Índice

www.galiciasuroeste.info

 

Sociedad Gimnástica Deportiva Miño de Camposancos

Por José A. Uris Guisantes

 

seguinte

 

Teño noticias nas que o Foot Ball entrou a través do Colegio Apóstol Santiago dos xesuítas da provincia de Castela en O Pasaxe de Camposancos no ano de 1909, pasando logo a ser coñecido e practicado polos rapaces guardeses na Vía, Praza da Guía, Monte Real e Praza Nova, posiblemente cando chegou a tripulación do buque Ucrania xá algo se sabía de dar patadas a un balón. 

 

O 15 de outubro de 1924 fúndase en Camposancos a Sociedad Gimnástica Deportiva Miño, impulsada por Celso Candeira Pérez co fin de […] fomentar la entusiasta aficción a los deportes, siendo con preferencia la del foot-ball….

 

Teño comprobado que se ven dicindo Gimnástico Deportivo Miño, pero cando se fundou era unha sociedade deportiva na que se podía practicar varios deportes, entre eles o remo e fútbol, de aí o de Sociedad Gimnástica Deportiva.

 

A primeira directiva foi presidida por Evaristo Llorens Ferrando (que era administrador xeral da empresa Hnos París Morlá sita na Armona ou Almona) A empresa estaba dedicada a compra venta de madeiras en xeral, contando con serradoiro de madeira onde producían tablilla para confeccionar caixas así como tablóns, travesas etc. Seus donos foron os irmáns Bautista e Vicente París Morlá de Denia (Alacante).

 

Este é un dos primeiros conxuntos da GD Miño de Camposancoso no 2 de novembro de 1924 (domingo), encontro inaugural do Campo de Chans no Trega.  GD Miño (1) contra Salgueiró Sportign Club (0) tamen de Camposancos. Nese ano os xogadores e veciños aínda non preparan o terreo de xogo que logo se chamaría Campo do Codesal. Este campo o igual que o de Chans sería construído polos propios xogadores, directivos e afeccionados ao foot-ball. Fotografía cedida por Carlos Martínez Troncoso

.

Enriba a esquerda: José Alfonso Rebollar Pepiño[1];  Angel Alfonso Rebollar Zurdo; Elidio Silva Lorenzo Elidio; Amaro; Juanito; Daniel Alfonso Rebollar Daniel e Ricardo. Abaixo: Agustín Tin; Salvador Silva Lorenzo Salvador; Freitas e Isaac Álvarez González.

 

Actual sede social da Sociedad Los Amigos de Camposancos onde tamén estaba a sede da G.D. Miño. Fotografía cedida por José Antonio Rodríguez Portela.

 

A Sociedad Recreativa, Los Amigos de Camposancos (Casino) fundouse o 1 de marzo de 1908, aínda que a nivel oficial foi en 1921, con sede social propia desde o 1 de marzo de 1927. Estivo intimamente ligada ó club G.D. Miño de fútbol dende xullo de 1950 ata que en razón a varios enfrontamentos persoais entre membros da directiva da sociedade e membros dirixentes do  club rematou ca expulsión dos últimos.

 

Conxunto do  Salgueiró FC de Camposancos en 1920, un dos primeiros conxuntos de balompié de Camposancos.

 

Na reunión da Xunta Directiva do 26 novembro de 1918 acordan suprimir a suscrición a revista Blanco y Negro con efectos a 1º de xaneiro de 1919, debido a que a revista chegaba os martes e non os domingos,  [...] siendo usada antes de la entrega a la Sociedad, por.... individuos de La Guardia que tienen cinco céntimos, equivalente a un perro chico...... (vese que alguén lía a revista antes que os socios, e ademais gratis).

 

En febreiro deste 1931 era presidente da Entidade Local Menor de Camposancos don Juan Armell Abella, relacionado ca Sociedad Gimnástica Deportiva Miño.

 

 

Juan Armell Abellá, presidente da Sociedad Los Amigos de Camposancos (1919-1922). Fotografía cedida por Jose Antonio Rodríguez Portela

 

 

Postal “Panorámica del Río Miño y Caminha (Portugal)” editada polo fotógrafo Mariano Jiménez Hueto en 1931.

 

O club GD Deportiva Miño nace en Camposancos, dez anos despois que o Deportivo Guardés é Colón FC na Guarda. Pode ser  un dos únicos clubs de fútbol da localidade que prevaleceu no tempo con pequenas interrupcións.

 

Nos comezos, os encontros desenrolábanse no Campo de Chans, pasando logo a xogar no Campo do Codesal.

 

O 17 de marzo de 1924 un conxunto do GD Miño xogou en Braga (Portugal) contra un conxunto  do Sporting Clube Braga que fora fundado en 1921.

 

En 1925, a penuria económica afecta a Sociedad Los Amigos[2], que debe afrontar as obras do novo edificio, isto fai que se poxen...[...] tres dominós usados, una mesa en bastante buen estado y los periódicos viejos..y.. ¡ debe de apretarse el cinturón ¡

 

Pero aparece un milagre para a xunta directiva de 1928 da man -é do peto- de camposinos afincados en Puerto Rico, quen recadaron por suscrición a suma de 345 dólares....

 

                  [...] a favor del edificio de la Sociedad.....acordándose enviar....las más expresivas gracias...  [...] ....los juegos de baraja, dominó y otras suertes golfas siguen arraigadas en la Sociedad...., aunque cada vez se ocupan menos mesas....

                 

 

Río Miño e Camposancos en 1940. Postal do arquivo de José A. Uris Guisantes.

 

 

Na  Xunta Xeral da Sociedad Los Amigos do 5/02/1929 un socio, [...] manifiesta que no debía consentirse que Sres. pertenecientes a un cuerpo armado, entren en el salón en día de baile y se pongan a bailar con la pistola al cinto y que tampoco puedan entrar con el fusil al salón.... [algúns carabineiros do Pasaxe presumían diante das mozas]

 

Un dato que tamén me referiu o camposino, Agustín Vázquez González Tin...  [...] Na Xunta Xeral do 5/02/1929 póñense a votación dúas propostas, resultando aprobada unha delas por 13 votos, é a outra por 8 votos... testificando ó Sr. Secretario....

 

[...] Esta ínfima votación no fue porque los socios no ejerciesen el derecho de votar, sino porque cansados de la discusión [levaban máis de tres horas discutindo], se marcharon a dormir a sus casas....

 

6 de xaneiro de 2003. A néboa cubrindo o Esteiro do Miño, Camposancos e A Guarda, soamente queda o cumio do Trega e un pouco da aba da cruzada. Fotografía de Antonio Eduardo García Braga.

 

A construción de servizos hixiénicos dentro da sociedade foi aprobada na reunión Xunta Directiva do 28/07/1930, así cómo a autorización para que o conserxe puidera proceder a instalación dun teléfono de manivela, sumándose ao que tiñan os xesuítas no Pasaxe, o dos serradoiros de Candeira Hnos e Domínguez Hno y Trigo, mais tres familias mais de Camposancos.

 

Na acta da Xunta Directiva do 14/02/1931,

                                                    [...] se prohibe que los hijos de los socios menores de 16 años puedan salir a bailar como lo venían haciendo hasta la fecha...

 

Na Xunta Xeral de Socios de 2/02/1932, un socio propón,

                                                [...] que se suspenda la subscrición al diario ABC e que se haga una nueva subscrición a un diario de línea izquierdista...asunto que foi aprobado...

           

E sigo co club GD Miño. Por primeira vez na historia do fútbol guardés organizan un Campionato Infantil de Fútbol en 1932 titulado: Copa Deportivo Guardés.

 

As Bases foran publicadas no semanario Heraldo Guardés o 17 de setembro 1932, presentándose os seguintes equipos infantís e xogadores:

 

Gímnástica Deportiva Miño: José Medina; Miguel Carrero; Francisco Carrero Carrero; Juan González; Eduardo Alfonso Rebollar; Rafael Alfonso; Juan Barcia; Alberto Amorin; Domingo Carrero; Bautista Neiva; Domingo Vázquez; Valentín Cividanes; Antolín Álvarez; Angel Alfonso Rebollar; Ramón Regueiro; Constantino Sousa; Narciso Alfonso Rebollar; José Carrero; Daniel Alfonso Rebollar.

 

Literario: Indalecio Pérez; Severiano Fernández; Antonio Rodríguez; Laureano Trigo Álvarez O Galo; Luís Verde; Generoso Coedo Álvarez Coedo; Fausto Portela; Manuel Martínez; Manuel Alonso Mon; Angel Lomba Español; Julio Giráldez; Guillermo Silva; Jesús Domínguez Pacheco; Leonido Álvarez Español e Rogelio Vicente.

 

Plus Ultra: Silvano Rodríguez González, Chalala; Manuel Cadilla Alonso, Cubano; Manuel Lorenzo Cividanes; Rafael Pajares Peña; Avelino Silva; Edelmiro Lomba; David López; Francisco Rolán; Herminio Domínguez; Laureano Fernández; Joaquín Silva; Antonio Rodríguez; José Peniza; Rafael Martínez Peniza; Arlindo González; José Serra; Jesús Baz e Luís Baz. Os Delegados e Comisión aproban o calendario que sigue:

 

Primeira Volta: 25 de Setembro: Plus Ultra contra GD Miño; 2 de Outubro: Literario contra Plus Ultra; 9 Outubro: GD Miño contra Literario.

 

Segunda Volta:16 de Outubro: G.D. Miño contra Plus Ultra; 23 de Octubre: Plus Ultra contra Literario; 30 Octubre: Literario contra GD Miño.

 

De acuerdo con lo señalado en las Bases, el primer partido se celebrará el domingo día 25 de septiembre a las 10 de la mañana, designando para arbitrarlo a David Silva Lorenzo. La Guardia, 21 de Septiembre de 1932. Fdo. Laureano Galdó; Juan Noya y A. Martínez.

 

Reunión celebrada el 11 de Octubre de 1932. Reunidos en la Junta los Sres. de la Comisión con la asistencia de los Sres Delegados de los equipos Deportivo Muro, Literario y GD Miño.

 

Se aprueban de las Bases del campeonato anterior los artº 1,2,3,4,7 y 8, por los cuales se regirá el nuevo Torneo titulado Campeonato de La Guardia, modificando los otros en la forma siguiente:

 

Artº 5.-Podrán tomar parte en este Campeonato todos los equipos de los Municipios del Rosal y La Guardia, cuyos jugadores no sean titulares del Deportivo Guardés. Para cuyo efecto se presentará una lista de los dichos jugadores en la Junta de Aprobación.

 

Artº 6.-Los equipos concurrentes nombrarán dos Delegados para presentar la lista de los jugadores, aprobar las de los demás equipos y de árbitros y presenciar el sorteo cuyo acto se verificará en el Bar Deportivo Guardés el día 14 de Octubre a las 7 de la tarde.

Artº 9.- Esta Comisión de acuerdo con los representantes de los equipos fijará las fechas y designará los árbitros que a cada partido corresponda así mismo, queda facultada para solucionar cualquier asunto no previsto en estas Bases.

 

También se acordó que no tendrán entrada al campo más que los 12 jugadores respectivos, percibiendo cada equipo el 25% de la entrada, teniendo por tanto derecho a intervención en Taquilla los representantes de los equipos contendientes.Una vez empezado el encuentro no podrá cambiarse ningún jugador, exceptúase de este caso el portero el cual puede hacerlo justificarlo alguna lesión.

 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión. Firmando los tres presentes. Por el Deportivo Muro: Elisio Rolán Montenegro; Por el GD Miño: Daniel Alfonso Rebollar; Por el Literario: Lorenzo Alonso. Por la Comisión: Juan Noya Gil y Eduardo Pantaleón Saúl.

 

O 15 de xullo de 1934, xogaron no Stadium Troncoso un conxunto do Literario (1) contra outro do GD Miño (4).

 

 Na Junta General de Socios da Sociedade Los Amigos de Camposancos, celebrada o 18 de xullo de 1950, foi aprobada, entre outros asuntos,  a proposta de crear unha Sección de Deportes  no seo da Sociedade, composta por dous equipos de fútbol (a) e (b) mais un equipo de remo. Pero atención, co nome de Gimnástica Deportiva Miño de Camposancos.

 

A Directiva da Sección de Deportes foi constituída por: 

 

Presidente: Enrique Rodríguez García Ripio

Secretario: Camilo Pérez Vicente

Tesoureiro: Fausto D´Aldea González

Delegado equipo (a): Maximino Silva Silva

Delegado equipo (b): Eugenio Santos Barbosa Xeno

Delegado equipo remo: Generoso González García

Delegado equipo (a): Manuel Díaz González Ligero

Delegado equipo (b): Avelino Barcia González

 

Nese mesmo ano de1950 a directiva do club GD Miño xunto a Entidade Local Menor de Camposancos organizaron o primeiro encontro de fútbol co fin de recadar cartos para as Festas do Monte.

 

Entra este Club GD Miño na Primera Liga del Bajo Miño en 1951 na que toman parte o Deportivo San Lorenzo; Racing FC de Tui; Goian FC; GD Miño; e Unión Deportiva Ribera.

 

Gañou esta liga o Racing FC de Tui, non conseguindo o Deportivo Español gañar un solo encontro.

 

Nesta tempada xogaban no Deportivo Español da Guarda: Emilio Lorenzo Cividanes Taboleta; José Sesto Pepiño; Delfin Lorenzo Cividanes Delfín; Antonio Barbosa Pérez Toniño; Benito Alonso Vigío; Joaquín López Vaqueiro; Esteban Arrizabalo Echevarría Deva; Luciano; Tulio Alberto Fernández Silva Morita; Luís Verde Lomba Telino; Emilio Lorenzo Rodríguez Pestana; Avelino Barbosa Pérez  Trolla e Maneta.

 

No ano 1951 as Xuntas Directivas do GD Miño  e da Entidade Local Menor de Camposancos volven a organizar por segunda vez un encontro de fútbol entre o Goián FC e GD Miño a beneficio das Festas do Monte.

 

Oficialmente o club GD Miño toma parte na Liga de Fútbol del Bajo Miño en 1951/52, organizada pola Federación Guardesa de Fútbol que presidía, Raimundo Lomba González.

 

Integraban esta Liga: GD Miño; San Lorenzo de Salcidos; Español FC de La Guardia; UD Ribera de San Miguel de Tabagón; Goián FC e Racing de Tui. O 26 de agosto de 1951 cambia todo o sistema por ter xa a disposición dos equipos o novo Estadio del Tecla.

 

20 de agosto de 1950, Campo da Canosa, UD  Ribera do Rosal (3) -  GD Miño (3)

 

Ficha de Carlos Martínez Troncoso, xogador do Club GD Miño en 1951, no ano seguinte pasaría ao Deportivo Guardés.

 

Un equipo do Deportivo Guardés en 1952 no Campo do Codesal (Camposancos).

 

Arriba de esquerda a dereita: Elpidio Sobrino Álvarez, un dos mellores xogadores guardeses dos anos cincuenta, xogaba moi ben de cabeza, gran resistencia,  así cómo chutaba cas dúas pernas; Carlos Martínez Troncoso Carlitos, outro gran xogador guardés que veu cortada súa carreira futbolística o ter que emigrar para a República Dominicana en 1955; Mateo; Esteban Arrizabalo Echevarría Deva; José Álvarez Barravit Barraví Iº, Alvarito, Agustín Riego Lomba Conejin, outro excelente xogador guardés; Manuel Díaz González Ligero, valente porteiro do G.D. Miño e do Deportivo Guardés; José Vázquez Sousa Meco, un dos mellores defensas da Zoa Sur de Pontevedra dos anos cincuenta, natural de Camposancos, xogador tamén G.D. Miño; Manuel Pazó Vázquez Mañana; Manuel Álvarez Barravit Barraví IIº de Vigo e Garrido de Vigo. Fotografía  de Carlos Martínez Troncoso.

 

 

 

Na Tempada 1951/52 o GD Miño participa no Campionato Comarcal  Baixo Miño –

Val Miñor.

 

Deu comezo o 30 de decembro de 1951 e rematou o 22 de maio de 1952. Campo oficial Estadio del Tecla. O Erizana de Baiona foi o campión.

 

 

 

Equipos        J          G         E         P         F         C         Puntos

Erizana          22       16       5          1          84       28       37

Tui RC                       22       15       4          3          63       33       36

D.Gondomar 22       16       15       81       66       53       33

D.Guardés    22       12       3          7          66       53       29

UD Ribera     22       8          4          10       46       61       22

GD Miño        22       8          5          9          51       50       21

Valle Miñor   22       7          4          11       39       55       18

Goián FC      22       7          3          12       41       50       17

San Lorenzo 22       6          7          9          40       48       17

CD Valladares22     8          5          9          44       59       15

Caldelas FC 22       3          3          16       38       78       11

Español         22       1          6          15       25       63       3

 

O GD Miño xogou cos seguintes xogadores: Carlos Martínez; Daniel Alfonso Rebollar; Darse Morais Martínez Darse; Guerrero; Isaac Álvarez González; Magdalena; Narciso Alfonso Rebollar, José Alfonso Rebollar Pepiño; Constante Carrero Tante; Soliño e  Angel Alfonso Rebollar Zurdo;

 

O Deportivo San Lorenzo xogou con: Angel Lomba Español; Honorato López Valentín Cabezo; Celestino Español Soutiño Tino; César Lomba; Darío Reyes; Manuel Díaz González Ligero; Francisco Ferreira Quico; Generoso Español Gil Mekerle; Isaac; Joaquín Gil Vicente; Manuel Progreso Noya González Progreso; Martín Ferreira González Martín; Manuel Vicente Portela Sandrini; Valentín Sobrino; Talladas (gardaredes); Urbano Vicente Trigo; Antonio Vidal Villaverde Vidal.

 

O Deportivo Guardés xogou con: Agustín Riego Lomba Conejín; Alvaro Pérez Bernardez; Carlos Martínez Troncoso Carlitos; Eliseo Rodríguez Rojo Lilo; Elpidio Sobrino Álvarez; Emilio Lorenzo Cividanes Taboleta; Esteban Arrizabalo Echevarría Deva;  Isaac González Salcidos Carlón (gardaredes); José Mª de Angulo Cordobés Angulo; José Vázquez Sousa Meco; Manuel Álvarez Barrravit Barraví; Manuel Diaz González Ligero; Manuel Pazo Vázquez Mañaña.

 

O Español FC xogou con:  Avendaño; Baños; Emilio Lorenzo Rodríguez Pestana; Gonzalo Rey; Joaquín López Vaqueiro; Luciano Lomba Español Rato; Lumia;  Manuel Fernández Silva Manolito; Tonio; Vázquez e Víctor.

 

Na tempada 1952/53 os xogadores destes equipos guardeses xa estaban federados en Vigo. O Deportivo seguía na Serie A e os demais disputaban o Campeonato de Zonas del Bajo Miño-Val Miñor.

 

En abril de 1953, etapa florecente do fútbol local e comarcal ca rivalidade entre o Deportivo San Lorenzo, Deportivo Guardés, Ribera F.C. e GD Miño, aparece escrito  nunha mesa de mármore[3] da Sociedad Los Amigos, feito por un socio ca seguinte inscripción: ¿quién sobra?, ¿el (presidente) de la Sociedad[4] ?, ¿el (presidente) del Miño[5] ?... la Junta General lo dirá.... un Socio.

 

Feito que según Agustín Vázquez Tin, viña a poñer en claro o enfrontamento entre a Directiva da Sección Deportiva da Sociedade que levaba o Club GD Miño é a propia Directiva da Sociedad Los Amigos.

 

      [....] entre unas y otras cosas la pugna de intereses –loxicamente- se  traslada al propio pueblo de Camposancos... foi expulsado o socio ..e... acordado mandar trasladar los bártulos del GD Miño a los sótanos del Local Social,

  

A raíz destes enfrontamentos entra en litixio a propia Alcaldía da Guarda co Alcalde ...así un 13 de maio de 1953 a Xunta Directiva da Sociedade Los Amigos recibe un Oficio do alcalde don Ermelindo Portela Gómez, deste tenor: Sr. Presidente de la Sociedad Los Amigos de Camposancos don  Rafael Carrero Alonso:

 

              [...] En vista de los sucesos acaecidos ultimamente en la parroquia de Camposancos, que tienden a dividirla en dos bandos irreconciliables, como en los ominosos tiempos del Frente Popular, tiempos que felizmente han desaparecido, gracias al Glorioso Movimiento Nacional y a nuestro Caudillo, y en evitación de mayores males, que pueden desembocar en alteraciones de Orden Público, que, como Delegado del Gobierno en el término municipal, estoy obligado a defender, y viendo que la medida de ésa Junta Directiva, expulsando a un socio y confinando en los sótanos de ésa Sociedad a la Sección Deportiva, obedece a motivos pasionales, más que al interés general de la parroquia y de la misma Sociedad Recreativa, y viendo la exaltación de los ánimos de muchos vecinos y algaradas callejeras, suspendo el acuerdo de ésa Junta Directiva, dando cuenta al Sr. Gobernador Civil de la Provincia, para que éste adopte la Resolución que estime pertinente. Dios guarde a V muchos años. El Alcalde. Ermelindo Portela Gómez.       

  

O día seguinte (14 de maio) o Presidente de la Junta Directiva de Los Amigos, Rafael Carrero Alonso, contesta ao Alcalde como segue:

 

[…] Acuso recibo de su oficio nº 498, fecha 13 del actual, relativo al acuerdo adoptado por la Sociedad Los Amigos de Camposancos que presido, de que la Sección Deportiva que funciona en esta Sociedad traslade los objetos y enseres pertenecientes a tal sección al local  de la planta baja del edificio social, local que VS, tacha de inadecuado a tal fin en virtud de inspección que dice haber hecho al mismo.

 

Lamento que VS, no se halle verazmente informado en cuanto al caso y por ello me he de permitir hacer algunas aclaraciones para poner las cosas en su punto.

 

La Sociedad Los Amigos en la Disposición 1ª General de su Reglamento, aprobado por el Excmo. Sr. Gobernador de la Provincia en 17/10/1947, estableció la libre facultad de crear en la Sociedad, Secciones de Música, de Declamación y de Deportes; y en efecto, usando de ésa libérrima facultad, que puede dejar sin efecto cuando le parezca, mediante el acuerdo correspondiente, fue creada esa Sección; provisoriamente se le dejó que depositasen en la Secretaría de la Sociedad los objetos y enseres que usa tal Sección, mientras no se disponía de otro sitio más adecuado, y digo más adecuado, porque es visto que en la Secretaría  tenía que causar mucho estorbo esos objetos como botas, balones, ropas, y demás de los deportistas.

 

Pero surgió el caso de un miembro de la Sociedad que formaba parte de la Sección  de Deportes tuvo que ser expulsado de la Sociedad por haber cometido faltas que, conforme al Reglamento indicado, amparan dicha expulsión, acuerdo tomado en forma reglamentaria y por uninimidad.

 

Ese sujeto[6], no obstante habérsele notificado en forma su expulsión insistió en introducirse en la Sociedad a cada momento bajo el pretexto de tener que ir a la Secretaría en donde estaban los objetos y enseres referidos, toda vez pertenecía a la Sección de Deportes; es decir que pretendía incumplir la consecuencia de su expulsión bajo dicho pretexto; y entonces la Sociedad, para evitar cuestiones y teniendo en cuenta el limitado objeto que tenía el depósito de los repetidos enseres en Secretaría, acordó instalarlos en el local de la planta baja de la Sociedad, previo arreglo de ese bajo, más que suficiente, pues incluso se le echó piso nuevo, dotando a la puerta de un ventanal.

 

Más como ello privaba a tal individuo del pretexto para entrar en la Sociedad a cada momento, valiéndose sin duda de sus amistades entre algunos deportistas, sus compañeros, trata de seguir promoviendo cuestión. Todo esto fue comunicado en forma al Sr. Presidente de la Sección de Deportes, sin que este señor haya hecho observación alguna al caso.

 

Ignoro que sucesos sean esos acaecidos en Camposancos, ni que bandos irreconciliables existan aquí semejantes a los del tiempo del Frente Popular.

 

Por mi parte tengo el honor de haber ido voluntario al frente de batalla cuando el Glorioso Movimiento Nacional, honor que comparten el Secretario de dicha Sociedad y varios componentes de la misma, y me permito no compartir ése temor que VS, indica en su oficio de alteraciones del orden público, temor en que sin duda se apoya para suspender el acuerdo a que se refiere su oficio, toda vez cualquier asomo de aleración de orden público que, repito, no existe, sería objeto de intervención de los Agentes de la Autoridad, suficientes en Camposancos a evitarlo.

 

Menos se me alcanza que exaltación de los ánimos sea aludida en su oficio. Desde luego con todo el respeto debido a VS, entiendo que carece de facultad para suspender los reglamentarios acuerdos de la Sociedad Los Amigos que presido, pues esa facultad está atribuída a otra superioridad. Me extraña que, antes de tomar la determinación de oficiarme, no se haya convocado a mi o a la Junta Directiva, para prestar los informes debidos, y entonces exhibiríamos a VS, toda la documentación de la Sociedad en la que constan acuerdos y demás, los que confirman cuanto queda dicho.

 

Espero se digne revocar ese acuerdo de suspensión, aunque yo lo considere ineficaz, dicho sea, repito, con el debido respeto a las decisiones de las Autoridades. Esperando su determinación me suscribo su servidor. Dios guarde a VS, muchos años. Camposancos 14 de Mayo de 1.953. Fod. Rafael Carrero Alonso

 

O presidente no mesmo día (14/05/1953) enviou outro escrito ao Gobernador Civil, Elías Palao Martialay co mesmo contido que ó enviado ao Alcalde.

Sigamos co Club,

 

O 17 de setembro de 1953, o Comité Comarcal de Fútbol, indica ao presidente do Deportivo Guardés e do mesmo tenor aos demais presidentes dos distintos clubs da Bisbarra do Baixo Miño no tocante ás competicións xuvenís, as Normas a ter en conta.

 

Ca mesma data o Comité Comarcal de Fútbol da permiso ao Deportivo Guardés para xogar un encontro de amizade no Estadio do Trega.

 

Ano de 1960 no Estadio do Trega José e Manuel Rodríguez Ferreira “Peolla Iº” e “Peolla II”. Fotografía cedida por José Rodríguez Ferreira.

  

En  canto o Club GD Miño,  na Tempada 1952/53 seus xogadores xa estaban federados en Vigo. O Deportivo Guardés segue na Serie A.  Mentres que o GD Miño; San Lorenzo; Ribera; Racing de Tui e Goian, disputaban o Campeonato de Zonas del Bajo Miño-Val Miñor.

 

Polo GD Miño xogaban: Delfín Lorenzo Cividanes; Esteban Doiro; Angel Alfonso Rebollar Zurdo; Chiño; Darse Morais Martínez Darse; José Alfonso Rebollar Pepiño; Enrique Silva Peniza Quique; Narciso Alfonso Rebollar; Agustín Riego Lomba Conejin; Carrero; Manuel Diaz González Ligero e Aguinaldo Álvarez Portela Aguinaldiño.

 

No Campionato de Zonas de 1953 xogaron o GD Miño con camiseta branca e pantalón azul con estes xogadores: Esteban Doiro; Delfin Lorenzo Cividanes; José Alfonso Rebollar Pepiño; Darse Morais Martínez Darse; Chiño; Aguinaldo Álvarez Portela; Manuel Díaz González Ligero; Angel Alfonso Rebollar Zurdo; Narciso Alfonso Rebollar Narciso; Carrero; Agustín Riego Lomba Conejin; Emilio Lorenzo Cividanes Taboleta; Carlos e Mora.

 

O Deportivo San Lorenzo xogaba con camiseta vermella e pantalón azul con esta plantilla: Agustín; Ramón; Eliseo Rodríguez Rojo Lilo; Antonio Vidal Villaverde Vidal; José Martínez Álvarez Polis II;  Gonzalo Rey; Ignacio Rodríguez; Manuel Martín Ferreira González Martín; Soliño; José Mª Silva; Arturo; Veiga.

 

Clasificación:

 

Clas.   Club                           J          G         E         P         CF      GC      PT

 

1º Erizana                             20       17       0          6          74       27       34

2º Rácing Tui                                   20       12       2          6          48       38       26

3º Tomiño FC                                  20       10       4          6          46       35       24

4º Gondomar FC                 20       9          5          6          42       35       23

5º Goián FC                         20       9          3          8          43       39       21

6º San Lorenzo                    20       8          3          9          35       43       19

7º UD Ribera                                    20       8          2          10       37       35       18

8º Val Miñor                         20       8          1          11       40       52       17

9º Dunas                               20       4          6          10       28       52       14

10º GD Miño                        20       3          7          10       23       38       13

11º Figueiró FC                   20       3          5          12       20       42       11

 

Campión Erizana de Baiona.                             

 

Pero seguen os problemas entre a Directiva da Sociedad Los Amigos de Camposancos e directivos da Sección Deportiva do Club Gimnástica Deportiva Miño debendo intervir o Alcalde e mais tarde o gobernador civil:

 

9 de decembro de 1953. Oficio del Juzgado Comarcal nº 624 – La Guardia. Pontevedra al  Sr. Encargado del Depósito Municipal de La  Guardia.

 

En diligencias que me hallo instruyendo contra el vecino de Camposancos, (,,,) por lesiones a (...), de igual vecindad he acordado en providencia de esta fecha, poner en inmediata libertad al detenido en este depósito municipal, y yá expresado  (,,,) rogándole se sirva acusarme recibo.Lo que me complazco en trasladar e VS a los efectos procedentes. Dios guarde a VS muchos años. La Guardia, 9 de Diciembre de 1953.                             

Un conxunto do Miño Xuvenil, descoñezo o ano. Foto cedida por José Rodríguez Ferreira.

 

 

 

O 16 de xaneiro de 1954 o que facía de presidente da Sección Deportiva da Sociedad Los Amigos de Camposancos que era Agustín Moreira Portela e o presidente da Sociedad Los Amigos reciben un Oficio nº 31-Sección 1ª-Negociado 4º do  Gobernador Civil, don  Elías Palau Martialay:     

                                                    

 

[…] VISTO el escrito formulado por don Agustín Moreira Portela, el día 21 de octubre último, en su calidad de presidente de la Sección Deportiva G.D. Miño, que con carácter autónomo existe, dentro del seno de la Sociedad “Los Amigos”, con domicilio en Camposancos (La Guardia).

 

  RESULTANDO, que en dicho escrito expone el caso planteado por la citada Sociedad “Los Amigos” al expulsar de su seno a don  (...) presidente que fue de la misma, sin causa, según se dice, que determinara tal resolución; en cuyo escrito suplica al propio tiempo se ordene la rectificación del acuerdo de expulsión acordado.

 

RESULTANDO, que este Gobierno Civil, por medio de comunicación de 17 de noviembre último manifestaba al solicitante, como contestación a su escrito, que, por tratarse de asuntos de Régimen interno de la Sociedad, era preceptivo, según determina el artº 32 de los Estatutos, por los que la misma se rige, que fuera convocada Junta General, a la cual debían asistir la mitad más uno de sus socios.

 

RESULTANDO, que don  (...) se dirige a este Gobierno Civil, por medio de comunicación del 19 de diciembre último y expone que la Junta General, a que aludía el escrito de este Gobierno, no fue convocada y que le fue denegada la petición solicitada de la Directiva, de la Junta de Arbitraje que a todo socio expulsado concede el artº 14 del Reglamento por el que se rige la Sociedad y, que seguían cometiendo anormalidades y atropellos contra su persona, hasta el punto de llevarse a cabo una agresión inferida por el que dice ser sicario de la Directiva,  (...) ; y suplica en su escrito sea ordenada, si fuera preciso, la clausura de la Sociedad.

 

RESULTANDO, que este Gobierno por medio de oficio de 5 del corriente mes, ordena se informe a la Comisaría del Cuerpo General de Policía, con el mayor detalle acerca del particular, quien propone, la clausura temporal de la Sociedad, ya que no ha sido utilizada para los fines autorizados por este Gobierno, de recreo de sus socios,  sinó que en el seno de la misma han surgido grupos conducentes a provocar hechos tan lamentables y de alteración del Orden Público, como los reseñados.

 

Conformándome en un todo con la anterior propuesta y haciendo uso de las facultades que me confiere la vigente Ley de Asociaciones de 1.887, en su artº 12.  

 

ACUERDO por la presente ordenar la suspensión de la Asociación denominada, “Los Amigos de Camposancos”, hasta el día 28 de febrero próximo y que el día 1º de marzo siguiente se convoque Junta General  Extraordinaria para el nombramiento de Directiva y tratar de los asuntos antes reseñados.

 

Lo que comunico a VS para su conocimiento y notificación en legal forma al Presidente de la Sociedad “Los Amigos de Camposancos”  don Rafael Carrero Alonso, remitiéndole las diligencias en que así conste. Dios guarde a VS muchos años. Pontevedra, 16 de enero de 1.954. Firmado. El Gobernador Civil. Elías Palau Martialay.        

Seguidamente o Goberno Civil,  ordena por meo de outro oficio do 10 de febreiro de 1954ª:      

                                                                   

     [...] la suspensión de la Asociación denominada Los Amigos de Camposancos hasta el día 28 de febrero próximo y que el día 1 de marzo se convoque a Junta General Extraordinaria para nombramiento de Directiva y tratar de los asuntos reseñados...

 

 

Mar de néboa semellante  a néboa pola que estaba pasando a Sociedad Los Amigos de Camposancos nos anos cincuenta. Esta fotografía foi sacada  o 6 de xaneiro de 2003. No fondo os montes de Portugal. Autor:  Antonio Eduardo García Braga.

 

Os directivos convocan por fin a Asamblea General Extraordinaria o 7 de marzo de 1954... Un socio pide a palabra e propón que:        [...] la Sección Deportiva do Club Miño sea separada totalmente de la Sociedad Los Amigos... por ser ésta la causa de las desavenencias en el seno de la Sociedad.... proposta que foi aprobada por unanimidade..... [...] en cumplimiento de la resolución del Gobierno Civil.. .é democráticamente na elección ¡ con luz e taquígrafos!

 

  ¡ é sae elixida a mesma Xunta Directiva que fora suspendida polo Goberno Civil ¡

[62 votos para os membros suspendidos é 27 votos para os da  outra candidatura ].

 

Presidente: Rafael Carrero Alonso

Vicepresidente: José Lorenzo Conde

Tesoureiro: Fausto D´Aldea González

Secretario: Luís Portela Martínez

Vicesecretario: Joaquín Castro Barcia

Vocais: José Vázquez Sesto (que dimitíu seguidamente por non estar conforme con decisións tomadas anteriormente polo presidente)

Severino Galiñanes Vega.

Os perdedores foron:

 

Presidente: Jesús Paz Ameijeiras (médico)

Vicepresidente: Juan Barcia González

Tesoureiro: Angel Matos Costa

Secretario: Nicolás Gutiérrez Campo ( mestre)

Vicesecretario: Carlos Martínez Vega

Vocais: Luís Pereira Díaz

Juan Portela Loureiro

 

Encontro Miño (3) -  Rivera (3) no Campo do Codesal 20 de agosto 1950. Fotografía cedida por Carlos Martínez Troncoso.

 

No Campionato de Zonas 1954 do Baixo Miño  xogaron: Figueiró FC; GD Miño; Goián FC; Tide FC; Tomiño FC e UD Ribera.

 

                         X        G         E         P         CF      GC      Ptos

 

1º Goián FC  10      8          0          2          26       11       16

2º Tide FC    10      8          0          2          23       13       16

3º Tomiño FC          10      7          1          2          25       16       15

4º UD Ribera            10      3          2          5          18       19         8

5º Figueiró FC 10    1          1          8          14       22         3

6º GD Miño   10      1          0          9          8          33         2                                

 

Segundo Agustín Vázquez Tin, […] la longevidad de la Sociedad Camposina, se fundamenta en los dos pilares básicos de toda Institución:

 

1.- Una acertada elección de los directivos.

 

2.-En la interpretación y aplicación correctas del Reglamento.                                     

 

Cómo anécdota : En Junta General de Socios, uno de los presentes[7] pregunta: ¿los portugueses qué son: extranjeros o forasteros?, contestándolle o Secretario:

                                 

A efectos del Reglamento, toda persona que no sea  de la localidad es forastero, no interesando su nacionalidad [lée o artº 9º do Regulamento vixente daquela época ] ... que di... todo socio puede presentar en la Sociedad a uno o más forasteros, hasta quince días correlativos....  [ Xunta Xeral de febreiro de 1955].

 

 

Conxunto do equipo de veteranos Hu-La-La en agosto de 1955 que xogou contra o Revira de Camposancos.

 

Enriba a esquerda: Manuel Alonso Rodríguez Cabildo; Jorge Sobrino; Generoso Coedo Álvarez; José Rodríguez Fernández O Xogo; Telesforo Barbi Valdemoro; Elias Alonso Lorenzo Gofio;  Isaac Benito Rodríguez Obdulio.

Abaixo: Eliso Berridy del Valle; Enrique Fernández Cadilla; Mariano Martínez Portela e  Eugenio González Xeno.

 

Este ano tivo lugar un partido homenaxe … el mayor acontecimiento futbolístico del año… ao ex xogador e adestrador do Deportivo Esteban Arrizabalo Echevarría Deva por parte da directiva do Guardés.

 

 

6 de xaneito de 2003. Fotografía de Antonio Eduardo García Braga.

 

seguinte
 

(Continúa mañá)

José Antonio Uris Guisantes


________________

[1] Casado con Nicasia Sousa Vicente

[2] Datos de Agustín Vázquez  González Tin

[3] Datos de Agustín Vázquez Tin

[4] Rafael  Carrero Alonso

[5] Enrique Rodríguez García Ripio

[6] Refírese a Enrique Rodríguez García Ripio que fora expulsado

[7] José Duarte Medina que xogou no GD Miño.