www.galiciasuroeste.info

Jaime Baz Rodríguez

Por José A. Uris Guisantes

 

Jaime Baz Rodríguez con un franco sorriso. Fotografía cedida pola súa filla Ana Isabel

-----------------------

 

Jaime Baz Rodríguez naceu no Barrio de  Ribadavila o 19 de abril de 1924, fillo de Juan Antonio Baz Domínguez e Rosenda Rodríguez Álvarez.

 

Fixo as primeiras letras nas Escuelas Graduadas Nacionales da rúa  Puerto Rico (máis tarde Colexio Manuel Rodríguez Sinde) baixo a dirección do mestre don Braulio Rodríguez Santiago (xefe local da Falanxe e concelleiro na corporación municipal, despois de 1936).

 

Pasa a traballar como aprendiz na empresa de fabricación de mobles de seu tío Florindo Rodríguez Álvarez e outros socios, como don José R. Sobrino Arias e Alcides Alonso Sobrino, que ademais tiñan en sociedade a Industrial Guardesa S.C. , de  producción de enerxía eléctrica por medio de motores  movidos a gas, logo a gasolina, gas oil e finalmente transportada dende os saltos de auga e ser suministrada aos clientes.

Florindo Rodríguez Álvarez, tío de Jaime e seu xefe no taller de ebanistería e fábrica de mobles. Naceu no Barrio de Ribadavila (calle Concepción que rodeaba a Praza da Guía) o 7 de decembro de 1886, fillo de José Benito e Josefa. Fotografía cedida por Teresa Rodríguez Sousa

----------------------

 

Jaime comeza a súa apredizaxe como ebanista e tallista en madeira así como no deseño e fabricación de mobles. Máis tarde pasa a ser axudante do tallista e Xefe de Taller de orixe portugués, José Parente Rocha, facéndose co tempo nun profesional ebanista e tallista. Por iniciativa da empresa de seu tío toma parte en varios certames provinciais sobre tallas en madeira acadando varios premios.

 

Tamén traballaron como aprendices meu tío Benito Guisantes Rodríguez e os irmáns Delfin e Emilio Lorenzo Cividanes os que seguiron outros derroteiros. Delfin emigrou a R. Arxentina onde faleceu é Emilio foi tendeiro, fotógrafo, organizador de vodas no seu local, Secretario da Confraría Santa Trega e Delegado do ISM mais axente de seguros do mar. Miñas tías Candelaria e Rita Guisantes Rodríguez tamén traballaron na fábrica de mobles como barnizadoras.

 

En 1948 acada o Iº Premio de Talla en Madera no IIº Curso Provincial de Formación Profesional Obrera (FPO) que organizaba a Delegación Provincial do Frente de Juventudes.

 

En cada Concurso ao que asistía preparaba os traballos de talla durante dúas semanas recibindo como salario a razón de 25 ptas diarias a pensión completa.

Jaime Baz Rodríguez preparándose xunto a outros alumnos de Formación Profesional en Oviedo, cidade onde acudíu para participar con outros tallistas mozos no IIº Concurso Nacional de Talla en Madera. Obtivo o Premio Extraordinario en outubro de 1948. Este Concurso era convocado polas Delegaciones Provinciales del Frente de Juventudes para la Formación Profesional Obrera  (F.P.O.).Fotografía cedida pola filla Ana Isabel Baz Martínez.

 

 

Despois de Oviedo participou na finalísima en Madrid en novembro de 1948, quedando como un dos que chegaron a final, recibindo un Diploma, sendo o único representante da provincia. En Madrid estaba albergado no Centro de FPO Nuestra Señora de las Palomas.

 

Jaime Baz Rodríguez arriba á esquerda na Fonte do Chafarís da Alameda,  ao seu lado Jesús Vicente Martínez Suso, abaixo se me asemella que é Ermelindo González Leza, os outros non sei quen son. A ollo calculo que pode ser en 1950/51  Fotografía cedida pola súa filla Ana Isabel Baz Martínez

----------------------------

 

A Fonte do Chafarís a podemos ver hoxe no parque de Laxe Grande no mesmo Barrio de Ribadavila

------------------------------

Casa o 21 de agosto de 1954 ca moza de Salcidos, María Martínez Pérez, filla de José e Basilia. Tiñan 29 e 28 anos respectivamente. Ambolos dous van traballar no mesmo edificio onde estaba a carpintería de Sindo na prazoleta de San Bernardo. Ela de costureira ca irmá de Jaime, Sira, é Jaime de ebanista. En 1955 nace  a filla primoxénita María José é no ano 1962 nacería Ana Isabel Baz Martínez.

 

María Martínez Pérez de moza. Fotografía cedida pola súa filla Ana Isabel Baz Martínez

--------------------------------

 

Traballou no taller de ebanistería de Gumersindo Álvarez Sobrino Sindo xunto a meu tío José Benito Guisantes Rodríguez ata que este último emigrou a Venezuela.

 

Gumersindo Álvarez Sobrino Sindo, amigo de Jaime con quen traballou varios anos como ebanista.Tamén colaboraron na organización das Festas da Virxe de A Guía varios anos e  ademais no deseño e construcción do Arco de Loureiro que tradicionalmente se instalaba na entrada á prazoleta da Guía.

----------------------------------

Procesión  da Virxe de A Guía no 8 de setembro de 1930. O fondo o arco de loureiro, podemos contemplar que a meirande parte dos rapaces van descalzos. Fotografía cedida pola familia Guisantes Rabelo.

----------------------

 

Procesión da Virxe de A Guía o 8 de setembro de 1948. O fondo a esquerda de marino, Martín Guisantes Portela, a dereita de perfil e de marino meu tío, José Benito Guisantes Rodríguez. O fondo un directivo da Comisión de Festas, creo que é José Mª Salcidos Sobrino e o lado do párroco, Jaime Baz Rodríguez de marino. Tamén podemos apreciar o arco de loureiro que durante moitos anos os mozos e carpinteiros (Jaime incluído) confeccionaban gratuítamente, con motivo da festividade da Virxe de A Guía. Fotografía de Ramon Vicente Aisa.

-----------------------

 

 

Veran de 1948 na prazoleta de A Guía, podemos contemplar o quiosco de pedra no centro da prazoleta doado polo viciño don Agustín Alonso Sobrino dos Follatos en 1924. O quiosco foi derrubado en abril de 1949 por solicitude do presidente dos maordomos e das festas José Mª Salcidos Sobrino co obxecto de ampliala prazoleta. Esta fotografía  foi cedida pola familia Vicente Cerrada.

----------------

 

María Martínez Pérez, embarazada de María José, ó lado a súa sobriña Carmiña Martín Baz  xunto a Jaime Baz Rodríguez. Fotografía cedida por Ana Isabel Baz Martínez

--------------------------------

 

Jaime, nos anos sesenta, monta un taller de ebanistería dedicado á fabricación de mobles na rúa Calvario (Casa de La Abuela) con outro socio, Ricardo Rodríguez Franco que viñera de Venezuela. Ricardo antes de emigrar tivera outro taller a comezo da rúa Colón detrás da torre do Reló. Anos antes os pais de Jaime abriran unha tenda e tamén tiveran un taller de fabricación de gamelas guardesas e non digamos do Bar Ambulante de seu pai Juan Antonio Baz Domínguez.

 

Fóra do traballo e  cando as circunstancias axudaban ía de pesca ó río Miño nunha pequena gamela construída por el mesmo a que lle puxo o nome da filla mais nova ANA, matriculada co folio VI-7-350 da 5ª Lista. Según as miñas informacións tamén fixo algunhas tallas para particulares que descoñezo, si  fixo unha maqueta do barco de pesca Virgen del Carmen, barco propiedade do empresario e armador don Pedro Saracho Arechavala. Normalmente usaba madeira de buxo para tallar, entre algunhas obras está un cadro da  Ultima Cena, outra talla de D. Quijote de la Mancha, unha talla das almiñas do Cruceiro Pinto, unha talla con capela da Virxe de A Guía e distintos debuxos tallados en mobles por el fabricados, mais un longo etc.

 

O labor municipal de Jaime

 

Torre do Reló e Casa Consistorial da Guarda.

 

En 1967 entra na política local como Concelleiro polo tercio de representación Sindical da man do alcalde e militar xubilado don José Luís García Pérez, xunto a seu amigo e compañeiro de oficio Gumersindo Álvarez Sobrino. Tomou posesión como concelleiro o  5 de febreiro de 1967.

 

Procesión do Santísimo en 1966. Podemos ver aó Alcalde don José Luís García Pérez o lado do concelleiro Antolín Pérez Cerejas, comandante do Cabo Fradera e Sub-Axudante de Marina na Guarda é Benito Vicente, presidente da Confraría do Santísimo. Fotografía de Joaquin Fernández Gómez.

 

-------------

 

O 16 de marzo de 1967 celebrouse unha sesión plenaria, presidida polo alcalde don José Luís García Pérez. Formaban parte da Corporación: Rafael Salcidos Sobrino (do Barrio de Ribadavila); José Álvarez González; Jaime Baz Rodríguez; Darío José Vicente González; Gumersindo Alvarez Sobrino.

 

Non asistiron: Ramón Sobrino Vicente (Farmacéutico fillo do médico local é empresario don José R. Sobrino Arias don Pepe); Jesús Rodríguez Castro (Chaval do Barrio da Marina que sería varios anos Patrón Maior da Confraría Santa Trega), que excusan a súa ausencia e Isidoro González Alvarez . Nesta sesión, entre outros asuntos trataron de:

 

Asunto de la Marisquería en la Fuente de la Ribera.- El objectivo de la reunión  convocada para el día de la fecha, era tratar del problema de la Marisquería en la Fuente de la Ribera. Como es conocido se han presentado dos ante proyectos para llevar a cabo la instalación de una Marisquería en el referido lugar.Después de una amplia discusión en la que se contrastan los pareceres de todos los Sres Concejales asistentes a la reunión se llegó a la siguiente conclusión:

 

1º.- Que se publique en el Tablón de Anuncios de esta Casa Consistorial, así como en el BOP la circunstancia de que en diversas ocasiones varios vecinos de la localidad se han dirigido a este Ayto solicitando se les concediera la explotación en régimen de Concesión Administrativa de una Marisquería a construir sobre la fuente y lavadero en el lugar de la Marina de la  Avda Calvo Sotelo.

 

Y deseando conocer el Ayto la opinión de vencidario, especialmente de aquel que de tal servicio público, se exponga al público es deseo de varios industriales de la localidad a efectos de reclamaciones por plazo de 15 dias.

 

José Álvarez González

-------------

Un dos concelleiros con os que se sintíu unido foi con José Álvarez González Pito, militar na reserva e logo xubilado que vivía no Cruceiro Pinto en Salcidos pai da que anos despois sería a primeira alcaldesa guardesa que exerceu como tal dende 1989 a 1999, dona Purificación Álvarez Álvarez.

 

Mª Martínez Pérez, seu esposo  Jaime Baz Rodríguez; Ramón Cividanes Álvarez con súa esposa Sara Álvarez  é Mª José Baz Martínez, filla de Jaime e María na voda de Purificación Álvarez Álvarez. Fotografía cedida por Elena Cividanes Álvarez

-------------------------------

 

24 de febreiro de 1967. Sesión plenaria presidida polo Alcalde  don José L. García Pérez.

 

Cierre de la Plaza Abastos.- Manuel Andrés García y ocho industriales más, carniceros y vendedores de pescados de la Plaza. Que deseando guardar el descanso dominical, con exclusión de los días festivos, piden se le autorice cerrar sus establecimientos todos los domingos, toda vez que los sábados abren por la mañana y a la tarde hasta las ocho. El Ayuntamiento aprueba lo solicitado.

 

Solicitudes para instalar un Restaurante en la Fuente y Lavadero de la Ribera.

 

Se da cuenta de las instancias presentadas por Eduardo Martin Rey (dono do Hostal Martirrey) y Oscar Manuel Fernandez Silva (irmán de Nisco), por un lado y Manuel Lomba Lomba (da Boutique Marichar) por otro, exponiendo su deseo de instalar sobre la Fuente de la Ribera un establecimiento destinado a Marisquería.

 

La Corporación acuerda diligenciar las instancias con objeto de que sean entregados en el Ayuntamiento los oportunos anteproyectos de las instalaciones que pretenden llevar a cabo sobre la Fuente y Lavadero de la Ribera, así como las medidas que estarían dispuestos a adoptar en relación con las pretensiones deducidas al efecto por ambas partes. Todo ello sin que suponga prejuzgar la futura actuacion municipal que podrá dirigirse en cualquier sentido que lo demanden los intereses públicos, pudiendo llegar incluso a la denegación absoluta de la Marisquería solicitada.

 

Concejales asistentes:  Rafael Salcidos Sobrino; José Álvarez González; Jaime Baz Rodríguez; Darío José Vicente González; Gumersindo Alvarez Sobrino. No asisten: Ramón Sobrino Vicente; Jesús Rodríguez Castro que excusan su ausencia y Ysidoro González Alvarez, fallecido en el mes de noviembre último.

 

 

Procesión da Virxe de A Guía o 8 de setembro de  1930, baixando pola rampa dende a rúa Puerto Rico. Daquela ainda non estaba acondicionada a prazoleta de San Bernardo. Fotografía cedida pola familia Guisantes Rabelo.

---------------------

31 de marzo de 1967. Sesión plenaria presidida polo alcalde don José Luís García Perez.

 

Escrito de las MM. Benedictinas sobre la posible instalación de una Marisquería en la Fuente de la Rivera.- Se da lectura a escrito de la Rvda. M.M. Superiora de las Benedictinas, Orden Religiosa con sede en el lugar de la Marina de esta Villa en la que exponen que se han enterado por el BOP de la posible instalación de una Marisquería encima de la Fuente de la Rivera y Lavadero lindante con el Convento que habitan.

 

Estiman que dicha actividad les perjudica notablemente a su vida de clausura, y solicitan del municipio no autorice tal edificación.

 

La Corporación, después de una amplia discusión y oído el parecer de los Sres Concejales asistentes al acto, por unanimidad acuerdan se comunique a dicha Orden Religiosa, que la obra que se pretende hacer, en caso de que siguiera adelante, tal proyecto, se haría en condiciones de no perjudicar la paz y el sosiego de la misma, para lo que se adaptarían todas las medidas necesarias a tal fin, y que se espere al final del plazo de anuncio en el BOP para entonces adoptar acuerdo definitivo.   

Nesta fotografía das Festas do Monte de 1966 podemos ver á esquerda o teito da Fonte da Riveira onde se pretendía instalar un Restaurante-Marisquería en 1967. A Treboada La Bravesca de Estás (Tomiño). O que vai ó fronte da Treboada con xigantes e cabezudos é  Javier Franco Lomba.  O fondo á esquerda podemos ver como construían a casa dos Ruzos. Fotografía de Joaquin Fernández Gómez.

------------------------

 

17 de maio de 1967. Sesión plenaria presidida polo Alcalde don José L. García Pérez.

 

Reclamación contra el Proyecto de Concesión Administrativa para Instalación de una Marisquería en la parte alta de la Fuente de la Rivera.

 

Solicitado el 15/02/1967 por Eduardo Martin Rey y Oscar Manuel Fernández Silva en la exposición pública en el BOP de 20/03/1967, se presentan dos impugnaciones. Una por Mª Pilar Barbazan Castelar, Abadesa Benedictina, alegando que la concesión se opone a la vida de clausura de las monjas.

 

-Otra de Mª Asunción Rodríguez Pedreira, vecina de la c/ Concepción Arenal y cuarenta firmas más, fundamentando su reclamación que tendría dicho lavadero, oponiéndose en el fondo a la construcción interesada. Se acuerda desestimar la concesión.

 

6 de xuño de 1967. Sesión presidida por el Alcalde don José L. García Pérez.

 

Escrito de la Asociación de Cabezas de Familia sobre nombramiento de Hijo Adoptivo de La Guardia al Padre Orestes Caimotto, emanado de la Junta celebrada el 28/05/1967, indicando que el próximo mes de noviembre celebrará las bodas de Plata en el sacerdocio. La Dirección General de Enseñanza Primaria, acuerda la construcción de ocho viviendas para maestros por un importe de 2.200.789,05 ptas, que serán subastadas el 12 de julio próximo. (Fueron rematadas al contratista Elías Alonso Lorenzo). Jaime seguía sendo concelleiro.

 

Padre Orestes Caimotto, Hijo Adoptivo de La Guardia. Fotografía de 1968 na inauguración do novo local do Casino na Alameda

--------------------

 

30 de xuño de 1967. Sesión presidida polo alcalde don José L. García Pérez, na que se tratou, entre outros asuntos, de:

 

Escrito de Eduardo Martín Rey y Oscar Manuel Fernández Silva, sobre Marisquería en la Fuente de la Rivera.- Se da lectura al escrito que formulan los Sres. Martín Rey y Fernández Silva, que en resumen dicen, querer saber la postura del Municipio sobre la autorización o denegación, una vez cumplidos los trámites legales, de la instalación y puesta en funcionamiento de la Marisquería que se pretende establecer encima de la Fuente de la Rivera, toda vez que la comunicación que se les pasó conjuntamente, nada concreta sobre el ánimo de la Corporación en tal sentido. La Corporación unanimemente acuerda se comunique a los interesados, que en un principio, la idea municipal, es llevar a cabo dicha instalación, pero que habrá de esperar a las reclamaciones que puedan presentarse.

 

1 de setembro de 1967. Sesión plenaria presidida polo alcalde don José L. García Pérez.

 

Instancia de Eduardo Martin Rey, José Manuel González Iglesias y Luís Alvarez Alonso, propietarios del Hotel Martin Rey; Bar Capri y Bar Puerto Rico que desean abastecimiento de agua en los mismos muy vinculados en verano al turismo.

 

Concretamente Eduardo Martin Rey alega la necesidad de aumentar la capacidad del Hotel. El aprovechamiento puede ser desde la Mina ubicada en la subida de la carretera de La Guardia a Fornelos. El Ayuntamiento acuerda que las obras de acometida a sus negocios serán por cuenta de dicho interesado don Eduardo Martin Rey, cuya acometida se realizará de la Mina denominada Castillo, ubicada en la c/ República Dominicana, no adquirirá derecho alguno sobre el manantial. Jaime seguía como concelleiro

 

20 de febreiro de 1971. Secretaría General del Movimiento – Delegación Nacional de Provincias – Jefatura Provincial de Pontevedra – Partido Judicial de Tuy.

 

Habitantes de Hecho en La Guardia: 8.540; Habitantes de Derecho: 9.182; Censo residentes mayores de 21 años: 5.498; Censo Cabezas de familia y mujeres casadas: 4.345.

 

Alcalde: José Luís García Pérez nacido el 7/07/1918. Tomó posesión el 16/11/1962.

Concejales: Darío José Vicente González.17/03/1928. Tomó posesión 5/02/1967.

Gumersindo Álvarez Sobrino. Nacido el 15/11/1926. Tomó posesión el 5/02/1967.

José Couto Macia. Nacido 16/11/1904. Tomó posesion 7/02/1971.

Jaime Baz Rodríguez. Nació 19/04/1925. Tomó posesión el 5/02/1967.

Jesús Rodríguez Castro. Nació 21/03/1913. Tomó posesión 5/02/1967.

Alfonso Martínez Peniza. Nació 19/09/1907. Tomó posesión el 7/02/1971.

Rafael Carrero Alonso. Nació 5/04/1921. Tomó posesión el 5/02/1967.

Ramón Sobrino Vicente. Nació el 15/10/1921. Tomó posesión el 5/02/1967.

Ramón Portela Cividanes. Nació 26/11/1919. Tomó posesión el 7/02/1971

  

20 de xullo de 1971. Comunicado del Ayuntamiento a los propietarios de Hoteles, Restaurantes, Cafés, Bares, Cafeterías, Tabernas, y los establecimientos dedicados a la alimentación.

 

Se pone en conocimiento de todos los propietarios o explotadores de Hoteles, Restaurantes, Cafés, Bares, Cafeterías, Tabernas y en general todos los de dicados al de Alimentación-Hostelería la obligación en que se hallan de clorar el agua que se consuma y use en los mismos, ya que por Funcionarios de la Jefatura  Provincial de Sanidad se efectuará la visita de comprobación sancionándose con todo rigor, e incluso con la clausura del local. En prueba de haber sido notificado, firmará a continuación. La Guardia 20 de julio de 1971. Fdo. El Alcalde. José L. García Pérez.

 

Firmaron: Manuel Portela Lomba, Hotel Pazo Sta Tecla; Manuel Iglesias González,  Bar Capri; Florindo Rodríguez de El Gallo; José Martínez, Panadería Polis; Ramón Alvarez; Manuel Baz Velasco de Taberna Manolito; Mercedes Cerqueira del Bar Miramar; Luís Alvarez Alonso, Bar Puerto Rico ; Daniel Vicente Baz, Restaurante Ribeiriña; José Molina, Bar Rodiñas; Dolores González Rodríguez, marisquería Gran Sol; José Manuel Alonso Bar Arturo; Antonia Alvarez; Rodríguez; Martínez; Jesús Martínez González; Waldemar, Restaurante Marycielo; Manuel Vicente Fajar, Bar Avenida ; Manuel Villa, Bar Císcar y otros.

 

23 de xullo de 1971. Escrito del Ayuntamiento de La Guardia a los Industriales Panaderos del Municipio.

 

Me complazco en poner en conocimiento de los Industriales Panaderos de este Municipio la obligación en que se halla cada uno y según los turnos establecidos de surtir de pan fresco no sólo a los establecimientos, restaurantes, Bares, Hoteles, etc., sinó a todo el vecindario que lo solicite.

 

Si por razones de falta de personal, al Industrial que le corresponda el turno en el domingo correspondiente no le fuése posible el fabricar lo suficiente para que el público pueda surtirse convenientemente, habrá de comunicarlo con la antelación debida, para en ese caso reforzar el turno con uno o más Industriales. Lo que se informa para su cumplimien to y más exacto cumplimiemto. Firmarán en prueba de notificación. La Guardia 23 de julio de 1971. Fdo. El Alcalde. José L. García Pérez. Industriales: Carlos Coedo Alonso; José Martínez; Manuel Vicente; Dolores Rodríguez Novoa; Rafael Moreno.  

José Luís García Pérez

 

28 de setembro de 1971. Sesión plenaria presidida polo alcalde don Jose L. García Pérez.

 

Horario de Despacho al Público.- Se da lectura a la Circular del Gobierno Civil, sobre coordinación encaminada a dicho Organismo del horario de despacho al público. Se acordó comunicar al Gobierno Civil, que el horario señalado en este Ayuntamiento para el despacho al público es de 9 a 13 h de la mañana.

    

Agradecimiento al Municipio de Florida.- Se da lectura al escrito de don Asdrúbal Alzati, Yntendente de Florida, Uruguay, comunicando que el Municipio de su Presidencia, acogió con agrado la idea de José Trigo, hijo de La Guardia – Pontevedra—España, y en virtud de ello, una calle de la ciudad capital de Florida, llevará el nombre de Santa Tecla, en recuerdo al Monte del mismo nombre que tanto realza la belleza de este Municipio.

 

Considerando: Que perpetuar en Florida un recuerdo de nuestro Monte, es gesto digno del mayor encomio, porque revela no sólo gran simpatía y afecto a España, sinó el deber sincero de estrechar aún más los lazos ó vínculos indelebles que nos unen.

 

Se acordó expresar a don Asdrúbal Alzati, Yntendente Municipal de Florida, y a  José Trigo, la gratitud y profundo reconocimiento del Ayuntamiento de La Guardia, y de todos sus vecinos, así como el deseo sincero de tener cuanto antes un motivo señalado para corresponder a tan noble y bello gesto en la firma merecida.

 

Nota de Uris: Asdrúbal Alzati era Intendente da cidade de Florida (República Oriental del Uruguay). Perteñecía ao Partido Nacional ou Partido Blanco. Este Partido Nacional era de signo liberal, nacionalista e humanista. En 2010 era o 2º partido en número de votos, despois do Frente Amplio.

 

5 de outubro de 1971. Comeza a funcionar o Comedor Escolar nas Escuelas Graduadas da rúa  Puerto Rico.

 

9 de outubro de 1971. O Goberno Civil solicita documentación dos siguintes establecimentos:

 

Teatro Cine Avenida de Mariano Martínez Portela y otros.

Salón de Baile: Jardines del Tecla de Francisco Alvarez Vicente.

Campo de Futbol Estadio del Tecla de Raimundo Lomba González y otros.

Wisky Club Teclas de Juan Carrero Martínez c/ Muñoz Grandes .

Wisky Club Timons de José Manuel Iglesias González. c/ Secundino Melón.

Wisky Club C.T. Bouzó de José Duarte Moura Martins.

 

Parque de Fedorento ó fondo as Vivendas Sociais de Marouco de Pallas. Fotografía de José A. Uris Guisantes 2010

-------------------------

 

Dende o 17 ao 25 de decembro de 1971, fortes temporais de choiva e vento con grandes desperfectos nas Vivendas Sociais de Fedorento.

 

30 de decembro de 1971 outro forte temporal de choiva e vento con desperfectos, unha vez mais, nas Vivendas Sociais de Fedorento: 30 Vivendas no Barrio Santa Trega; 50 Vivendas de Tipo Social en Marouco de Pallas e Sucampo.

 

1971. Neste ano vendeuse na Lonxa:  25.569 quilos de lagosta; 5.000 quilos de lubrigante; 1.894 quilos de cintola; 478 quilos de boi e 786 quilos de nécora. A todo isto Jaime seguía na Corporación municipal.

 

29 de decembro de 1971. Sesión da Comisión Permanente, presidida polo alcalde don José Luís García Pérez.

 

En 1973, Jaime Baz figura na Comisión para el Desarrollo Industrial del Bajo Miño, elexida polo gobernador civil. No listado figura como, vendedor de pescado…, debe haber un erro porque endexamais (que eu saiba) vendeu calquera crase de peixe.

 

Expediente de Instalación de un Depósito de Fuel-Oil.- Dada cuenta del expediente instruído a instancia de María Costa Otero[1], vecina de esta Villa y con domicilio en c/ San Bernardo, la instalación de un tanque de fuel-oil, para alimentación de calefacción en finca urbana, sita en el camino municipal, Bajada a la Plaza de San Bernardo y bajo tierra en este término, y a la vista de lo dispuesto en el apartado [c] del artº 10 del Reglamento nº 2 de Actividades Molestas, Insalubres y Peligrosas de 30/11/1961, modificado por Decreto 3.494/1961 de 5 de noviembre, resulta que en el emplazamiento de la actividad cuya licencia se solicita, no está en contradición de lo establecido en las Ordenanzas Municipales.

 

Nota de Uris: Se consumou por decisión da Permanente (Jaime non estaba nesta Comisión) que fose instalado en vía pública un gran depósito de fuel-oil ca complacencia e silencio dos demais viciños, non digamos da Corporación municipal.

 

Monumento á memoria do poeta local Feliciano Rolán Vicente na subida ó Trega, inaugurado o 3 de xuño de 1972.

 

[…] Alma mía, bajel del sueño de mi yo, abraza este silencio,

Único testigo de tu ser eterno.

 

De Mar a Mar (Feliciano Rolán)

---------------------------------------------

3 de  xuño de 1972. Inauguración do monumento a Feliciano Rolán Vicente, obra do escultor Magín Julio Picallo Durán de Goián.

 

Por primeira vez  na provincia de Pontevedra se  leva a cabo unha Campaña sobre Alcoholismo y Tráfico, foi un 17 de agosto  de 1972. Oficio nº 014706 de 17/08/1972, de la Jefatura Provincial de Tráfico de Pontevedra al Sr. Alcalde de La Guardia. Asunto: Campaña de Alcoholismo y Tráfico.

 

Con el ruego de su distribución inmediata entre los conductores de ese Municipio, adjunto tengo el agrado de remitir folletos de la Campaña Alcoholismo y Tráfico. Dios guarde a VS muchos años. El Jefe Provincial de Tráfico Accidental.

 

9 de setembro de 1972. La Junta Provincial de Asistencia Social del Gobierno Civil, incoa Expediente Especial Sumario de Suspensión del Patronato de la Fundación  Hospital Casa Asilo de La Guardia. Nombrando Juez Ynstructor y Secretario a don Ramón Mariño Rivas y José Eduardo Laredo Vidal

 

En 1972 se venderon na Lonxa de A Guarda: 17.943 quilos de lagosta; 2.561 quilos de lubrigante; 2.508 quilos de cintola; 1.315 quilos de boi e 457 quilos de nécora.

 

25 de setembro de 1972. Relación nominal de los Maestros del Ayuntamiento de La Guardia, con indicación de la situación de los mismos, hecha por El Secretario de la Junta Municipal de Enseñanza Primaria don Francisco López Moure.

 

José Luís Lomba Alonso (Propietario definitivo P.D.); Rocío Vila Puga (P.D.); Casilda Lomba Portela (P.D.); Indalecio Díaz Martínez (P.D.); Domingo Gómez Rodríguez ( P.D.); Mª Martínez Martínez ( P.D.); Jesús Estevez Lorenzo (P.D.); Mª Engracia Isabel de la Fuente Villar (P.D.); Joaquin Pereiro Calvo (P.D.); Camilo Novoa Pérez (P.D.); Mª Rosario Gómez Pousa (Propietario Provisional (P.P.); Pilar Díaz Cuerpo (P.P.); Rosa Gaspar Martínez (P.P.); Rosa Mª García Andrade (P.P.); Francisco López Moure P.D.); Antonio Pantaleón Saúl (P.D.); Jesús Fontenla Piñeiro (P.D.); Humberto Rey Granados (P.D.); Francisco José Pérez González (P.D.); José Barral Alvarellos (P.D.); Mª Mercedes Outón Nieto (P.D.); Generoso Coedo Alvarez (P.D.); Olga Alvarez Rodríguez ( P.D.); Gloria García García (P.D.); Florentina Andrés Alvarez (P.P.); Francisco Valderrama Fernández (P.D.); Nieves Martínez Martínez (Contratada); Pablo Cabada Castro (P.D.); Mª Carmen Rodríguez Mouriño (P.P.); Luís Framil Alvarez (P.P.); Marta Pérez Rodríguez (.P.D.) 

 

18 de novembro de 1972. Expediente de apertura del Bar-Tapería Furancho en c/ Transversal Bouzó de Manuel Rodríguez Ferreira.

 

6 de decembro de 1972. Expediente  R.E 1225  de Ramón Sobrino Vicente. Se concede permiso por el Ayuntamiento para poder trasladar la Farmacia/Droguería de su propiedad desde la c/ General Franco nº 3 a la c/ Oliveira Salazar nº 23. La Comisión Municipal Permanente concede dicha apertura.

 

Nota de Uris: Quedaron libres de Botica os barrios de Salcidos, A Gándara e Pintán, polo que segundo a Lei, por número de habitantes podía abrirse outra Botica como así foi uns anos mais tarde, pese a oposición dos demais Boticarios/as de A Guarda é O Rosal.

 

Plano da  rúa de nova apertura chamada Prolongación de Transversal Troncoso, mais tarde levaría o nome de rúa Coruña. Era un 31 de outubro de 1973. Jaime naturalmente seguía como concelleiro.

-----------------------------

En 1973, Jaime seguía de concelleiro co novo alcalde don Andrés Raimundo Lomba González das Cachadas. Tocoulle estar presente na sesión plenaria extraordinaria do 20 de decembro de 1973 cando o atentado contra o presidente do goberno de Franco don Luís Carrero Blanco.

 

Estaban presentes na sesión: alcalde don Raimundo Lomba. Concelleiros: Darío José Vicente González; Jaime Baz Rodríguez; Gumersindo Alvarez Sobrino; Ramón Sobrino Vicente; Rafael Carrero Alonso; Ramón Portela Cividanes; Jesús Rodríguez Castro Chaval; Alfonso Martínez Peniza. Depositario: Guillermo García Iglesias. Secretario Letrado: Aurelio Alfredo Rodríguez Rodríguez.

 

Fallecimiento del Presidente del Gobierno.- La presidencia pone de manifiesto que en el día de hoy ha fallecido víctima de vil atentado, el Presidente del Gobierno, Excmo. Sr. D. Luís Carrero Blanco, por ello, y por la total identificación de esta Corporación Municipal con el Gobierno, se acuerda por unanimidad:

 

1º.-Suspender la Sesión Plenaria convocada para el día de hoy, en señal de duelo.

 

2º.-Hacer constar en el Acta el testimonio de condolencia de la Corporación y el pueblo guardés, por el fallecimiento del Excmo. Sr. Presidente del Gobierno.

 

3º.-Se cursen telegramas de pésame a su Excelencia el Jefe del Estado, Vicepresidente del Gobierno, Ministerio de la Gobernación y familiares del finado.

 

4º.- Se  honre al fallecido Presidente con la celebración de un Funeral en memoria de su alma.

 

Fotografía dos cinco irmáns Baz Rodríguez diante da capela da Virxe de  A Guía nos anos setenta. Jaime; Josefina; Sira e Dolores. A 2013 soamente vive Sira. Fotografía cedida pola familia.

----------------------------

 

Jaime, como xa dixen era moi amigo de meu tío José Benito Guisantes polo que de neno era frecuente velo pola casa de miña avoa na Guía. Sempre o atopei cun pitillo na man e serio, polo menos parecíame a min. Anos máis tarde cando me achegaba pola carpintería que tiñan no casa familiar no Calvario, sempre me gastaba bromas e xa era outra a súa expresión cando nos falaba dos encontros de fútbol que xogabamos no Sporting xunto ó seu sobriño Manuel Martín Baz.

 

Deixou de traballar como empresario autónomo de carpintería debido a que o uso de madeiras tropicais, ou tratadas quimicamente, lle producion unha alerxia de tipo asmático. As madeiras máis problemáticas eran o pino roxo e sapelli-abebay de procedencia africana, a súa fibra está entrelazada, non é atacada por térmites, fungos, pero o polvillo que solta ó serralas e cepillar produce alerxia. Os médicos dérono de baixa por enfermidade profesional en 1978/79, ainda que de cando en vez facía algun traballo con calma no baixo da súa casa en Baliños-Salcidos

 

O mesmo que a Jaime pasoulle a Fernando Martínez da Cruzada que traballou varios anos na empresa de construcción Cividanes Martinez a quen os médicos tamén deron de baixa por enfermidade profesional.

 

Esta é unha pequena semblanza dun veciño do barrio de Ribadavila que pasou pola vida sen facer dano a ninguén, descanse en paz o amigo Jaime.

José A. Uris Guisantes


______________

[1] Sogra do concelleiro e membro da Permanente Gumersindo Álvarez Sobrino