A Guarda - galiciasuroeste

Title
Vaya al Contenido

A Guarda

COMARCA
Informática para nenas/os: formación de balde na Aula CeMIT da Guarda para este verán
A Guarda, 31 de maio de 2021. A Aula CeMIT da Guarda organiza unha nova formación en informática de balde dirixida a nenas e nenos (de 9 a 14 anos).
Dende un enfoque pedagóxico centrado na persoa, realizarase unha formación adaptada aos intereses e motivacións de cada asistente, contando con grupos reducidos e prazas limitadas.
As inscricións pódense realizar no Centro Cultural (1º andar), chamando ao 986 611850 ou no correo electrónico cemit.aguarda@xunta.gal (con autorización da nai, pai, titor/a legal)
Recordamos que tamén se están a realizar outros cursos dirixidos a persoas adultas que contan con prazas libres: procesador de textos, mecanografía, correo electrónico, iniciación á informática e curso básico de xestión de redes sociais para negocios.
Sobre a Rede CeMIT
A Rede de Centros para a Modernización e a Inclusión Tecnolóxica de Galicia, Rede CeMIT da Xunta de Galicia, configúrase como un importante vehículo para a posta en práctica de iniciativas orientadas a impulsar as TIC e a Sociedade da Información na nosa comunidade e tamén das políticas de goberno en áreas como a empregabilidade, competitividade empresarial, e-inclusión, benestar e a e-Administración. O concello da Guarda manten a aula CEMIT en funcionamento gracias a un técnico contratado a través da liña 3 do plan concellos da Deputación de Pontevedra, de fomento de emprego. Aínda que a aula de informática está integrada na rede CEMIT, o concello non recibe ningunha subvención da Xunta de Galicia.
Conformada por unha serie de aulas públicas de acceso libre e de balde, dotadas de avanzado equipamento informático, audiovisual e multimedia, contan con acceso a Internet e abarcan a totalidade das comarcas de Galicia.
 
O concello da Guarda rexeita  o modelo  eólico da Xunta de Galiza
A Guarda, 31 de maio de 2021. O Concello da Guarda, aprobou por unanimidade a moción presentada polo BNG para rexeitar o modelo eólico da Xunta de Galiza. No texto da moción afírmase que a expansión eólica sen precedentes que se está levando a cabo,  faise   sen control público e sen respecto polo noso patrimonio e  medio natural. Incide  ademais que  en moitos casos lévase adiante  a través dunha fraudulenta fragmentación dos proxectos en proxectos máis pequenos para ocultar o seu verdadeiro impacto.
O Concelleiro nacionalista Xosé Manuel Méndez, encargado de defender a proposta, nun momento da súa intervención afirmou “ este modelo non está feito para beneficiar as comunidades de montes, nin aos Concellos, nin para industrializar este país, nin para baixarnos o recibo da luz aos galegos e galegas, está feito para que unha vez máis poñamos  o nos territorio ao servizo das grandes eléctricas, que ven na enerxía verde un grandísimo negocio para seguir sumando dividendos”.
O acordo plenario recolle que se debe aprobar un novo plan sectorial eólico que conte cunha ampla participación dos axentes implicados (asociacións agrarias, ecoloxistas, sindicais, centros de investigación e comunidades de montes).
Esixe tamén que as novas instalacións se vinculen a proxectos industrias que xeren riqueza e  emprego no país.  Defende asimesmo o incremento da vixilancia medioambiental para evitar as afectacións negativas ao patrimonio natural e a biodiversidade.
Destaca ademais a necesidade de impulsar as medidas que garantan a socialización dos beneficios apostando pola constitución dunha empresa pública galega de enerxía que fomente a participación da Xunta e dos  concellos galegos así como dos propietarios das terras e comunidades de montes para que a riqueza que produce reverta  no noso país.
 
Entra en vigor o rexistro galego de informes de avaliación dos edificios
A Guarda, 31 de maio de 2021. O pasado 20 de abril publicouse no DOG o decreto 61/2021, de 8 de abril, polo que se regula o informe de avaliación dos edificios e se crea o rexistro galego de informes de avaliación dos edificios, que entrou en vigor o 20 de maio. O informe de avaliación é un documento que acredita o estado de conservación do edificio, avalía a súa accesibilidade universal e informa sobre a súa eficiencia enerxética.
De acordo con este decreto as comunidades de propietarios ou as persoas propietarias de edificios de uso residencial de vivenda colectiva cunha antigüidade de 50 anos, teñen un ano para presentar o informe de avaliación no concello. Ademais, como órgano competente, deberá realizar a inscrición dos informes presentados, no rexistro de informes de avaliación dos edificios.
O IGVS elaborou unha ferramenta informática para a inscrición dos informes e para a súa xestión, REGIAE, que dispón dun módulo de exportación de datos para a xeración de informes e listados.
A aplicación estará dispoñible en https://regiae.xunta.gal
 
O Concello da Guarda realiza melloras de accesibilidade no Conservatorio de Música
A Guarda, 31 de maio de 2021. O Concello da Guarda ven de rematar as melloras na accesibilidade no edificio do Conservatorio de Música Elemental da Guarda, consistentes na adaptación á normativa vixente do ascensor deste espazo e que dende hoxe mesmo poderán empregar os usuarios con problemas de mobilidade.
Deste xeito realizouse unha importante revisión no elevador existente para adaptalo ás novas normativas de seguridade vixentes e que permitirán o seu uso con todas as garantías.
O Alcalde da Guarda, Antonio Lomba e o Concelleiro delegado do Conservatorio de Música, Rafa Álvarez, realizaron unha visita ao Conservatorio para ver as novas actuacións de accesibilidade realizadas neste espazo xunto cos técnicos da empresa encargada destas tarefas.
 
A Aula CeMIT da Guarda informa da apertura do prazo para obter a certificación CODIX
A Guarda, 31 de maio de 2021. A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) ten previsto abrir o XOVES 03 de XUÑO o prazo de inscrición no curso de  teleformación para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática. Así se recollerá na convocatoria que ten previsto saír publicada o próximo mércores 02 de xuño no Diario Oficial de Galicia con 180 prazas para o curso preparatorio previo ao exame presencial que terá lugar a finais do mes de novembro.
Para acceder a este curso os únicos requisitos necesarios son ser maior de 16 anos, estar dado de alta como usuarios da rede CeMIT e abonar a taxa correspondente aos dereitos de exame -ou xustificar a súa exención-, tendo preferencia as persoas que non se matricularan na edición inmediatamente anterior desta actividade formativa convocada no pasado mes de setembro.
O curso de preparación impártese na modalidade de teleformación con titorías de apoio, polo que soamente será necesario contar cun ordenador persoal e conexión a internet para seguir a formación dende calquera lugar e en calquera momento.
Toda a información no seguinte enlace:
https://cemit.xunta.gal/gl/node/8069
 
A hostalaría guardesa pide evitar actitudes irresponsables que poñan en perigo a seguridade e saúde das persoas
A Guarda, 28 maio 2021. A Plataforma "Hostelaría Guardesa" presentou un escrito solicitando ao alcalde da Guarda que se tomen as medidas necesarias para evitar a relaxación e acumulacións puntuais de persoas que se están a realizar, sobre todo nas fins de semana.
A Plataforma "Hostalería Guardesa" agradece publicamente a actitude de responsabilidade tanto da mesma hostalaría como dos consumidores que demostraron en todo momento que, con responsabilidade, desmontaron a visión criminalizadora que se veu transmitindo ao longo destes meses, agradecemento extensivo ao Concello, Policía local, Garda Civil e GES, pola axuda dada.
Dende o colectivo de hostalería vese con preocupación certas actitudes que están aparecendo nas últimas datas como a acumulación de persoas sen as medidas necesarias establecidas. A flexibilización das restricións ten que vir acompañada da actitude responsábel por parte do conxunto da poboación, dado que o seu incumprimento pode supoñer un grave retroceso ás portas do verán.
Dende a plataforma "Hostalería Guardesa" ofrécese toda a súa colaboración para manter as medidas que sexan efectivas e así poder afrontar con garantías unha das épocas máis importantes para A Guarda.
 

Os socialistas volverán levar, por terceira vez, as deficiencias do Centro de Saúde da Guarda ao Parlamento
A Guarda, 1 de xuño de 2021. A deputada socialista no Parlamento Galego, Leticia Gallego; o alcalde da Guarda, Antonio Lomba, e concelleiros do Grupo de Goberno, como Montserrat Magallanes e Miguel Español, achegáronse ao Centro de Saúde da Guarda, para entrevistarse con persoal médico e administrativo do centro, apoiarlles nas súas reivindicacións e esixir ao presidente da Xunta de Galicia unha inmediata resposta ás deficiencias que, profesionais do centro e usuarios, veñen reclamando desde hai moitos meses.
Antonio Lomba cualificou, unha vez máis, de deficiente o funcionamento do Centro de saúde, que, a pesar das iniciativas parlamentarias presentadas, as concentracións da poboación, as peticións formuladas, os encontros habidos con distintos responsables políticos do Partido Popular, non só non mellora, senón que a súa situación hai tempadas que empeora. Unha situación que afecta tamén aos médicos que sofren de stress, de insatisfacción profesional, e que afecta aos pacientes, que non poden ser atendidos debidamente, con falta de seguimento da súa enfermidade, cambios de médicos e esperas prolongadas.
Quéixase o alcalde que se envían ao Centro de Saúde da Guarda persoas contratadas durante un tempo ridículo, incapaces de facer un seguimento contiuado dos pacientes. “A atención primaria é fundamental para a atención das persoas, e sobre todo para a prevención e evitar que cheguen ao servizo de urxencia dos hospitais os pacientes”. Acusou Antonio Lomba á Xunta de Galicia de desatender á comarca do Baixo Miño.
Pola súa banda a deputada socialista, Leticia Gallego, manifestou que “reclamarán á Xunta de Galicia, unha vez máis, porque xa o fixemos noutras dúas ocasións, que se cubran as vacantes en Atención Primaria”.
Lembrou a deputada como o pasado mes de novembro ela mesma levou á Comisión 5ª a mesma demanda, co compromiso do director do Sergas de que á semana seguinte resolveríase este problema, seis meses despois estamos igual: non se cobren as vacantes de Atención Primaria na Guarda”, de modo que de novo reclamarán á Xunta de Galicia que se atendan as demandas e se corrixan as deficiencias do Centro de Saúde.
Preguntado polo sentir do Partido Popular local sobre este tema, Antonio Lomba sinalou que que o Grupo Municipal do Partido Popular apoiou as mocións que se levaron a pleno sobre esta cuestión, e “non podemos reprocharlles nada; pero gustaríame que trasladasen estas demandas aos responsables do seu partido en Santiago”.
Leticia Gallego e os representantes do Goberno local reuníronse posteriormente cos profesionais do centro nun encontro privado.
 

A Guarda cambia a led todos os puntos de luz do alumeado público
A Guarda, 2 de xuño de 2021. O concello da Guarda ven de iniciar fai unhas semanas a renovación e mellora da eficiencia enerxética do alumeado público coa substitución de todas as lámpadas do alumeado público municipal por unhas novas de tecnoloxía led, nun proceso que abrangue a todo o municipio.
O importe desta actuación ascende a 862.497,91 € dos cales o IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía) subvenciona un 80% e o concello un 20 %. Para financiar esta actuación o concello conseguiu acceder directamente a unha axuda europea. Trátase dunha concesión directa de subvención a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono, no marco do Programa Operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020.
En total se actuará sobre 1881 puntos de luz, a renovación de 57 cadros eléctricos, cambios de cableado deteriorado, cambios de brazos e caixas de derivación en mal estado e mellora en tomas de terra para dar máis seguridade ao conxunto da instalación.
Os resultados agardados, dende o punto de vista económico e de aforro enerxético, son unha redución da potencia instalada en 158,53 kW (58,8 %), unha redución do consumo anual de enerxía eléctrica en 788.695 kWh/ano (67,72 %), unha redución do custo anual do consumo de enerxía de 67,7 % o que representa 86.746 € e unha redución no custo de mantemento valorada en 18.810 €.
Dende o punto de vista medioambiental prodúcese unha importante redución das emisións de CO2, estimada nun 67,72 % o que equivale a que se deixan de emitir 412,87 tCO2 eq/ano. A isto hai que engadir a posibilidade de diminuír a contaminación lumínica grazas a implantación dun sistema de telexestión punto a punto que permite un control da iluminación en función das necesidades.
O cambio das luminarias do concello da Guarda inflúe directamente sobre ODS (Obxectivos de Desenvolvemento Sostible) ao actuar sobre o clima e a sustentabilidade da comunidade. A súa vez esta actuación é unha das medidas chave do PACES (Plan dos Alcaldes Polo Clima e a Enerxía Sostibles). Plan aprobado polo concello da Guarda o pasado mes de novembro de 2020 no que o concello se compromete, xunto con outros moitos gobernos locais do mundo, a cumprir cuns determinados obxectivos en materia de clima e enerxía.
 

O concello da Guarda asumirá unha redución do 25%  da taxa de lixo para o 2022
A Guarda, 3 de xuño de 2021. O goberno local  cumpre así o compromiso de rebaixar a taxa de lixo aos establecementos que se viron afectados pola pandemia do COVID, en concreto a aqueles que tiveron que pechar as portas dos seus establecementos polo  confinamento.
Durante este exercicio do 2021 solicitaron este desconto do 25% na taxa do lixo  82 establecementos  comerciais, de servizos e hostalería. Destas 82 peticións, 70 foron aceptadas e o recibo de lixo xa se emitiu con esa redución e  12 peticións foron rexeitadas debido fundamentalmente a presentarse fóra de prazo  ou non cumprir os requisitos requiridos.
O alcalde da Guarda, Antonio Lomba, anuncia que no exercicio do 2022 tamén se vai aplicar esta medida para tratar de paliar, na medida das posibilidades do concello, os prexuízos que a pandemia ocasionou na economía local. Esta redución do 25% da taxa do lixo poden solicitala os titulares de actividades económicas, autónomos ou negocios afectados polo peche.
 
A Guarda abre o 7 de xuño o prazo de inscricións para o campamento urbano 2021
A Guarda, 3 de xuño de 2021. Do 7 a o 18 de xuño estará aberto o prazo para solicitar praza no campamento urbano de verán 2021 no Concello da Guarda.
O campamento desenvolverase durante os meses de xullo e agosto en horario de 9:00h a 14:00h  horas, para nenos e nenas de entre 4 e 12 anos.
O campamento ten o principal obxectivo de conciliar vida familiar e laboral a través de actividades educativas e lúdicas coas que dinamizar o tempo libre que representa o verán tras rematar o período lectivo.
Os rapaces e rapazas terán unha alternativa de ocio dinámico e educativo a través de talleres, xogos, actividades deportivas…  pero sobre todo compartirán un espazo de xogo diferente.
As bases e solicitude poderanse consultar na web www.aguarda.es
Para máis información as persoas interesadas poderán achegarse ata a OMIX ou chamar ao 986610000 ext. 7
 
Unha comisión organizadora prepara na Guarda unha Homenaxe a Eliseo Alonso
A Guarda, 3 de xuño de 2021. Atendendo ás propostas presentadas no Concello de A Guarda, subscritas por varias persoas vencelladas ao eido cultural, o Concello de A Guarda amosa toda súa disposición e compromiso para tributar unha homenaxe a Eliseo Alonso Rodríguez, escritor, etnógrafo, poeta e xornalista.
Con ese propósito creouse a Comisión Organizadora da Homenaxe a Eliseo Alonso, que está formada por Mª Montserrat Magallanes Álvarez, concelleira de Cultura do Concello de A Guarda; Marta Verde Rodríguez, tesoureira da Sociedade Filatélica e Numismática Guardesa (S.F.N.G.); Antonio Martínez Vicente, membro da Asociación InfoMAXE e Ricardo Rodríguez Vicente, cronista de A Guarda.
En colaboración coa familia de Eliseo Alonso, proponse desenvolver varias actividades nas que se está xa traballando e cun programa no que tamén se ten coma obxectivo nomear a título póstumo a Eliseo Alonso Rodríguez como Fillo Adoptivo de A Guarda, agradecendo deste xeito todo canto fixo a prol de A Guarda, en xeral, e de xeito moi especial, pola súa contribución á posta en valor do seu patrimonio etnográfico mariñeiro.
Ao longo da súa vida, Eliseo Alonso visitou á vila guardesa en innumerables ocasións, un gran amigo de moitos pescadores, artistas e fotógrafos, foi un activo publicista dos singulares atractivos que posúe A Guarda, das súas festas, da súa gastronomía, do mar, do Río Miño, das súas tradicións e costumes populares.
Deste xeito e para dar dar inicio o cumprimento desa débeda que o pobo da Guarda ten coa figura de Eliseo Alonso, o pasado 30 de marzo reuníronse no salón de Plenos do concello da Guarda os portavoces de todos os grupos municipais e acordaron, de xeito unánime, iniciar a tramitación administrativa para que nun Pleno Extraordinario se recoñeza a Eliseo Alonso Rodríguez como Fillo Adoptivo da Guarda, máxima distinción que outorga o Regulamento de Honras e Distincións a unha persoa non nacida na localidade.
Os actos a realizar están previstos que coincidan co XXV aniversario do pasamento de Eliseo Alonso, e contarán coa participación das autoridades municipais e a cidadanía de A Guarda.


Nenos e nenas da Guarda participaron en “A flote en Igualdade”
A Guarda, 4 de xuño de 2021. O Centro de Información á Muller e a Concellería de Igualdade do Concello da Guarda organizou na tarde do pasado xoves unha acción que consistiu nun encontro de nenas e nenos ao redor do xogo para a realización dunha xincana onde descubrir con que elementos a igualdade nos permite estar a flote e de que xeito a desigualdade pode acabar fundíndonos.
Esta actividade na que participaron nenos e nenas de entre 5 e 10 anos realizouse na Praia da Ribeira no Porto da Guarda.
Presentouse o xogo dunha xincana cooperativa (non competitiva) onde o traballo conxunto de nenas e nenos axudou a descubrir que para que a sociedade consiga estar a flote necesita da igualdade.
Esta actividade estivo financiada polo Pacto de Estado contra a violencia de xénero.
Obradoiro Enredados da man da OMIX e da psicóloga Andrea Iglesias en colaboración co IES A Sangriña
A Guarda, 4 de xuño de 2021. O alumnado de 2º da ESO do Instituto A Sangriña participou no OBRADOIRO ENREDADOS, un obradoiro que trata sobre o emprego das TICS, coa intención de previr comportamentos de risco e empregos inadecuados, centrándose nos beneficios e intereses que aportan aos adolescentes, aportando claves para unha navegación segura e sempre en positivo.
A actividade tivo lugar os días 26 de maio e 2 de xuño cos grupos de 2º da ESO do instituto A Sangriña sendo a psicóloga Andrea Iglesias a encargada de impartir e guiar a este grupo de mocidade para abordar esta temática.
 
A Guarda organizará unha Homenaxe a Eliseo Alonso
A Guarda, 4 de xuño de 2021. Atendendo ás propostas presentadas no Concello de A Guarda, subscritas por varias persoas vencelladas ao eido cultural, o Concello de A Guarda amosa toda súa disposición e compromiso para tributar unha homenaxe a Eliseo Alonso Rodríguez, escritor, etnógrafo, poeta e xornalista.
Con ese propósito creouse a Comisión Organizadora da Homenaxe a Eliseo Alonso, que está formada por Mª Montserrat Magallanes Álvarez, concelleira de Cultura do Concello de A Guarda; Marta Verde Rodríguez, tesoureira da Sociedade Filatélica e Numismática Guardesa (S.F.N.G.); Antonio Martínez Vicente, membro da Asociación InfoMAXE e Ricardo Rodríguez Vicente, cronista de A Guarda.
En colaboración coa familia de Eliseo Alonso, proponse desenvolver varias actividades nas que se está xa traballando e cun programa no que tamén se ten coma obxectivo nomear a título póstumo a Eliseo Alonso Rodríguez como Fillo Adoptivo de A Guarda, agradecendo deste xeito todo canto fixo a prol de A Guarda, en xeral, e de xeito moi especial, pola súa contribución á posta en valor do seu patrimonio etnográfico mariñeiro.
Ao longo da súa vida, Eliseo Alonso visitou á vila guardesa en innumerables ocasións, un gran amigo de moitos pescadores, artistas e fotógrafos, foi un activo publicista dos singulares atractivos que posúe A Guarda, das súas festas, da súa gastronomía, do mar, do Río Miño, das súas tradicións e costumes populares.
Deste xeito e para dar dar inicio o cumprimento desa débeda que o pobo da Guarda ten coa figura de Eliseo Alonso, o pasado 30 de marzo reuníronse no salón de Plenos do concello da Guarda os portavoces de todos os grupos municipais e acordaron, de xeito unánime, iniciar a tramitación administrativa para que nun Pleno Extraordinario se recoñeza a Eliseo Alonso Rodríguez como Fillo Adoptivo da Guarda, máxima distinción que outorga o Regulamento de Honras e Distincións a unha persoa non nacida na localidade.
Os actos a realizar están previstos que coincidan co XXV aniversario do pasamento de Eliseo Alonso, e contarán coa participación das autoridades municipais e a cidadanía de A Guarda.
 

12 tapices adornaron as principais prazas da Guarda no “Corpus Mariñeiro”
A Guarda, 6 de xuño de 2021. 12 prazas para outras tantas alfombras florais. Así decidiu a Asociación Cultural Alfombras da Guarda retomar as tradicionais alfombras guardesas que, por mor da pandemia, non puideron elaborarse en 2020 e este ano ían polo mesmo camiño. A alternativa ao percorrido procesional, que non puido celebrarse tampouco nesta ocasión, e que segue o “camiño das alfombras”, ou viceversa, foi realizar tapices polas principais prazas da localidade; unha elaboración que comezou ás 9 da mañá, con presenza maioritaria de mulleres, algúns nenos e tamén algún home, en grupos reducidos para respectar distancias e sempre mantendo a máscara, a pesar da incomodidade que provocan neste exercicio artístico.
Pétalos de diferentes flores como hortensias e margaridas, pampullo enteiro; arroces de distintas cores, ao natural ou tintados; pousos de café, palla seca trillada, “pionas” de eucalipto, pan rallado, “buxo” e fiúncho, entre outra materia prima, deron cor aos debuxos de “A Guarda, Camiño da Costa, Camiños das Flores”, previamente trazados sobre o chan ou sobre plantillas alí onde o firme era irregular ou composto por empedrado.
O Camiño de Santiago foi o principal tema que uniu o alfombrismo local, aínda que tamén se podía optar por “galegos” con traxe rexional. Maioritariamente a elección decantouse polo percorrido do Camiño da Costa con algúns galegos danzando para os peregrinos.
A alternativa gustou; ademais posibilitou manter estas efémeras obras de arte durante toda a xornada dominical e non interrompeu o acceso ao porto. A climatoloxía foi excepcional cunha sensación térmica de 25 graos, á hora de escribir esta crónica, e sen presenza do “nortón”, ese vento do norte que obriga a abrigarse un pouquiño máis e é capaz de esnaquizar as alfombras, algo que se impide regándoas cunha mestura de auga e cola.
Se nos atemos á crónica da época, as alfombras da Guarda remóntanse a 1974 coas precursoras: María Calana, Tarita, tía Isabel e Avelina Melenoura, segundo lemos nalgunha información de entón. Antes utilizábanse flores tamén, pero era flores que se arroxaban ao paso do Santísimo ou se puñan “sen orde nin concerto”, diante dos pequenos altares fronte aos que se detiña o Santísimo durante a procesión do Corpus Mariñeiro, popularmente Festas do Señor, que sempre se celebraron en domingo, como lembraba nunha entrevista realizada ao entón presidente da Comisión de Festas do Santísimo, Constante Baz Alonso, quen explicaba que este Corpus dominical tiña a súa orixe, perdido nos tempos, en que un temporal impediu aos barcos da Guarda regresar ao pobo para celebrar o xoves de Corpus Christie. A devoción e a fe non lles permitiu dispensar tal ausencia, polo que, o primeiro domingo, despois do Corpus, celebraron aquela festividade que desde entón se coñece como o “Corpus Mariñeiro”.
 
12 tapices adornaron as principais prazas da Guarda no “Corpus Mariñeiro”
Concello e comisión das Festas do Monte reúnense cos representantes das Bandas Mariñeiras
A Guarda, 5 de xuño de 2021. O pasado xoves, 3 de xuño, reuníronse no salón de plenos do concello da Guarda, o alcalde, a concelleira de cultura, o concelleiro de festas e festexos populares, representantes das comisións das Festas do Monte e representantes das Bandas Mariñeiras.
O obxecto da reunión era o de informar das conclusións das distintas reunións mantidas entre responsables municipais e a comisión de festas e valorar a opinión das bandas sobre as celebracións do sábado e domingo do Monte. Hai que ter en conta que as bandas representan directamente a máis de 2500 participantes directos no desfile e na romería e que, na actualidade, son a cara máis visible da festa.
O alcalde tomou a palabra para trasladarlle aos asistentes a dificultade de facer unha programación da festa a dous meses vista tendo en conta os cambios que se producen cada poucos días na situación sanitaria e as continuas modificacións da Xunta nas autorización de eventos,  medidas de seguridade e prevención. Antonio Lomba informou da decisión de non celebrar a tradicional tirada de fogos así como de realizar durante toda a semana eventos adaptados a situación sanitaria do momento.
A previsión nun principio é de ter polas mañás os clasicos pasarúas por todos os barrios e parroquias da localidade, organizar eventos deportivos e culturais polas tardes, e animación musical polas noites con pequenos grupos deslocalizados por distintas prazas para tentar, na medida do posible, dispersar e non centralizar a veciños e visitantes en lugares concretos.
En canto a celebración do desfile do sábado e romería do domingo os representantes das Bandas Mariñeiras presentes nesta reunión foron moi conscientes da actual situación e de que é moi complicado garantir as medidas sanitarias e a seguridade nestes tempos de pandemia. Dado que resulta imposible dar seguridade sanitaria a os participantes e público que asiste ao desfile do sábado así como as trouladas que participan na romería do domingo, tomouse a decisión de deixar en suspenso as actividades destes dous días.
A comisión de festas comezará a traballar dende o luns 7 de xuño nas colaboracións de publicidade do libro do monte para tentar publicalo a maior brevedade posible. Asimesmo o concello ofrece a súa colaboración a comisión para a organización dos eventos, tendo en conta, sobre todo, o pouco tempo dispoñible e a dificultade de organizalos nunha situación sanitaria tan cambiante.
 
Varias notas da Comunidade de Montes de Camposancos
A Guarda, 6 de xuño de 2021. Traballando en positivo
A Comunidade de Montes de Camposancos quere agradecer ao Concello da Guarda a súa colaboración na mellora do espazo exterior do edificio da Casa de Montes. Esta colaboración consistiu na doazón de plantas ornamentais, así como a man de obra necesaria para crear un pequeno xardín nunha parcela contigua á entrada da Casa de Montes que mellora notablemente o contorno.  
Seguindo con melloras
Vense de recuperar e repoñer as escadas de madeira que foran queimadas, de acceso da senda de Areses, Outeiro Furado ao estacionamento de buses do Tegra.
Retomando as convocatorias culturais coas medidas preventivas necesarias
O vindeiro venres 11 de xuño, ás 20:30 horas terá lugar a presentación da novela La mística de un grano de arena, do autor camposino Denis Maza (1983) na editorial Letrame Grupo Editorial. Acompañarán o acto José Antonio Vázquez (Pépix) e María Álvarez.
 

O Concello da Guarda realiza melloras en diversos camiños do rural
A Guarda, 7 de xuño de 2021. Dende a Concellería de Vías e Obras do Concello da Guarda estase a levar a cabo diversas obras de mellora do firme en distintos camiños de barrios do rural guardés.
Destacan as actuacións na Costa dos Soldados, Camiño do Campamento e Camiño do Sollás en Camposancos, o asfaltado do Camiño central de Salcidos e do 1º Transversal Coruto Vello, así como o Camiño de Netos, Laxes, Barreira e Castiñeira no barrio de Cividáns.
Dentro destas actuacións tamén se contempla a renovación do pavimento na Rúa Julia Vaquero e Praza de San Benito(xa executado), así como a Rúa do Moniño na Gándara
No caso da renovación do firme en Costa dos Soldados, a capa de rodadura existente atopábase xa moi deteriorada, polo que se realizou a súa reposición por unha nova, enlazando coas obras realizadas o ano pasado de mellora de accesibilidade á Praia do Muíño.
O Concello da Guarda continúa deste xeito coa mellora da seguridade vial nos camiños rurais que vertebran as distintas parroquias do concello, garantindo un espazo que reúna as condicións máis axeitadas para o tránsito de vehículos e peóns e os accesos ás vivendas.
Estes traballos contan cun presuposto de preto de  170.000€.
 
A Guarda pon a punto praias e sendeiros de cara á inminente tempada estival
A Guarda, 7 de xuño de 2021. O Concello da Guarda prepárase para a tempada estival coa posta a punto, limpeza e acondicionamento de diferentes espazos públicos do municipio coma as principais praias marítimas e fluviais, así coma os diferentes sendeiros e camiños de titularidade municipal de máis tránsito no verán.
Operarios municipais levan preto dun mes traballando na limpeza manual dos areais das Praias do Muíño, A Lamiña e Codesal, despois de distintas marusías invernais que as deixaron nun estado deplorable. De cara ao inminente arranque da tempada estival, realizouse esta posta a punto dunhas das praias de maior afluencia da comarca e que conta, coma é o caso da Praia do Muíño, co distintivo de Bandeira Azul e “Ecoplaya”, este distintivo recoñece o esforzo da limpeza manual das praias xa que non se emprega maquinaria que remova a area,  respectando o delicado ecosistema dunar.
Tamén se están a realizar labores nos areais marítimos de Area Grande, Fedorento e do Carreiro, á praia de Area Grande tamén foille outorgado un ano máis o distintivo de Bandeira Azul.
No caso de camiños e sendeiros, dende fai unhas semanas operarios municipais e unha empresa externa encargáronse do desbroce e acondicionamento da Senda Litoral que comunica o Porto da Guarda coa Praia do Muíño, substituíndo tamén algunhas táboas que se atopaban danadas.
A Guarda foi galardoada tamén este ano o distintivo de Sendeiro Azul para a senda que comunica as Praias de O Muíño e Area Grande.
 
Aberto o prazo para solicitar as axudas para actividades económicas que se leven a cabo no Concello da Guarda e que se viran afectadas pola Orde de 26 de xaneiro de 2021  
A Guarda, 7 de xuño de 2021. O obxecto destas axudas é paliar o impacto económico que sufriron aquelas empresas ou autónomos que tiveron que cesar a súa actividade como consecuencia da ORDE de 26 de xaneiro de 2021, e na que  se establecían medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.
Poderán solicitar estas axudas, sempre que cumpran os requisitos especificados nas bases, aquelas persoas físicas ou xurídicas, así como as comunidades de bens, sociedades civís ou outras entidades económicas sen personalidade xurídica legalmente constituídas que leven a cabo actividades empresariais que foron afectadas polos efectos da ORDE de 26 de xaneiro de 2021 pola que se establecían medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.
Os gastos que poderán ser compensados a través destas axudas incluirán servizos de asesoría ou xestoría, gastos de arrendamento de bens inmobles, de electricidade, de comunicacións, pólizas de seguros ou cotas de autónomos e Seguridade Social. Poderán xustificarse todos aqueles que se teñan realizado entre o 1 de xaneiro de 2021 e o 25 de xuño, data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.  
Cada beneficiario/a poderá recibir ata un máximo de 700 euros en función da contía xustificada.
 Nas próximas semanas o Concello ten previsión de publicar as bases doutra liña de axudas, nas que os beneficiarios serán tamén os negocios locais, a través das que se podan cubrir gastos realizados en material de protección fronte á COVID-19, así como outras inversións dirixidas a adaptar ou desenvolver o negocio dentro da situación de pandemia.
 

As obras no albergue municipal da Guarda avanzan a bo ritmo
A Guarda, 8 de xuño de 2021. Na xornada do venres día 4 de xuño o Alcalde da Guarda, Antonio Lomba; a Concelleira de Cultura e Patrimonio, Montserrat Magallanes e o Concelleiro de Turismo, Rafa Álvarez, trasladáronse ata o Albergue Municipal para supervisar as obras que se están a acometer neste espazo coa reforma e ampliación dos baños.
Estas obras realizaranse para mellorar a estancia dos peregrinos no Albergue Municipal da Guarda, onde os aseos existentes resultaban reducidos para a capacidade do albergue.
Deste xeito optouse por realizar unha ampliación dos mesmos, contando tamén cun baño accesible, durante o transcurso das obras retiraranse todos os elementos eléctricos, carpinterías, pavimentos e alicatados para realizar a súa total renovación.
As obras inclúen tamén un sistema de extracción e renovación do aire deste recinto.
Esta actuación está subvencionada a través do Plan de Obras e Servizos do Plan Concellos 2020 Liña 1 da Deputación de Pontevedra.
O Camiño de Santiago, cun forte incremento de peregrinos nos anos previos á pandemia da Covid19, propiciou que moitas persoas optasen pos pernoctar na Guarda coma primeiro lugar de entrada do Camiño en Galicia. Deste xeito no verán de 2019 o albergue chegou a estar no seu máximo de ocupación, cunha afluencia constante de peregrinos ao longo do verán. Destaca o incremento nun 70% dos peregrinos aloxados no albergue dende a oficialización en 2016 do Camiño Portugués da Costa ata o 2019.
 

Conmemórase o Centenario da Biblioteca Circulante da Promonte
A Guarda, 10 de xuño de 2021. En xuño de 1921, nove anos despois da súa fundación, a Sociedade Pro-Monte Santa Tecla (1912-1979) creará a primeira biblioteca pública da Guarda, con sede no local do museo arqueolóxico que inaugurara en 1917 no centro da vila. A Pro-Monte prestaba así un servizo máis á sociedade guardesa da época poñendo ao alcance do público en xeral a lectura de diferentes obras, moitas delas de difícil acceso para a inmensa maioría da xente.
Cen anos despois daquela iniciativa, compre lembrar este feito, dándoo a coñecer entre os veciños e salientando o firme propósito da Sociedade Promonte pola divulgación da cultura na vila da Guarda. Será da man do historiador J. Miguel Villa que poderemos coñecer o vindeiro venres 18 de xuño, ás 20,30h. no Centro Cultural, un pouco mais desta institución, cun relatorio que afondará no nacemento e traxectoria  desta institución ata que no 1939 cesou o seu funcionamento.
Como en todos os eventos culturais, a actividade ten aforo limitado polo que é preciso anotarse previamente no Centro Cultural indicando nome completo, teléfono de contacto e acompañantes: centrocultural@aguarda.es
 

Presentación da Asociación para a recuperación da memoria histórica do Campo de Concentración de Camposancos e Fosa Común de Sestás
A Guarda, 11 de xuño de 2021. Esta tarde tivo lugar, na Escola da Poza de Camposancos, a presentación pública da “Asociación para a recuperación da memoria histórica do Campo de Concentración de Camposancos e Fosa Común de Sestás”.
Domínguez Freitas destacou na súa intervención que a asociación nace con raices, as que puxeron hai anos persoas como Xoán Noia, Manuel Domínguez (Taxota), e todos aqueles que compuxeron a Comisión Cidadá dos anos 80 que deron dignidade á Fosa Común de Sestás. Destacou que é preciso documentar e dar a coñecer o que pasou no Colexio dos Xesuitas (Campo de Concentración de Camposancos) porque a tradición oral é laxa e cambia os feitos co paso do tempo. Por iso, dixo, imos recoller todos os documentos e materiais que teñan relación co Campo de Concentración e Fosa Común, e publicar canto teña interés e nos sexa posible. “ Xa temos ultimada unha Unidade Didáctica que faremos chegar ós centros de ensino” para que o coñecemento dos feitos empece en idade escolar. Rematou dicindo que o fin último é moi ambicioso: Crear en Camposancos un centro de interpretación dos campos de concentración franquistas.
Uris Guisantes, gran coñecedor da historia do Campo, destacou que a partir do 28 de outubro de 1937 comezaron a chegar centos de presos do Fronte Norte e de outros frontes da guerra. A chegada e saída de presos para outras prisións, máis as saída para ser fusilados ou “paseados” era constante, e segundo os nosos datos podemos falar de que por este Campo pasaron preto de 6000 presos. Seguiu afirmando que a Xunta Clasificadora de Presos era a encargada de ir fichando a todos os que entraban ata maio de 1938 e que chegou o Tribunal Militar Permanente N.º 1 de Xixón para axilizar os Consellos de Guerra Sumarísimos que se deron de xuño a setembro dese ano. Nese meses celebráronse 30 Consellos de Guerra e foron xulgados 513 presos. As penas impostas foron: 195 penas de morte, co resultado ce 155 fusilados e 40 pena de morte conmutadas; 83 penas de reclusión perpetua; 115 penas de 20 anos de reclusión; 50 penas de 15 anos; 8 penas de 12 anos; unha pena de 9 anos; 2 penas de 6 anos e 36 absolucións. E citou a Castelao, “ Moitas veces os mártires crean mundos que os herois nin tan sequera son capaces de concivir...e na miña terra cumprirase a vontade dos mártires…”.
 
A respecto das declaracións do conselleiro de Sanidade sobre o centro de saúde da Guarda
A Guarda, 11 de xuño de 2021. A CIG-Saúde de Vigo, ante as declaracións do conselleiro de Sanidade sobre a situación do centro de saúde da Guarda, manifesta:
1. As condicións dos contratos de continuidade ofertados pola Consellaría non son como as dos que se fan para traballar nun centro de saúde, están asociados a unha zona de traballo, nun ou máis concellos, e con gardas obrigatorias ligadas a este contrato. Este contrato foi rexeitado polo colectivo das Especialistas en Medicina de Familia e Comunitaria desde a súa creación, pois empeora as condicións de traballo e provoca falta de continuidade asistencial.
Co contrato que se oferta podes estar en varios centros e atendendo distintos cupos cada 15 días, non hai vínculo a un centro e cupo concreto. Ademais este tipo de contrato abre a porta á creación de postos de traballo con esta modalidade de non estar vinculado a un centro e cupo.
2. A contía económica que percibe un médico/a recén incorporado/a por realizar a súa xornada ordinaria pódese consultar na Orde de Confección de nóminas: Orde do 8 de febreiro de 2021, publicada no DOG do 15 de febreiro de 2021, e está en torno aos 42.000€ brutos, con 14 pagas.
3. O feito de que o centro de saúde da Guarda sexa definido polo propio conselleiro Julio Comesaña como “destino pouco valorado” ven dado polas condicións de traballo que se arrastran desde hai anos na Atención Primaria, e que empeoraron durante a pandemia. Esta precariedade nas condicións acentúase aínda máis en centros de ámbito máis rural.
4. No caso concreto da Guarda partiamos dunhas condicións nas que se viña reclamando a falta de cobertura de persoal nos períodos de permisos e de vacacións e o segundo equipo no PAC. A dispersión xeográfica, a longa distancia ao hospital de referencia que obriga a ausentarse do centro en torno a 2 horas, tendo que retomar de novo a consulta á volta, e a carga existente hai dous anos xustificaban e xustifican estas demandas.
5. Á situación inherente ao propio centro hai que sumarlle a falta de cobertura estrutural que se ven arrastrando desde algo máis dun ano, onde existen cupos que levan sen unha continuidade na atención durante este período. Esta situación, e a do propio centro, condicionan a incorporación de novo persoal ao centro. Isto tamén fai que os propios médicos/as do centro condicionen a súa permanencia a que se cubran as ausencias.
6. A falta de profesionais médicos fai que, podendo elixir, se decanten por ámbitos de menos penosidade, ben en urxencias de hospital ou en outros ámbitos da atención primaria. Proba disto é o éxodo este ano de MIR formados na Área de Vigo. Sería polo tanto necesario incentivar o traballo nos ámbitos máis penosos.
7. Celebramos a contratación realizada para este centro, na que se prevé a incorporación de 3 facultativos nos vindeiros días, mais tamén sendo conscientes de que non supón o 100% dos efectivos e que as presenzas vanse ver condicionadas polos permisos de vacacións.
8. No período de verán a poboación na Guarda vese aumentada de forma importante, este ano aínda non coñecemos se van reforzar con enfermaría como se viña facendo os últimos anos e seguiremos cun único equipo no PAC asumindo o aumento de demanda e quedando sen asistencia a zona en caso de traslado ao centro hospitalario.
 
Iníciase o prazo de solicitude da 2ª liña de axudas do Concello da Guarda para paliar o impacto económico da COVID 19
A Guarda, 11 de xuño de 2021. Desde o inicio da pandemia o Concello leva posto en marcha diversas actuacións para axudar a paliar os efectos económicos desta crise. Ademais da última liña de axudas da que se iniciou este mesmo luns o período de solicitude, tamén se atopan moitas outras medidas que tiveron como obxectivo axudar a paliar os efectos da COVID nas actividades económicas da vila.
O consistorio guardés sempre tivo claro que nesta extraordinaria situación debía situarse ao carón de toda a poboación, pero en especial daquelas persoas que traballan día a día non só para proporcionar servizos á cidadanía, senón tamén para xerar e manter postos de traballo na vila. Porque hai que ser conscientes de que as empresas que máis traballadores/as contratan son as tendas, restaurantes, bares e pequenos negocios, que paralelamente sofren con maior crueza as crises.
Por iso, unha vez máis o Concello aposta por utilizar os recursos municipais a través destas dúas últimas liñas de axuda, como forma de contribuír na recuperación e reactivación económica dos negocios locais.
O rango de gastos subvencionables nesta segunda convocatoria é amplo, e incluiría:
1.- A adquisición de material funxible ou a adopción de medidas hixiénico sanitarias tendentes a combater a propagación ou o contaxio polo COVID-19 (mascarillas, protección ocular anti-salpicaduras, batas resistentes a líquidos, guantes desbotables, pantallas protectoras, xel, mamparas, medidores de CO2, etc).
2.- A asistencia externa para labores de desinfección dos equipos, instalacións e persoas exclusivamente na resposta a situación provocada polo COVID-19.
3.- A asistencia dun servizo de prevención alleo para a avaliación dos postos de traballo que poidan ser poboación de risco fronte ó COVID-19, e/ou plan de continxencias.
4.- Gastos por licencias de uso de ferramentas ou aplicativos informáticos para o impulso ou desenvolvemento do teletraballo ou o comercio electrónico por internet vinculados a actividade empresarial, ou derivadas de medidas obrigatorias a implementar pola situación sanitaria.
5.- Gastos de arrendamento de bens inmobles (locais, establecementos e terreos).
6.- Gastos de cotas de autónomos e Seguridade Social.
As axudas poderán ser de ata 300€ por negocio e deberán solicitarse a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO).
As solicitudes presentaranse ben de xeito presencial no Rexistro Xeral do Concello da Guarda, ben de forma telemática a través da sede electrónica www.aguarda.sedelectronica.gal
   
O Monte Trega inicia as visitas regulares guiadas
A Guarda, 11 de xuño de 2021. O vindeiro xoves día 17 de xuño arrancan na Guarda as visitas regulares guiadas ao Monte Santa Trega, unhas visitas que terán lugar os xoves, venres, sábados e domingos ata o 12 de setembro.
As visitas guiadas ao Monte Santa Trega contan este ano con tres espazos emblemáticos, como son o entorno da ermida, o Castro de Calvo e o Castro do barrio de Mergelina, onde se teñen realizado importantes tarefas de re-escavación e consolidación para a súa posta en valor.
O obxectivo destas visitas é poder realizar unha visita completa das marabillas que  contén o Trega, xa que contar cun guía oficial permitirá unha interpretación do xacemento e do patrimonio relixioso.
Para participar nas visitas guiadas é preciso unha inscrición previa no teléfono 690017038.  A organización das visitas en grupos reducidos permite unha maior comprensión  e desfrute por parte dos participantes nas mesmas. O punto de encontro e de saída destas visitas será no aparcamento da antiga Casa Forestal (http://ow.ly/b5qb50F8iA0).
Durante a fase de escavación do barrio Mergelina constatouse que o castro foi ocupado antes do que se pensaba, desde o século IV a.C. Tamén sacouse á luz 43 novas estruturas arquitectónicas que compoñen 11 unidades familiares e ata 43.833 pezas, que formarán parte do vindeiro proxecto de musealización.
Destaca tamén a recente intervención no concheiro, que se atopa ao lado da porta Sur de entrada ao castro do Monte Trega, e que constituía unha especie de vertedoiro para os seus habitantes. A día de hoxe, é unha fonte de información incalculable pois a través do seu estudo podemos coñecer numerosos aspectos da vida cotiá das persoas que viviron no castro.
Ademais A Guarda traballa no proxecto “Trega 2020+5” para desenvolver o potencial patrimonial, social, cultural e científico do castro  do Trega a través dunha actuación integral.  Así este proxecto  desenvólvese  en torno a tres eixos, recuperar e consolidar os sectores do castro escavados entre 1910 e 1930,  manter de forma sostida no tempo o conxunto das estruturas escavadas no castro e expostas ao público e investigar e profundar no coñecemento arqueolóxico do castro  coa  finalidade de  crear contidos destinados á divulgación e ao incremento da valorización do patrimonio.


Últimas prazas para os Cursos náuticos de recreo en A Guarda
A Guarda, 14 de xuño de 2021. O Concello da Guarda vai a promover este verán a formación para obter os títulos de Patrón de Navegación Básica (PNB) e de Patrón de Embarcacións de Recreo (PER).
As inscricións están xa abertas e aínda quedan prazas vacantes a través do teléfono 986 226 105 ou do correo electrónico info@cenfornautica.com
Esta formación realizarase en instalacións municipais a través dunha academia autorizada.
Dende o Concello da Guarda convidamos a que se aproveite esta oportunidade para obter estas titulacións con clases teóricas na Guarda e clases prácticas en Vigo.
 
Concentración silenciosa fronte ao Concello da Guarda contra as violencias machistas
A Guarda, 14 de xuño de 2021. O Concello da Guarda únese hoxe luns días 14 de xuño á convocatoria lanzada dende A FEMP pola consternación ante o fatídico desenlace das pequenas Anna y Olivia.
Dende que se comezamos a coñecer os resultados da investigación que confirmaban que  sucedera o que se temía, todos sen excepción sentímonos atacados e todos sen excepción puxémonos no lugar de Beatriz, a nai, e no da súa familia e amizades.
Desgraciadamente, o terrible suceso das nenas en Tenerife no foi o único nas últimas horas co mesmo denominador común: a violencia machista. Ademais de Anna e Olivia, Rocío, en Estepa, Sevilla, 17 anos. E uns días atrás, non fai nin un mes, cinco mulleres asasinadas, unha delas embarazada, e un neno asasinado tamén en apenas unha semana.  
Por todas elas, reunámonos en silencio fronte ao Concello este luns 14 de xuño as 13:00h.
 
Ioga no castelo – celebración do Día Internacional do Ioga
A Guarda, 14 de xuño de 2021. O domingo 20 de xuño no Castelo de Santa Cruz ás 10.30 h. da mañá o Centro Awen Yoga celebrará o Día internacional do Ioga coa colaboración do Concello, esta sería a súa terceira edición neste fermoso enclave natural. O obxectivo desta actividade é celebrar este día e que as persoas se acheguen ao mundo do Ioga e coñezan os seus beneficios.
En sánscrito Ioga significa unión entre corpo, mente e espírito.
O Día Internacional do Ioga recoñece tanto a orixe do ioga como a súa práctica. A iniciativa de celebrar este día a nivel internacional foi presentada ante as Nacións Unidas polo Primeiro Ministro da India, Narendra Modi, en setembro de 2014 con estas palabras:
“El yoga es una inestimable contribución de la antigua tradición de la India. Encarna la unidad de la mente y el cuerpo, el pensamiento y la acción, la moderación y la satisfacción plena, la armonía entre el hombre y la naturaleza, y un enfoque holístico de la salud y el bienestar”.
Trala súa proposta, a ONU aprobou a resolución, cuxa iniciativa foi apoiada por 175 países, o máis elevado número de países solidarios na historia da organización.
Esta actividade vai a estar dirixida polos profesionais do Centro Awen: Elvira, Pablo e Carmiña, profesora de ioga para nenas/os e adolescentes.
Se podes respirar, podes practicar Ioga. Anímate a coñecelo aínda que nunca o practicases!
Prazas limitadas. Actividade gratuíta.
Recoméndase aos participantes traer una esterilla ou toalla, unha manta e roupa cómoda.
Teléfonos de información
Teléfonos a través dos cales podes contactar para pedir máis información:  
Awen Yoga: 986 611 871  / centroawenyoga@gmail.com
Concello: 986 610 000 (ext.7)
 

O Ciclo “Sostendo o Futuro” remata este sábado coa representación de “Plancton” na Praia do Muíño
A Guarda, 15 de xuño de 2021. O Concello da Guarda pecha este sábado o ciclo “Sostendo o Futuro”, actividades coa finalidade de tomar conciencia en torno aos valores de sostebilidade e coidado da nosa contorna. Para este fin escolléronse actividades de diferente natureza que nos axuden a preguntarnos, dende diferentes posicións, sobre o noso día a día e a consecuencia de accións cotiás e insignificantes aparentemente.
Xa para pechar este ciclo e ás portas do verán, chega unha proposta infantil coa compañía “Títeres Entucasa” sobre a contaminación das nosos océanos, concretamente de como o incremento dos plásticos afecta ao plancton e aos cambios no hábitat das especies mariñas.
Unha divertida aventura onde os máis pequenos descubrirán que é o plancton e como axudar a salvalo, unha obra con afán divulgativo  e mensaxe ecoloxista na que rir, asustarse e cantar coa canción de Planky e Tonky.
A representación de “Plancton” será o sábado 19 de xuño na Praia do Muíño, ás 18:00h. Inscrición previa en centrocultural@aguarda.es e en caso de choiva o evento terá lugar no Centro Cultural.
 
O concello da Guarda licita as obras de reforma e adecuación das dependencias da policía local
A Guarda, 15 de xuño de 2021. O Concello da Guarda ven de recibir a aceptación, por parte da Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo da Xunta de Galicia, dunha axuda por importe de 39.813,19€ para a Reforma e adecuación á norma das  dependencias da Policía Local.
Producirase a execución simultánea das obras en convivencia co uso alternativo das instalacións e das distintas dependencias que iran renovándose alternativamente conforme a o plan deseñado para permitir o mantemento da actividade policial, cas menores inxerencias posibles, tanto para traballadores coma para os cidadáns.
Con esta reforma nas dependencias pretendese habilitar, a maiores da renovación das mesmas, mellorar a zona de atención o público, cun espazo para oficinas e un espazo para sala de Xuntas que, xunto cos vestiarios, conforman unhas instalacións desta categoría.
En total pretendese ampliar as infraestruturas existentes ata os 183m2, con dúas oficinas, vestiarios diferenciados para homes e mulleres, almacén e sala de xuntas, empregando parte das vellas instalacións de Servizos Sociais.
Para o alcalde da Guarda, Antonio Lomba, esta é unha actuación moi importante, posto que ven a mellorar as condicións de traballo dos membros da Policia Local, nunhas instalacións que precisaban unha urxente rehabilitación e adaptación aos tempos que corren, o que permitirá prestar un mellor servizo a toda a cidadanía guardesa.
O orzamento desta licitación é de 47.00,94 € sen IVE (o orzamento con IVE é de 56.875.98 €). O prazo de execución das obras é de 45 días hábiles. Os pregos administrativos que rexen esta licitación así como o proxecto están a disposición dos interesados no Perfil do contratante da Sede Electrónica do Concello da Guarda e na Plataforma de Contratación do Sector Público. Finalmente, o prazo para a presentación de ofertas remata o vindeiro día 25 de xuño.
 

A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Guarda felicítase do reforzo do centro de saúde
A Guarda, 16 de xuño de 2021. A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Guarda avaliamos de xeito positivo o reforzo do Centro de Saúde con 3 novos facultativos, co que pasaremos a ter 6 dos 8 que nos corresponden. Levamos moito tempo denunciando a situación inadmisíbel do centro coa falta de cobertura de ausencias prolongadas, chegando a darse a situación de só termos 3 médicos de xornada ordinaria. As consecuencias coñecémolas, en forma de deterioro na calidade asistencial, de desatención de milleiros de persoas, sobrecarga do persoal do centro e aumento na demora para conseguir unha cita.
Ao longo deste tempo, a poboación e os veciños da Guarda acompañaron e participaron das nosas mobilizacións, secundadas tamén polo propio persoal do centro. Entendemos que, sen esta acción colectiva, sen esta implicación da sociedade guardesa, non estariamos hoxe falando desta noticia. A presión, a organización e a mobilización popular non son só efectivas, senón que son a única vía para facer valer os nosos dereitos.
Non queremos tampouco confiarnos nin dar por finalizada a nosa tarefa. As nosas reivindicacións son claras e transparentes: cobertura plena das ausencias do centro até completar os 8 médicos de Atención Primaria, ambulancia medicalizada na zona e duplo equipo no PAC.
Lembremos que o PAC atende a poboación tamén de Oia e o Rosal. En Oia actualmente non hai médicos e no Rosal falta 1 dos 3. Estamos no inicio do verán, período en que se triplica a poboación da Guarda e que coincide coas vacacións e descansos lexítimos do persoal que nos atende. Todos estes elementos configuran unha situación de risco para a poboación, que se verá atendida durante boa parte do mesmo só por 4 médicos, que non terá opción de atención en horario de PAC no caso de saída dese equipo a unha emerxencia, que pode verse na situación de non ter unha ambulancia disponíbel para unha situación extrema.
Por iso, dentro da satisfacción que nos produce a consecución dun logro como o que hoxe celebramos, mantemos a garda alta e chamamos a permanecer vixilantes, a fin de non retroceder un só paso, a fin de non dar por perdidos as reclamacións que lexitimamente mantemos.
Só a mobilización e a unidade dan resultado, persistamos nese camiño.
 

O Grupo Socialista leva ao Parlamento unha iniciativa para reclamarlle á Xunta que realice o vial de acceso Sur ao porto de A Guarda
A Guarda, 17 de xuño de 2021. Leticia Gallego Sanromán, Patricia Otero Rodríguez, Luís Manuel Álvarez Martínez e Julio Torrado Quintela, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a seguinte pregunta para a súa resposta oral en Comisión 2.a, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos.A Guarda ten un porto pesqueiro que, na actualidade, carece dunha vía de comunicación aceptable coa estrada PO-552, vía de entrada e saída da localidade.
Isto dificulta moito o tráfico de vehículos, especialmente vehículos pesados.
Esta necesidade de mellorar a comunicación do porto xa ven de vello. No ano1993 o PXOM xa contemplaba un novo acceso ao porto da Guarda por considerar estratéxica a mellora da comunicación co porto pesqueiro, ao ser este, un dos motores económicos da localidade.
Ata o ano 2017 a estrada que conducía ao porto era a Estrada Provincial EP-3401 tamén denominada rúa Concepción Arenal. Esta estrada, construída a mediados do século XX como principal acceso ao porto, viuse afectada polo continuo crecemento da vila ao seu arredor e pasou a ter a consideración de vía urbana.
O PMUS (Plan de Mobilidade Urbana Sostible) da Guarda, redactado no 2017, recomendaba, como unha actuación clave, unha intervención na rúa Concepción Arenal orientada a un modelo de mobilidade peonil e vinculaba esta actuación coa execución dun novo acceso ao porto da Guarda. No plan ambas actuacións considéranse claves para un cambio de modelo. Neste mesmo ano o alcalde solicita a redacción do proxecto de construción dun novo acceso ao porto desta localidade á Deputación de Pontevedra.
No ano 2018 o Concello da Guarda e a Deputación de Pontevedra acometen as obras de humanización da rúa Concepción Arenal. En 2019 rematan estas obras que teñen como obxectivo mellorar a mobilidade peonil e accesibilidade da rúa.
Con esta actuación a rúa pasa a ser de plataforma única con preferencia peonil.
Esta nova concepción da rúa dificulta en gran medida o acceso ao porto, en particular para o tráfico pesado, cos problemas para a mobilidade xerados nas inmediacións.
A principal necesidade a satisfacer no Concello da Guarda é a mellora dos accesos ao porto.
Desde o Grupo Parlamentario Socialista enténdese que ademais da pesca e da actividade das redeiras existen outras actividades, importantes para o tecido económico da vila que dependen dun novo acceso ó porto da. Os colectivos que amosaron máis interese por esta infraestrutura foron a Confraría e as Redeiras, que empregan estes viais para o transporte de redes, marisco e peixe.
A actividade pesqueira e marisqueira na Guarda non vai a ir a menos, a previsión é que no futuro aumente a actividade económica do porto dado as grandes posibilidades que ofrece tanto a nivel comercial como turístico. Por este motivo, en agosto de 2019 xurdiu na Guarda un movemento civil apoiado polas asociacións empresariais, culturais, deportivas e sociais, e polo propio Concello, que ten como obxectivo conseguir melloras para o seu porto que permitan un uso máis intensivo do porto, tanto para profesionais como para uso náutico e deportivo, e que actúe como o motor económico da localidade.
Por todo o exposto, as deputadas e os deputados que asinan formulan a seguinte pregunta para o seu debate en Comisión: A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade vai realizar, nesta lexislatura, a construción do vial do acceso sur ao porto da Guarda?
 
Este ano o San Xoan non terá fogueiras públicas
A Guarda, 17 de xuño de 2021. Ante a proximidade da celebración da Noite de San Xoán, dende a Policía Local da Guarda infórmase que todos aqueles que desexen facer unha fogueira deberán solicitar o permiso nas súas oficinas da Praza do Reló.
Este ano e, debido á situación sanitaria, só se permitirán fogueiras en espazos privados, previa solicitude particular e cun aforo máximo de 15 persoas.
Ademais, póñense a disposición dos guardeses e guardesas que teñan dúbidas sobre como e onde se poderán facer estas fogueiras.
Dende o Concello da Guarda agradécese a colaboración de todos os veciños e veciñas da vila para entre todos desfrutar da noite e facer dela unha festa segura.
 

A Xunta rexeita executar o acceso sur ao porto da Guarda cando “é unha infraestrutura fundamental para o futuro” da vila
A Guarda, 18 de xuño de 2021. A deputada socialista Leticia Gallego censura que a Xunta rexeite executar o acceso sur ao porto da Guarda cando “é unha infraestrutura fundamental para o futuro” da vila. Fíxoo, hoxe, logo de que a Dirección Xeral se posicionase ao respecto ante unha pregunta do Grupo Socialista na Comisión de Infraestruturas do Parlamento.
“Que non se realice este proxecto a quen prexudica é principalmente aos mariñeiros, as redeiras  e a veciñanza da Guarda”, sentenciou a socialista, quen cualificou de “agravio” con respecto a outros concellos nos que si se están facendo novas infraestruturas. “Pedimos igualdade e equidade para todos os concellos de Galicia, independentemente da cor política do seu alcalde ou alcaldesa”.
Así, “con esta nula política en investimento en obra pública normal que non se realicen as centos de infraestruturas pendentes nos concellos galegos”, lamentou a dirixente socialista, quen sinalou que “esta é gran política que fai o goberno de Feijóo en Galicia” cando “non lle importa a nosa terra nada”, xa que “só se inviste nos concellos do PP”.
Por iso, reclamou a realización de proxectos de infraestruturas “para todos os concellos”, logo de coñecer que a Axencia Galega de Infraestruturas investiu 8,4 millóns de euros en concellos do Partido Popular, fronte a 280 mil euros dedicados a concellos dirixidos por rexedores ou rexedoras do PSdeG. “Isto é unha discriminación que afecta a moitísimos concellos da nosa terra e é unha vergoña”, censurou.
No caso específico da Guarda, a responsable socialista alertou de que o seu porto pesqueiro “carece dunha vía de comunicación aceptable coa estrada PO-552” que é a vía de entrada e saída á localidade, “o que dificulta moito o tráfico de vehículos, especialmente os pesados”.
Por último, Gallego urxiu a que esta infraestrutura se financie “dende diferentes administracións”, xa que o Concello da Guarda “por si só non pode capitalizar a obra”, polo que debería ser “unha administración supramunicipal, como a Xunta de Galicia, a que o faga”. “O orzamento medio total acadaría, de forma aproximada, os 2,4 millóns de euros, “un custe que se agarda sexa asumido conxuntamente”.
 
“Daniela Pirata e as mozas pirata” chegan o 26 de xuño á Guarda
A Guarda, 18 de xuño de 2021. O Centro Cultural da Guarda acolle o vindeiro sábado día 26 de xuño a actividade de animación á lectura "Daniela Pirata e as mozas pirata", por Donde Viven los Cuentos.
Esta actividade, organizada dende a Biblioteca Pública Municipal da Guarda, terá lugar o sábado 26 de xuño ás 12:00 horas no salón de actos do Centro Cultural e require dunha inscrición previa no enderezo electrónico centrocultural@aguarda.es
"Daniela Pirata e as mozas pirata" é un contacontos interactivo no que a nosa pirata preferida, Daniela, vivirá unha nova aventura co Caimán Negro. Nesta ocasión, coñeceremos ás Pirañas Intrépidas, un equipo que cumprirá as misión de Daniela con máis rapidez. Daniela competirá con elas pero descubrirá que xuntas son mellores. Unha aventura de cooperación trepidante e emocionante na que xogaremos e bailaremos.
   
Érguete convoca Asemblea Xeral Ordinaria de socios
A Guarda, 18/06/21.- A Xunta Directiva da Asociación Érguete Baixo Miño convoca a todas/os as/os socias/os a participar na Asemblea Xeral Ordinaria que se celebrará o venres día 25 de Xuño de 2021, ás 20:00 horas en primeira convocatoria e ás 20:30 horas en segunda convocatoria, no local social respectando o protocolo COVID-19, e que contará co seguinte
ORDE DO DÍA:
1º Aprobación se procede, da Acta da Asemblea Xeral Ordinaria 2020
2º Aprobación se procede, das Contas anuais do exercicio 2020
3º Aprobación se procede, do Orzamento Económico do exercicio 2021
4º Aprobación se procede, Memoria Actividades 2020
5º Aprobación se procede, Plan de Traballo 2021
6º Rogos e preguntas.
 
Vespa velutina: que debes saber?
A Guarda, 18 de xuño de 2021. A Vespa velutina, é unha especie procedente de Asia catalogada en España como especie invasora. Trátase dunha especie que pode ocasionar danos na apicultura, na agricultura e no medio ambiente xa que ataca ás colmeas matando ás abellas melíferas e provocando o descenso da poboación das especies polinizadoras, moi importantes para a produción agrícola.
O risco para a saúde humana é o mesmo que o xerado por calquera outra avespa xa que non son máis agresivas que as avespas autóctonas e só atacan cando se ven ameazadas, polo que é importante manterse a máis de 5 metros do niño.
A época de trampeo vai de febreiro a maio, durante a fase de construción e actividade do niño primario. O mellor lugar para colocar as trampas son os camelios, que están en flor entre febreiro e maio e atraen á avespa asiática. Pódense facer trampas caseiras e existen numerosas receitas de líquido atraínte para atrapar a exemplares desta especie.
O máis importante para combater a presenza da Vespa velutina é a súa identificación e diferenciación doutras especies autóctonas. A avespa autóctona máis similar é a Vespa crabro. A Vespa velutina ten o corpo negro a excepción do cuarto segmento abdominal que é de cor amarelo, a súa cabeza é negra e alaranxada e as patas son amarelas. A Vespa crabro, sen embargo, posúe o abdome maiormente amarelo salvo o primeiro segmento e parte do segundo que son negros e o tórax, a cabeza e as patas son de cor marrón-pardo.
En caso de localizar un niño de Vespa velutina non se acheguen a el a menos de 5 metros e comuníqueo ao 012.
 

A superliga Galicia de futevolei chega a A Guarda o 11 de xullo
A Guarda, 19 de xuñoi de 2021. Este venres presentouse, nas instalacións da empresa Celtamotor, patrocinador do Club Deportivo Futevolei Vigo, a nova edición da Superliga Galicia de Futevolei. Participaron no acto a tenente de alcalde da Guarda, Montse Magallanes, o concelleiro de deportes de Nigrán, José Luis Sanromán, o presidente do Club Futevolei Vigo, Germán Martínez e patrocinadores da liga.
Nesta edición, que iniciarase o 27 de xuño, a novidade principal é a incorporación das novas
instalacións de fútbol praia do Concello da Guarda. Así mesmo, o Concello de Nigrán celebrará a fase final do campionato autonómico durante tres días na praia de Panxón, que incluirá partidos nocturnos.
Así, o campionato desenrolarase en catro etapas. A primeira delas, na praia de Samil o próximo 27 de xuño, celebrándose o segundo campionato puntuable nas novas instalacións do Codesal da Guarda na fin de semana do 11 de xullo. O terceiro campionato puntuable xogarase o domingo 18 de xullo nunha das praias do Salnés. A liga xogase cun formato de ranking dividido en dúas categorías: primeira e segunda división. As parellas participantes puntuarán nos tres primeiros campionatos, tratando de clasificarse para a superfinal de Nigrán que se celebrará nun espectacular evento os días 27, 28 e 29 de agosto. Alí encontraranse os mellores xogadores que loitarán por obter o título de campión galego.
Tamén no acto, o presidente do Club Deportivo Futevolei Vigo, Germán Martínez, fixo referencia ás dificultades para a práctica do deporte que se teñen sufrido no último ano e á mensaxe que o club quere transmitir de vida saudable e deporte, desfrutando dos espectaculares paisaxes, gastronomía e areais das Rías Baixas, o Baixo Miño e de toda a costa galega en xeral. “Trala cancelación da edición 2020 debido á pandemia e grazas ao apoio de todos, saímos reforzados e agardamos récord de participantes nesta edición con xogadores de toda Galicia, doutras comunidades e incluso do norte de Portugal” engadiu o directivo, que destacou o comportamento exemplar de xogadores e patrocinadores fronte á situación da pandemia e que apostan por un deporte que cada ano crece máis nas praias galegas.
As inscrición continúan abertas para quen desexe participar en algún dos campionatos na web do club www.futevoleivigo.com e contactando a través das súas redes sociais para máis información.
 

Lectores da Biblioteca Pública Municipal e da Biblioteca do IES A Sangriña xa contan con exemplares do Cómic “Historia dunha Loita”
A Guarda, 21 de xuño de 2021. O Concello da Guarda recibiu os cómics “Amelia: historia dunha loita” adquiridos dende o CIM e fixo entrega de varios exemplares na xornada deste luns á Biblioteca do IES A Sangriña(BiblioTrega) e á Biblioteca Pública Municipal da Guarda(para o seu Punto lila).
Nos actos de entrega no IES A Sangriña e na Biblioteca Pública Municipal estiveron presentes o Alcalde da Guarda, Antonio Lomba e a Directora do Centro de Información á Muller da Guarda, Yolanda Villaverde, xunto cos responsables das respectivas bibliotecas.
Con esta entrega péchanse as actividades promovidas dende o CIM da Guarda e na que participou o alumnado de 1º de Bacherelato do IES A Sangriña da Guarda.
O cómic “Amelia: historia dunha loita” basease nunha historia real que narra o verdadeiro rostro da prostitución desde a óptica de Amelia Tiganus. Este proxecto nace en forma de cómic xa que ler un cómic ofrece un acceso inmellorable a un determinado grupo da poboación máis moza que, co emprego doutros medios máis tradicionais, veríamos comprometido o obxectivo principal de chegarlles directamente e sen recelos, sendo un instrumento ideal para conectar da maneira más eficiente con este público.
Amelia Tiganus estivo hai dous anos na Guarda nun relatorio e para completar esta acción, decidiuse centrar as accións deste ano na poboación máis nova a través da presentación deste cómic, realizada fai uns meses.
Amelia Tiganus é una activista feminista , nacida o 11 de marzo de 1984 en Galati, Rumanía. Vive en Euskadi, a súa xanela ao mundo desde a que puido reconstruír a súa vida e renacer despois de ter sido explotada sexualmente durante cinco años no Estado español.
Trátase dunha actividade financiada polo Pacto de Estado con cargo á asignación recibida do Ministerio de Igualdade, a través da Secretaría de Estado de Igualdade e contra a violencia de xénero.
 
Lectores da Biblioteca Pública Municipal e da Biblioteca do IES A Sangriña xa contan con exemplares do Cómic “Historia dunha Loita”
A Guarda, 21 de xuño de 2021. O obxecto destas axudas é contribuír a paliar o impacto económico que sufriron os negocios con sede social no Concello da Guarda como consecuencia da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19.
Á primeira liña de axudas, que ten de prazo ata o 25 de xuño inclusive para a presentación de solicitudes, ten como obxectivo apoiar economicamente a aqueles negocios que tiveron que estar pechados ao público en aplicación da Orde de 26 de xaneiro de 2021, e que obrigou ao cese de actividade en ximnasios, piscinas, establecementos de restauración ou albergues turísticos, entre outros.
Poderán xustificarse todos aqueles gastos que se teñan realizado entre o 1 de xaneiro de 2021 e o 25 de xuño, data de finalización do prazo de presentación de solicitudes.  
Cada beneficiario/a poderá recibir ata un máximo de 700 euros en función da contía xustificada.
Máis información sobre os establecementos afectados pola Orde do 26 de xaneiro de 2021: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210126/2549/AnuncioC3K1-260121-7_es.html
Ligazón as bases da convocatoria:
A segunda liña de axudas está dirixida a negocios en xeral e entidades do 3º sector que desenvolvan actividades económicas na vila, e estaría aberta a solicitude ata o 8 de xullo inclusive. Poderán ser subvencionados aqueles gastos que se indican nas bases, que poden ter sido efectuados entre o 14 de marzo de 2020 e o 30 de abril de 2021.
Cada beneficiario/a poderá recibir ata un máximo de 300 euros en función da contía xustificada.
Ligazón ás bases da convocatoria:
 

Nova Xunta Directiva para o periodo 2021-2024 na Sociedade Filatélica e Numismática Guardesa
A Guarda, 22 de xuño de 2021. O pasado sábado 19 de xuño, celebrouse no local social (rúa Ramón Sobrino nº8) a Asamblea Xeral Ordinaria da Sociedade Filatélica e Numismática Guardesa donde, entre outros puntos, se elexía ao Presidente para o periodo 2021-2024. Para a Presidencia presentouse o socio José Ángel Gándara Rodríguez onde foi aprobado para o cargo por unanimidade. José Ángel Gándara é coleccionista dende fai 30 anos; con un recoñecido prestixio Internacional e que ademáis, coñece como naide o mundo asociativo da filatelia pois, foi durante máis de 20 anos secretario desta sociedade. Ademáis, leva máis de 20 anos na directiva da Federación Galega de Sociedades Filatélicas (FEGASOFI), oito anos deles como Secretario Xeral. E, 20 anos sendo membro da comisión de Temática da Federación Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI).
A continuación, celebrouse a Asamblea Xeral Extraordinaria onde se elixiu ao resto de compoñentes da Xunta Directiva.  A maioría dos membros xa contan cunha ampla experiencia na promoción da filatelia e unha ampla traxectoria na realización de exposicións.
A nova Xunta Directiva da Sociedade Filatélica e Numismática Guardesa queda formada por:
Presidente, José Ángel Gándara Rodríguez; Vicepresidente, Marcelino Portela Lorenzo; Secretaria, Marta Verde Rodríguez; Tesoureiro, Marco Antonio Alfonso Vázquez y vogales, Cristina Domínguez Rotea, Ramón González González y Teodosio González Ferreira.
 
Mesa redonda sobre a sanidade
A Guarda, 22 de xuño de 2021. O BNG da Guarda organiza unha palestra onde falarán sobre a situación actual da sanidade.
No acto intervirán Anxo Baz, portavoz municipal do BNG da Guarda, Álvaro Lamas, médico do centro de saúde da Guarda, Montse Prado e Manuel Lourenzo, deputados no Parlamento Galego.
O acto será o vindeiro xoves 24 ás 20:30h na Praza do Reló.
 

O Concello da Guarda convoca os Premios de Educación 2020-21
A Guarda, 23 de xuño de 2021. O Concello da Guarda ven de publicar as Bases de participación nos Premios de Educación 2020-21, co ánimo de incentivar o estudo e reforzar actitudes e hábitos relacionados co traballo, esforzo, participación e convivencia entre as persoas mozas.
Participa nesta convocatoria o alumnado que curse estudos nos centros públicos e concertados de primaria ou secundaria da localidade de A Guarda durante o curso 2020-2021, establecéndose un máximo de 28 premios consistentes en material informático.
Son requisitos ter obtido unha nota media mínima de 8, salvo naqueles casos nos que se propoña ao alumnado o recoñecemento polo seu traballo, esforzo e participación.
Constituirase unha comisión avaliadora integrada por un/unha Presidente/a, catro vogais e un/unha Secretario/a, entre os cales haberá representantes municipais e dos centro educativos municipais, que serán os encargados de ditaminar aos/as premiados/as. O listado de premiados/as será publicado na web municipal www.aguarda.es
 
A Guarda celebra este domingo o Día Internacional do Ioga
A Guarda, 23 de xuño de 2021. Despois do aprazamento por motivos meteorolóxicos da pasada fin de semana finalmente celebraremos o Día Internacional do Ioga este domingo 27 de xuño no Castelo de Santa Cruz ás 10.30 h da mañá. Esta actividade está organizada polo Centro Awen Yoga en colaboración co Concello da Guarda e xa vai pola súa terceira edición neste fermoso enclave natural. Con este encontro preténdese celebrar este día e que as persoas de diferentes idades e condicións físicas poidan coñecer o mundo do Ioga e os seus beneficios.
En sánscrito Ioga significa unión entre corpo, mente e espírito. O Día Internacional do Ioga recoñece tanto a orixe do ioga como a súa práctica. A iniciativa de celebrar este día a nivel internacional foi presentada ante as Nacións Unidas polo Primeiro Ministro da India, Narendra Modi, en setembro de 2014 con estas palabras:«El yoga es una inestimable contribución de la antigua tradición de la India. Encarna la unidad de la mente y el cuerpo, el pensamiento y la acción, la moderación y la satisfacción plena, la armonía entre el hombre y la naturaleza, y un enfoque holístico de la salud y el bienestar».
Trala súa proposta, a ONU aprobou a resolución, cuxa iniciativa foi apoiada por 175 países, o máis elevado número de países solidarios na historia da organización.
Esta actividade vai a estar dirixida polos profesionais do Centro Awen: Elvira, Pablo, Iria e Carmiña, profesora de ioga para nenas/os e adolescentes.
Se podes respirar, podes practicar Ioga. O Ioga é para todas e todos sen importar a idade e o estado físico. Anímate a coñecelo aínda que nunca o practicases!
Prazas limitadas. Actividade gratuíta.
Recoméndase aos participantes traer una esterilla ou toalla, unha manta e roupa cómoda.
 

A Xunta colabora co concello da Guarda na reforma das dependencias municipais para mellorar a calidade dos servizos prestados aos cidadáns
A Guarda, 24 de xuño de 2021.- A directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, visitou hoxe xunto o delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López, as actuacións levadas a cabo en varias dependencias municipais ao abeiro da Orde de Infraestruturas de uso público para mellorar a calidade dos servizos prestados á veciñanza. No marco desta liña de axudas, a Xunta apoiou con máis de 23.000 euros a reforma da oficina de turismo e a do padrón, así como a dotación de novo equipamento acústico e de iluminación no salón de actos e na sala de usos múltiples.
Os traballos levados a cabo na oficina de turismo no antigo edificio do antigo concello inclúen a ampliación do espazo dispoñible para os visitantes e a eliminación de barreiras arquitectónicas para contar cunhas instalacións máis accesible e cumprir así os criterios para optar a Q de Calidade para o Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE). No caso do espazo dedicado a secretaría, rexistro e padrón, habilitouse unha dependencia independente para atender aos cidadáns que asisten ao padrón para garantir a súa intimidade nas súas xestións.
Natalia Prieto destacou a importancia da colaboración da Xunta coas administracións locais para que poidan levar a cabo actuacións que redunden no benestar e na mellora de calidade de vida dos veciños. A través da Orde de Infraestruturas coa que se financian estas actuacións, o Goberno galego apoia precisamente as iniciativas dos concellos galegos para a creación e/ou mellora das infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais.
Na convocatoria deste ano, a Xunta mantén o orzamento de 4 millóns de euros que destinou o ano pasado a esta liña de axudas, despois de incrementalo en 2020 nun millón de euros respecto a 2019.
O investimento realizado nos últimos anos pola Xunta no concello supera os 1,3 millóns de euros ao abeiro desta orde e doutras liñas da Vicepresidencia Primeira para adaptar varias instalacións municipais, así como a contratación de auxiliares de Policía Local ou o financiamento do Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES).
 

Alcaldes e alcaldesas do Camiño Portugués da Costa xúntanse para por en valor e defender este itinerario xacobeo
A Guarda, 25 de xuño de 2021. Na xornada deste venres día 25 de xuño de 2021 a Casa dos Alonsos acolleu unha xuntanza na que participaron o Alcalde de Baiona, Carlos Gómez; a Alcaldesa de Oia, Cristina Correa; a Alcaldesa de O Rosal, Ánxela Fernández e o Alcalde da Guarda, Antonio Lomba.
O motivo desta reunión foi o de por en común a situación do Camiño Portugués da Costa na súa entrada en Galicia dende territorio Portugués, tendo en conta que en certas publicacións non se está a fixar o itinerario correcto, o que motiva que boa parte dos peregrinos non circulen pola ruta recoñecida e promovida oficialmente. Tamén abordaron as dificultades que se atopan os peregrinos para cruzar o río Miño e as posibles solucións.
Por este motivo os alcaldes e alcaldesas acordaron a petición dunha xuntanza coa directiva do Xacobeo para transmitirlle a problemática xurdida en relación co Camiño Portugués da Costa, así como a toma de medidas para evitar que non se volten a empregar itinerarios non oficiais en publicacións. Asimesmo solicitaron unha xuntanza da Mesa do Camiño da provincia de Pontevedra para apoiar as súas demandas.
Os acaldes e alcaldesas entenden que o máis urxente e buscar solucións a curto prazo para resolver o problema do transporte de pasaxeiros entre Caminha e A Guarda, para dar continuidade ao Camiño Portugués da Costa no seu paso polo Esteiro do Miño.
 
A primeira fin de semana de xullo marca o comezo da programación de verán na Guarda
A Guarda, 25 de xuño de 2021. Tradicionalmente a programación de verán do Concello da Guarda daba comezo coa Festa da Langosta e da Cociña Mariñeira, pero haberá que esperar ao 2022 para celebrar o 30º aniversario desta festa gastronómica declarada de Interese Turístico Galego.
A pesares de que este primeiro fin de semana de xullo non se poderá celebrar a tradicional festa gastronómica debido as actuais restricións sanitarias, si haberá unha programación especial para conmemorar que A Guarda é un destino escollido por moitos visitantes para degustar da nosa cociña e da nosa gastronomía.
A langosta, o peixe espada e a cociña mariñeira son os pratos estrelas da nosa gastronomía, que grazas ao bo facer dos restaurantes fixeron que A Guarda este considerada como un destino gastronómico recoñecido na provincia de Pontevedra e que nesta primeira fin de semana de xullo poderán degustar os visitantes e a veciñanza guardesa, xunto cunha programación cultural para o goce de todos.
A primeira actividade proposta terá lugar na xornada do venres 2 de xullo coa observación de estrelas no Puntal, nunha actividade titulada “VENRES DE XULLO BAIXO AS ESTRELAS” que se prolongará os días 2, 9, 23 e 30 de xullo e para a cal é preciso unha inscrición previa a través do correo electrónico aguarda.oficina.turismo@gmail.com
A fin de semana continuará nas xornadas do sábado 3 e domingo 4 de xullo con diversas propostas de entretemento con pasarrúas, maxia e concertos musicais.
 
A Guarda aplica o Protocolo CES para o control das colonias felinas
A Guarda, 25 de xuño de 2021. O Concello da Guarda leva xa varios anos traballando na aplicación do Protocolo CES, que é un método de captura-esterilización-solta, cuxo obxectivo é controlar as colonias felinas que hai actualmente no municipio. Para iso, en ocasións anteriores actuouse, entre outras, na colonia do monte, esterilizando aos gatos e gatas que a forman.
Debido a que aínda existen na nosa vila moitas colonias que non están controladas, dende o Concello quérese avanzar na aplicación do Protocolo CES coa axuda dos voluntarios e voluntarias que queiran participar. Para desenvolver isto, ponse a disposición da cidadanía un servizo de préstamo da gaiola-trampa para, entre todos, ir capturando e esterilizando aos gatos que conforman as diferentes colonias e evitar que proliferen sen control.
Todas aquelas persoas interesadas en colaborar poderán obter máis información dirixíndose ao departamento de medio ambiente do Concello da Guarda a través do 986 61 00 00 ou de medioambiente@aguarda.es
 

A Aula CeMIT da Guarda programa nova formación en novas tecnoloxías este verán
A Guarda, 28 de xuño de 2021.  A Aula CeMIT da Guarda organiza novos cursos de novas tecnoloxías de balde para adultos neste verán: un curso de deseño dixital e outro sobre manter a salvo as imaxes.
O curso de “Deseño dixital con Canva” permitirá aos participantes coñecer esta ferramenta e os principios básicos do deseño para poder realizar carteis, imaxes para redes sociais ou postais, entre outras cousas. O curso “Non perdas as túas fotos!” está dirixido sobre todo a aquelas persoas que se inician na informática e queren ter as súas fotos a salvo ou poder visualizalas en varios dispositivos.
Todas aquelas persoas que estean interesadas poden formalizar a súa inscrición na Aula Cemit da Guarda, no primeiro andar do Centro Cultural, chamando ao 986 61 18 50 ou no enderezo de correo electrónico cemit.aguarda@xunta.gal.
Todos os cursos son de balde e con prazas e aforo limitado debido á pandemia.
Sobre a Rede CeMIT
A Rede de Centros para a Modernización e a Inclusión Tecnolóxica de Galicia, Rede CeMIT da Xunta de Galicia, configúrase como un importante vehículo para a posta en práctica de iniciativas orientadas a impulsar as TIC e a Sociedade da Información na nosa comunidade e tamén das políticas de goberno en áreas como a empregabilidade, competitividade empresarial, e-inclusión, benestar e a e-Administración. O concello da Guarda mantén a aula CEMIT en funcionamento grazas a un técnico contratado a través da liña 3 do plan concellos da Deputación de Pontevedra, de fomento de emprego.
Conformada por unha serie de aulas públicas de acceso libre e de balde, dotadas de avanzado equipamento informático, audiovisual e multimedia, contan con acceso a Internet e abarcan a totalidade das comarcas de Galicia.
 
-A Guarda Diversa- trae á Guarda accións para dar visibilidade ao colectivo LGTBIQ+
O Concello da Guarda, a través do Centro de Información á Muller e da Concellería de Igualdade coa colaboración de Sara Uris- responsable do proxecto Transformando Realidades-, continúa un ano máis co proxecto “A Guarda Diversa”, de cara a visibilizar ao colectivo LGTBIQ+ mediante varias accións, que terán lugar entre o 9 e o 11 de xullo.
As actividades arrancaron na xornada deste luns día 28 de xuño coa gravación dun Manifesto que será publicado na web municipal en nas redes sociais, así coma a colocación da bandeira representativa deste colectivo na fachada da Casa consistorial.
A parte central das actividades terán lugar entre o 9 e o 11 de xullo, nunha fin de semana que arrancará o venres 9 de xullo ás 19:00h con dúas accións en paralelo. Por unha banda a Praza do Reló acollerá unha mesa redonda baixo o título "Ver e non só mirar. A visibilidade LBT", un faladoiro onde trataráse a importancia de tomar conciencia dos temas actuais que afectan ás mulleres Lesbianas, Bixesuais e Trans, o seu papel na historia do colectivo e cales son os obxectivos de cara o futuro, e que estará impartida por María Torre(Ars Eróticas) e Elisabeth Pérez (Asociación Nós Mesmas), baixo a moderación de Sara Uris.
Tamén ás 19:00h a Casa dos Alonso acolle “Piratrans Carabarco”, un Obradoiro Infantil dirixido a crianzas de 4 a 8 anos e impartido por Roberta Mattia, da Asociación Nós Mesmas, onde, a través da historia de Piratrans Carabarco, transmítese ás crianzas o valor da diversidade e a igualdade. Despois do conto, faráse unha actividade plástica cos nenos e nenas asistentes.
Na xornada do sábado día 10 de xullo ás 12:00h a Praza do Reló será o escenario para a mesa redonda "Familias TransOrgullosas", que estará impartida por Soledad Fernández, Pilar Fonte e Alejandra Alvedro, baixo a moderación de Sara Uris e onde tratarase sobre familias TransOrgullosas, abordando temáticas como as expectativas da crianza, a diversidade familiar e a transexualidade na infancia. Haberá tamén nesta xornada unha actuación sorpresa do grupo de baile Xamaraina.
Xa para pechar esta segunda edición de A Guarda Diversa, na xornada do domingo día 11 de xullo, a Praza de Avelino Vicente acolle ás 12:30h o espectáculo de Poesía Eléctrica da man do poeta Samuel Merino “Pompa e Boato” co acompañamento musical de Fernán Permuy(guitarra), un recital a partires dunha escolma de poemas en galego e castelán, que son un percorrido por un tempo de espazos baleiros que se enchen de palabras e harmonías.
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES:
Venres 9 de xullo: 19.00 – 21.00h Na praza do Reló "Ver e non só mirar. A visibilidade LBT". Mesa redonda sobre temática LGTBIQ+, centrada nas mulleres lesbianas, bisexuais e trans. Impartida por María Torre(Ars Eróticas) e Elisabeth Pérez(Presidenta da Asociación Nós Mesmas). Moderada por Sara Uris.
Venres 9 de xullo: 19.00 – 20:30h. Nas dependencias do Concello da Guarda. Piratrans Carabarco  Obradoiro Infantil dirixido a crianzas de 4 a 8 anos. Impartido por Roberta Mattia, da Asociación Nós Mesmas.
Sábado 10 de xullo: 12.00 -14:00h Na praza do Reló. "Familias TransOrgullosa". Mesa redonda sobre temática Trans. Impartida por Pili Fonte e Alejandra e  Soledad Fernández(Presidenta de Chrysallis Galicia. Asociación de familias de menores “trans”). Dirixida e Moderada por Sara Uris.
Domingo 11 de xullo: 12.30h Na praza de Avelino Vicente( As de Copas). Pompa e Boato con Fernán Permuy. Poesía Eléctrica.
Inscricións no Centro de Información á Muller da Guarda de xeito presencial na Praza do Reló 1 (ao lado do Xulgado de Paz), no teléfono 986 614 648 ou no correo electrónico: muller@aguarda.es
Vídeo Manifesto:
 
Fin de semana de formación as persoas que forman o Banco de Voluntariado Municipal Máis mans
A Guarda, 28 de xuñ de 2021. Este pasado venres día 25 e o sábado día 26 de xuño as persoas que forman parte do grupo de voluntariado municipal participaron nunha formación que tratou de dar resposta a unha das súas primeiras demandas: formación en comunicación con grupos e que, ademais, valeu para traballar a cohesión do equipo.
A formación tratou tamén a formación básica en voluntariado, repasando a lexislación vixente e aspectos importantes do papel que desempeña a persoa voluntaria.
A encargada da formación foi Sandra Fernández Prado de Lingoreta empresas, quen artellou unhas xornadas cheas de dinámicas e accións que facilitaron o traballo e axudaron a esclarecer dúbidas e impulsar ideas.
Todas as persoas interesadas en formar parte de este fantástico grupo de voluntariado poden informarse en informacion@aguarda.es
 

Regreso al contenido