PORTADA

NOTICIAS  

A GUARDA

TUI

O ROSAL

OIA

TOMIÑO

BAIXO MIÑO

OUTRAS NOVAS

DEPORTE

OCIO

CITAS

DEMOGRAFÍA

ENTREVISTAS

COMUNICADOS

PORTUGAL

HEMEROTECA

CON

VOZ

PROPIA

PÁXINAS

 REPORTAXES

FESTAS DO MONTE

RECREO ARTÍSTICO GUARDÉS

CASINO DE CAMPOSANCOS

DCONCELLO DA GUARDA

RÚAS DA GUARDA

VARIA

FOTOSAYER

IMAXES

PATRIMONIO arquivo e documentación

XENTES de Ribadavila

AXENDA

CAIXÓN DE SASTRES

ENLACES

 EMPREGO

*

 

Nupcialidade no Concello de A Guarda

por Chechu

 

                        De seguido presentamos unha táboa que recolle as nupcias celebradas no Rexistro Civil do Concello da Guarda; o obxectivo é coñece-las tedencias nupciais do noso vencindario, pois de sempre escoitamos o sonsonete de que a sociedade miñota (guardesa e rosaleira) é bastante endogámica; ou sexa, tende contraer matrimonio dentro do mesmo vecindario e incluso con parte da familia máis ou menos próxima; pero atópamonos coa sorpresa de que os datos estatísticos non dan razón ó sonsonete popular.

                        Os datos recollidos van dende o ano 1960 ata 1999; recollemos a totalidade de nupcias rexistradas no Xulgado de paz do Concello da Guarda, logo separamos tres grupos:

1.      Matrimonios entre veciños miñotos (guardeses e rosaleiros).

2.      Matrimonios entre miñotos e outros veciños da comarca.

3.      Matrimonios entre miñotos e xentes alleas á nosa comarca.

4.      Ámbolos dous grupos conteñen tanto a cantidade coma unha porcentaxe sobre o total das nupcias rexistradas.

 

 

TOTAL

(1º)

%

(2º)

%

(3º)

%

SUMATORIO

%

1.960

52

5

9,61%

2

3,84%

6

11,53%

13

25%

1.961

53

10

18,86%

5

9,43%

7

13,20%

22

41,50%

1.962

56

4

7,14%

0

0

11

19,64%

15

26,78%

1.963

59

4

6,77%

1

1,69%

15

25,42%

20

33,89%

1.964

66

11

16,66%

2

3,03%

8

12,12%

21

31,81%

1.965

68

16

23,52%

1

1,47%

9

13,23%

26

38,23%

1.966

45

9

20%

2

4,44%

8

17,77%

19

42,22%

1.967

69

7

10,14%

1

1,44%

10

14,49%

18

26,08%

1.968

70

21

30%

0

0

15

21,42%

36

51,42%

1.969

57

9

15,78%

2

3,50%

4

7,01%

15

26,31%

1.970

65

9

13,84%

6

9,23%

17

26,15%

32

49,23%

1.971

79

8

10,12%

8

10,12%

21

26,58%

37

46,83%

1.972

60

9

15%

3

5%

17

28,33%

29

48,33%

1.973

78

9

11,53%

10

12,82%

21

26,92%

40

51,28%

1.974

81

9

11,11%

3

3,70%

17

20,98%

29

35,80%

1.975

65

13

20%

6

9,23%

22

33,84%

41

63,07%

1.976

74

17

22,97%

2

2,70%

21

28,37%

40

54,05%

1.977

77

15

19,48

3

3,89%

24

31,16%

42

54,54%

1.978

90

11

12,22%

5

5,55%

31

34,44%

47

52,22%

1.979

89

15

16,85%

5

5,61%

28

31,46%

48

53,93%

1.980

98

13

13,26%

14

14,28%

26

26,53%

53

54,08%

1.981

76

10

13,15%

6

7,89%

22

28,94%

38

50%

1.982

89

22

24,71%

8

8,98%

21

23,59%

51

57,30%

1.983

77

11

14,28%

10

12,98%

20

25,97%

41

53,24%

1.984

63

14

22,22%

8

12,69%

14

22,22%

36

57,14%

1.985

60

14

23,33%

5

8,33%

10

16,66%

29

48,33%

1.986

68

17

25%

6

8,82%

18

26,47%

41

60,29%

1.987

83

24

28,91%

14

16,86%

11

13,25%

49

59,03%

1.988

56

11

19,64%

6

10,71%

8

14,28%

25

44,64%

1.989

61

16

26,22%

7

11,47%

12

19,67%

35

57,37%

1.990

57

13

22,80%

6

10,52%

12

21,05%

31

54,38%

1.991

71

15

21,12%

10

14,08%

17

23,94%

42

59,15%

1.992

68

10

14,7

10

14,70%

20

29,41%

40

58,82%

1.993

59

14

23,72%

9

15,25%

15

25,43%

38

64,04%

1.994

65

14

21,53%

6

9,23%

26

40,00%

46

70,76%

1.995

38

9

23,68%

8

21,05%

9

23,68%

26

68,42%

1.996

59

11

18,64%

13

22,03%

12

20,33%

36

61,01%

1.997

49

11

22,44%

10

20,40%

13

26,53%

34

69,38%

1.998

47

8

17,02%

10

21,27%

13

27,65%

31

65,95%

1.999

49

10

20,40%

13

26,53%

8

16,32%

31

63,26%

TOTAL

   2.646    

478

18,06%

246

9,29%

619

23,39%

    1.343    

50,75%

                        Dende un comenzo vemos que hai unha tendencia constante e continua no tempo na que as nupcias con xentes alleas á Guarda van representando unha porcentaxe maior dende o mínimo do ano 1960 ata o máximo do ano 1994; pero xa dende a décado dos anos ’70 estas nupcias con xentes alleas ó vecindario representan máis da metade; este proceso aséntase e continúa crecendo ata hoxe. Conclusión: a sociedade guardesa é unha sociedade aberta ós novos veciños; polo tanto o sonsonete antes mencionado poido ser certo na primeira metade do século XX e durante o XIX, pero hoxe en día é un tópico do pasado, pero aínda así e todo non mo creo, dada a presencia nas terras miñotas de certos apelidos de orixe levantina presentes dende a segunda metade do século XIX: Uris, Adrover, Mauri...

                       

                        Durante as décadas dos ’60 e ’70 hai unha estabilidade cuantitativa nas nupcias entre os veciños miñotos no entorno de 1/7 das nupcias; pero logo, dende os comezos da década dos ’80, xa hai un salto cualitativo cara adiante, así a partires destas datas estas nupcias representan con moita estabilidade no tempo que entorno a 1/5 das nupcias totais son entre miñotos; este salto cualitativo acontece cando comeza a progresar cara arriba o nivel académico dos mozos e mozas miñotas, ¿cantas parellas terán a súa orixe na Sangriña?. Polo tanto non extraña nada a cada vez maior cohesión social que hai entre A Guarda e Rosal.

 

                        Na segunda metade da década dos ’90 é cando comezan a tomar relevancia as nupcias de miñotos con veciños dos outros concellos da comarca; dende a década dos ’80 o proceso xa viña medrando paseniñamente, pois con anterioridade este grupo era minoritario dentro da nupcialidade.

 

                         Prácticamente dende 1968 ata hoxe, as nupcias con xentes alleas á nosa comarca representan 1/5 das mesmas, coas excepcións de varios anos dentro deste periodo computado, tamén existe a excepción do ano 1994 onde o 40% das nupcias pertencen a este grupo. Sorprende un pouco isto, agora xa non hai telleira, frota pesqueira con base en Alxeciras, nin servizo militar... simplemente é o resultado da emigración de poboación nova e moi ben preparada a outras áreas peninsulares e das illas, onde si teñen unha oportunidade acorde coa súa preparación académica.

 

                        Fallan os datos do Rexistro Civil do xulgado do Rosal, esperamos un pouco máis de cooperación do funcionario ó cargo, entendemos que estes datos estatísticos deberían ser realizados por este persoal, ¡pero están tan ocupados!