www.galiciasuroeste.info

SANTA TREGA

A súa festa celébrase o 23 de setembro

SANTA TECLA

Su fiesta se celebra el 23 de septiembre

     Avogada da cabeza e do corazón. Patrona da comarca do Baixo Miño ten santuario propio no cume do Monte baixo a súa advocación, na Guarda.

     Santa Trega naceu en Iconio de Galacia, Asia Menor (Turquía). Pertencía a unha familia nobre. Escoitou predicar a San Pablo e converteuse ó cristianismo. Non quixo renunciar á nova relixión e rexeitou casar co pagán, Tamiris, segundo disposición da súa nai Teoclia, para ser seguidora de Cristo prometendo "perder antes a vida que deixar de ser doncela", polo que foi denunciada, ela e Pablo ó procónsul. O apóstol, por ser ciudadán romano (vivira en Tarso de Cilicia), non foi azoutado e sufriu desterro mientres Tecla foi condeada ó martirio sendo arroxada a unha fogueira, pero sobrevindo unha tempestade, apagou o lume. Acompañando a San Pablo, viaxou a Antioquía, sendo condeada ós leóns no circo da cidade. As fieras postráronse diante dela. Aínda sometérona a outro martirio arroxándoa a un foso de serpes velenosas que, antes de facer algún dano a Trega, foron abrasadas por unha nube de lume que baixou do ceu. Un cuarto suplicio agardaba á santa de Iconio: o procónsul mandou aparellar dous touros para que a despedazaran, pero tampouco Tecla sufriu dano e o procónsul, temendo ante estes feitos, unha sublevación popular deixouna en liberdade.

     Predicando a nova doctrina, Tecla chegou a Selucia, retirándose a unha cova nun monte da cidade e morreu á idade de 90 anos. Aquela cova sería, máis tarde, a Basílica de Santa Trega.

    Santa Trega venérase  en Tarragona, cando menos desde o século IX, e tense como Patrona da cidade que conserva, desde o século XIV, unha reliquia da protomártir: un brazo entregado polo rei de Armenia, Óssimo, en agradecemento ós obsequios que o rei Xaime II o Xusto lle enviara nunha expedición (1320) que tiña como obxectivo traer esa reliquia.

     O Culto a Santa Trega en Galicia poido introducirse no século IV co regreso da monxa galega Eteria que viaxou por Constantinopla, Mesopotamia, Xerusalén, Sinaí, Exipto e vistou o sepulcro da Santa.

     O 19 de agosto de 1951 chegou un trozo da reliquia de Tarragona á Guarda nun acto solemne no que participou o pobo, autoridades civís e eclesiásticas e nunha xornada na que se fixeron soar tódalas campás das igrexas da vila. O día seguinte, en Procesión, a Reliquia é levada ó Monte, coincidindo coa celebración do Voto (un acto relixioso en cumplimento dunha promesa feita no século XIV por mor dunha seca que durou sete anos, e ó que só acuden os varóns).

     A Romería de Santa Trega é unha celebración, sobre todo, de carácter relixoso e familiar. Durante a mañá hai misas rezadas na Ermida do Monte, sendo a principal a Solemne das 11.00 da mañá con Sermón e Procesión, que gozan de masiva asistencia de fieis. Logo dos actos relixiosos teñen lugar, na explanada do Púlpito, as Poxas dos productos do campo e do mar, pero tamén de labores e artesanía, ofrecidos á Santa. E, deseguido, ten lugar o xantar campestre reuníndose as familias en torno ó mantel extendido no chan.

 

Fieles asistiendo a Misa el "Día de Santa Trega"

     Abogada de la cabeza y del corazón. Patrona de la comarca del Baixo Miño tiene santuario propio en la cumbre del Monte guardés, bajo su advocación.

     Santa Tecla nació en Iconio de Galacia, Asia Menor (Turquía). Pertenecía a una familia noble. Escuchó predicar a San Pablo, de la que fue discípula, y se convirtió al cristianismo. No quiso renunciar a la nueva religión y rechazó casarse con el pagano, Tamiris, según disposición de su madre Teoclia, para ser seguidora de Cristo prometiendo "perder antes la vida que dejar de ser doncella", por lo que fue denunciada, ella y Pablo al procónsul. El apóstol, por ser ciudadano romano (había vivido en Tarso de Cilicia), no fue azotado y sufrió destierro mientras Tecla fue condenada al martirio siendo arrojada a una hoguera, pero sobreviniendo una tempestad, apagó el fuego. Acompañando a San Pablo, viajó a Antioquía, donde fue condenada a los leones en el circo de la ciudad. Las fieras se postraron ante ella. Todavía pasó por otro martirio arrojándola a un foso de serpientes venenosas que, antes de hacer algún daño a Tecla, fueron abrasadas por una nube de fuego que bajó del cielo. Un cuarto suplicio aguardaba a la santa de Iconio: el procónsul mandó aparejar dos toros para que la despedazaran, pero tampoco Tecla sufrió daño y el procónsul, temiendo ante estos hechos, una sublevación popular la dejó en liberdad.

     Predicando la nueva doctrina, Tecla llegó a Selucia, retirándose a una cueva en un monte de la ciudad y murió a la edad de 90 años. Aquella cueva sería, más tarde, la Basílica de Santa Tecla.

    Santa Tecla se venera en Tarragona, cuando menos desde el siglo IX, y se tiene como Patrona de la ciudad que conserva, desde el siglo XIV, una reliquia de la protomártir: un brazo entregado por el rey de Armenia, Óssimo, en agradecimiento a los obsequios que el rey Jaime II el Justo le había enviado con una expedición (1320) que tenía como objetivo traer esa reliquia.

   

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     El Culto a Santa Tecla en Galicia pudo introducirse en el siglo IV con el regreso de la monja gallega Eteria que viajó por Constantinopla, Mesopotamia, Jerusalén, Sinaí, Egipto y visitó el sepulcro de la Santa.

     El 19 de agosto de 1951, procedente de Tarragona, se recibió en A Guarda un fragmento de la reliquia en un acto solemne en el que participó todo el pueblo, autoridades civiles y eclesiásticas en una jornada en la que se hicieron sonar todas las campanas de las iglesias de la villa. Al día siguiente, en Procesión, la Reliquia fue llevada al Monte, coincidiendo con la celebración del Voto (un acto religioso en cumplimento de una promesa hecha en el siglo XIV debido a una sequía que duró siete años, y a la que sólo acuden los varones).

     La Romería de Santa Tecla es una celebración, sobre todo, de carácter religioso y familiar. Durante la mañana se ofician misas rezadas en la Ermita del Monte, siendo la principal la Solemne de las 11.00 con Sermón y Procesión, que gozan de masiva asistencia de fieles. Al finalizar los actos religiosos tienen lugar, en la explanada del Púlpito, las Pujas de los productos del campo y de la mar, pero también de labores y artesanía, ofrecidas a la Santa. A continuación se celebra la comida campestre reuniéndose las familias en torno al mantel extendido sobre el suelo.

9  7  p 8