PORTADA

NOTICIAS  

A GUARDA

TUI

O ROSAL

OIA

TOMIÑO

BAIXO MIÑO

OUTRAS NOVAS

DEPORTE

OCIO

CITAS

DEMOGRAFÍA

ENTREVISTAS

COMUNICADOS

PORTUGAL

HEMEROTECA

CON

VOZ

PROPIA

PÁXINAS

 REPORTAXES

FESTAS DO MONTE

RECREO ARTÍSTICO GUARDÉS

CASINO DE CAMPOSANCOS

DCONCELLO DA GUARDA

RÚAS DA GUARDA

VARIA

FOTOSAYER

IMAXES

PATRIMONIO arquivo e documentación

XENTES de Ribadavila

AXENDA

CAIXÓN DE SASTRES

ENLACES

 EMPREGO

*

 

Banda Mau Mau (2)

(página 1)     (página 2)

 por José A. Uris Guisantes

.

A muller e fillo de Antolin Pérez “Cerejas” en 1978 no “muelle”. Fotografía de Luís Cadilla González.

 

Fotoestudio de 1978. Descoñocemos queé esta fermosa galeguiña. Fotografía de Luís Cadilla González.

Máis participantes no Desfile Folclórico de 1978 no “muelle”. Fotografía de Luís Cadilla González.

Outros participantes no Desfile de 1978 cando aínda no rematara, obsérvese a cantidade de xente presenciando este desfile na rúa do Porto ao fondo. Fotografía de Luís Cadilla González.

“Relax”....¡total¡...Desfile Folclórico Tradicional de 1978. Fotografía de Luís Cadilla González.

Satisfeitas da participación no Desfile de 1978. Fotografía de Luís Cadilla González.

Ana Belén, de Ribadavila, en 1978. Fotografía de Luís Cadilla González

No remate do Desfile Folclórico Tradicional das Festas do Monte en 1978. María Teresa Vicente  Baz, toda seria, e o seu irmán Nardo. Fotografía de Luís Cadilla González