada uno de los pretendientes a intentar las demandas dentro de un año, y se determinarán breve y sumariamente dentro de otro.

 

IX. Y si contra lo dispuesto en este tratado, algunos habitantes, sin orden ni mandato de sus respectivos reyes, hicieren algún daño, se reparará y castigará el daño que hicieren, siendo aprehendidos los delincuentes. Pero no será lícito por esta causa tomar las armas, ni romper la paz. Y en caso de no hacerse justicia se podrán dar letras de marca o represalias contra los delincuentes en la forma que se acostumbra.

 

X. La Corona de Portugal, por los intereses que recíproca e inseparablemente tiene con la Inglaterra, podrá entrar en cualquier Liga o Ligas ofensiva y defensiva que las dichas coronas de Inglaterra y Católica hicieren entre sí, juntamente con cualesquiera confederados suyos, y las condiciones y obligaciones recíprocas, que en tal caso se ajustaren o en adelante te añadieren se mantendrán y guardarán inviolablemente en virtud de este tratado, en la misma forma y manera que si estuvieran particularmente expresadas en él y nombrados ya los aliados.

 

XI. Prometen los sobredichos señores Reyes Católico y de Portugal no hacer nada contra ni en perjuicio de esta paz, ni consentir que se haga directa o indirectamente y si acaso se hiciere, repararlo sin ninguna dilación. Y a la observancia de todo lo arriba contenido se obligan para con el señor Rey de la Gran Bretaña, como mediador y fiador de esta paz. Y para firmeza de todo renuncian todas las leyes, costumbres o cualquier cosa que haga en contrario.

 

XII. Esta paz será publicada en todas las partes donde convenga, lo más breve que se pueda, después de la ratificación de estos artículos por los señores reyes católico y de Portugal y de haber sido entregados recíprocamente en la forma acostumbrada.

 

XIII. Finalmente los presentes artículos y paz en ellos contenida serán también ratificados por el Serenísimo Rey de la Gran Bretaña, como mediador y fiador de ella, por cada una de las partes, dentro de cuatro meses después de su ratificación.

 

Todas la cuales cosas contenidas en estos artículos fueron acordadas, establecidas y concluidas por Nos, Don Gaspar de Haro Guzmán y Aragón, marqués del Carpio, Eduardo, conde de Sandwich, Don Nuño Álvarez Pereyra, duque de Cadaval, Don Basco Luis de Gama, marqués de Niza, Don Juan de Silva, marqués de Govea, Don Antonio Luis de Meneses, conde de Miranda, y Pedro Vieira de Silva, comisarios diputados para este efecto, en virtud de las plenipotencias que quedan trasladadas en nombre de sus majestades católica, de la Gran Bretaña y Portugal, en cuya fe y firmeza y testimonio de verdad hemos hecho el presente tratado, firmado de nuestras manos y sellado con el sello de nuestras armas.

 

En Lisboa, en el convento de San Eloy, a 13 de mes de febrero de 1668. Don Gaspar de Haro y Guzmán. El Conde de Sandwich. El duque marqués de Ferreira. El marqués de Niza, almirante de la India. El marqués de Govea, mayordomo mayor. El marqués Marialba. El Conde Miranda, Pedro Vieira de Siva (Fue ratificado por el príncipe Pedro en Lisboa el 3 de marzo de 1668, por Carlos II en Madrid el 23 de febrero).

 

A Insua o Esteiro do Miño é o Monte Trega. Diapositiva aérea cedida por Basilio Moreira Carrero.

 

Ese forte no Miño en Camposancos  foi unha estacada de troncos, reforzada con terra construída e reconstruída dúas veces. A zona leva o nome de O Forte é a praia elí existente o de Praia do Muiño do Forte.

 

En vista que as autoridades locais e provinciais alegan que o forte de Santa Cruz fora un lugar de heroísmo e de loita contra os portugueses o goberno emite outra RO o 15 de agosto de1668. na que

                               […] ordena que no se derribe el Castillo de Santa Cruz  en atención a que habían hecho una gloriosa defensa en 1665 y por estar trabajado a perfección con piedra y cal, continuando a servir como reducto contra el posible enemigo desde el Miño a Bayona. 

 

Fotografía de www.panoramio.com

 

 

13 de xuño de 1669. Publícase a Célula de SM don Carlos Segundo, que concedió a esta Villa, y su Jurisdizión, sobre priviléxio, de los Tributos Reales sobre el tiempo que la tubo ocupada el exército Portugués.

 

Don Carlos Segundo Por la Grazia de Dios, Rey de Castilla del de Aragón, de las Dos Sicilias, de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Balencia, de Galizia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, de Córcega, de Murcia, de Jaen, Conde de Rosellón, Señor de Vizcaya y de Molina.Y la Reyna Doña Mariana de Austria, Madre Como Su Tutora, Curadora y Governadora de otros Reynos y Señoríos.

 

A bós el Lycenciado don Francisco de Olivares, Fiscal de la Audiencia de Galizia, Saved que por parte de la Villa de la Guardia se presentó en nuestro Conssejo de Hacienda en Sala de millones Una petizión que es como se Sigue. M.P. Sr. Lorenzo Matamoros en nombre de la Billa de la Guarda de el Reynado de Galizia.

 

No forte da Insua o 7 de agosto de 1994. De oscuro Bernard Uris Pallelle, o lado José A. Uris Guisantes, sacando a fotografía Camilo Gesto Vila, patrón da zodiac onde chegamos a illa.

 

Panorámica do Trega  o 7 de  agosto de 1994 desde o forte da Insua. Fotografía de José A. Uris Guisantes.

 

Digo que la, dicha Villa es frontera del Reyno de Portugal, y desde que se rompió la guerra sirvió de presidio, teniendo su Guarnición de soldados en su castillo como es notorio hasta que por el año pasado de Mil seiscientos y sesenta y cinco la cercó el ecxército de Portugal, y la ocupó como es notorio y la tubo con guarnición hasta que se publicaron las pazes, habiendo hechado fuera la mayor parte de sus Vezinos y echo muchos prisioneros, saqueando la Villa, quemando muchas cosas en que no solo se perdieron las Haciendas sino todos los instrumentos y papeles del Ayuntamiento y de los Vezinos, como todo consta de la información que presento con el Juramento necesario, además de ser notorio y postal lo alego, y sin embargo de lo referido y que estos Señoríos de Millones y otras Rentas Reales, el Lycenciado don Francisco de Olivares, Fiscal dela Audiencia de Galizia, con Comisión que dice tener de VA a despachado executores por diferentes cantidades que se dice estar teniendo la dicha Billa y los lugares de su Jurisdizión, de Alcavalas Unos por ciento, servicio hordinario y extraordinario millones y otras rentas desde el año pasado de mil y seiscientos y sesenta y cinco, hasta que sepublicó la paz con Portugal, y se entregó y restituyó la dicha Billa.

 

Panorámica  da Insua  o 7 de agosto de 1994. Fotografía de José A. Uris Guisantes

 

Porque haviendo estado ocupada de las Armas de Portugal todo el tiempo referido no pudo pagar ni contribuir cossa alguna de los otros servicios, conforme a las Cédulas que hubo de la Audiencia, aun los lugares de los antiguos de la Raya estubieron libres de las otras Contribuciones, Por las molestias que padezían con guerra de que devió goçar la dicha Billa y los lugares de su Jurisdizión con mas Justa Causa, pues como ymmediata a Portugal continuamente padeció las pérdidas y molestias de las entradas y correrías, y Ultimamente el aver sido ocupada afuerça de Armas saqueada y destruydas las haziendas de los Vezinos y haver estado ocupada tantto hola tiempo de las armas de Portugal, donde contribuían los pocos vezinos que quedaron, y aunque colas paces sea restituydo la dicha Villa y lugares de la Jurisdición, an quedado las haziendas tan destruydas y los vezinos tan pobres que en muchos tiempo no podrán bolver acontinuar la cultura de los campos y heredades y el cortto tratto que lo han tener para contribuir estos otros vezinos.

 

Meu sobriño Bernard Uris Pallelle no  atrio de entrada a capela do forte da Insua o 7 de agosto de 1994. Fotografía de José A. Uris Guisantes. Fotografía de José A. Uris Guisantes.

 

Gravados e pinturas dentro da capela do forte o 7 de agosto de 1994. Fotografía de JOsé A. Uris Guisantes.

 

Interior das murallas do forte da Insua o 7 de agosto de 1994. Fotografía de José A. Uris Guisantes.

 

A S A. Suplico se sirva de declarar que la dicha Villa y lugares de su Jurisdición no deven cantidad alguna de Alcavalas Unos por ciento Servicio Ordinario y extraordinario, servicio de millones, ni otras Rentas Reales y imposiciones desde el año pasado de Mil Seiscientos y sesenta y Cinco hasta que se publicó la paz con Portugal, mandando que el dicho don Francisco de Olivares, ni otro Ministro ni Juez alguno no le apremie ni moleste por lo referido, haziendole mandar de concederla por el tiempo que VA fuere servido que no pague ni contribuya en las otras imposiciones y Rentas para que sus Vezinos puedan bolver y reparar sus casas y haziendas en que rescibirán mandados con Justizia. Fdo: Lorenzo Martínez Matamoros.

 

Momento de embarcar na zodiac o 7 de agosto de 1994 con un bo nortón. A esquerda Camilo Gesto Vila, patrón da zodiac e José A. Uris Guisantes, autor da fotografía.

 

Y habiéndose bisto en el dicho nuestro Consejo de Hacienda en Sala de millones con los papeles que se presentaron y lo que dijo y pidió el nuestro Fiscal fue acordado se diese esta nuestra Carta: Por la qual os mandamos que siendo con ello Requerido por parte de la dicha Villa de la Guardia no la molesteis ni permitais se le moleste ni que se hagan ningunas diligencias contra la dcha Villa y lugares de la Jurisdición por lo que toca a la cobranza de las Rentas de millones de todo el tiempo que la tubo ocupada el exército de Portugal; para lo que toca al tiempo desde que la desocupó en adelante acuda a la dicha Villa donde la combenga; que assí es nuestra voluntad y lo cumplo, pena de la nuestro mando y de veinte Mil maravedies para augmento del servicio de millones por lo cual mandamos a qualquier escrivano os lo notifique y dello de testimonio. Dada en Madrid a Treze de Junio de Mil Seiscientos y Sesenta y nueve. Fdo: D. Diego Fernández de Argote. Lorenzo Martínez Matamoros.    

 

No forte da Insua o 27 de xuño de 1999.

 

Enriba a esquerda, Mª Angeles, esposo,José Benito Rodríguez Baz; Mª Emilia Rodríguez Baz, esposo, Marcos, de branco Mª Dolores Baz Lomba, Emilia Baz Lomba e José Benito Rodríguez González. O fotógrafo José A. Uris Guisantes.

 

Contemplando o atrio da capela do forte totalmente en ruínas o 27 de xuño de 1999.

 seguinte